Logotype

Organisation och tillvägagångssätt

På Lindex anser vi att det räcker inte att arbeta med hållbarhet. Hållbarhet kan inte vara ett separat område eller avdelning. Det behöver vara ett tankesätt som är integrerat i allt vi gör. Det handlar inte om att arbeta med hållbarhet – det handlar om att arbeta på ett hållbart sätt. Vi är inte där än, men det är målet på vår resa.

Ett högre syfte och grundläggande förväntningar

På Lindex finns vi till för att stärka och inspirera kvinnor, oavsett vilken relation de har till oss. Det är vårt högre syfte och är starkt kopplat till vårt engagemang för hållbarhet. Vårt hållbarhetslöfte – att göra skillnad för framtida generationer – togs fram med vårt högre syfte som ledstjärna.  

Vårt hållbarhetsarbete spänner över flera nivåer – från vårt högre syfte som företag, till att möta våra intressenters förväntningar och hålla oss uppdaterade när det gäller lagstiftningen. Olika nivåer, som alla är lika viktiga.  

Nivå 1 – en gedigen grund

Vår mest grundläggande hållbarhetsnivå består av due dilligence, riskminimering, policys och krav samt ett hållbarhetsåtagande som alla våra samarbetspartner måste följa. Vi arbetar också med en uppförandekod som är ett grundläggande verktyg, men där vi har höjt nivån genom att lansera vår egen uppförandekod som är progressiv när det gäller jämställdhet.

läs mer om lindex uppförandekod

 

Nivå 2 – strategi omsatt i handling

Den grundläggande hållbarhetsnivån räcker inte om vi vill göra skillnad för framtida generationer. Med vårt hållbarhetslöfte har vi satt vårt ramverk och väg framåt, och våra fokusområden är definierade. För att omsätta vår strategi till handling sätter vi upp planer och mål i varje del av organisationen som följs upp regelbundet, vilket gör hållbarhet till en del av vårt dagliga arbete på Lindex.

 

Nivå 3 – the game changers

Med en gedigen grund och hållbarhet integrerat i vårt dagliga arbete kan vi uppnå många bra saker. Men det räcker fortfarande inte för att göra skillnad för framtida generationer. Ur samarbete och innovativa metoder kommer "game changers", de projekt som tar oss längre än någonsin tidigare. Vårt Better Denim är ett utmärkt exempel, där vi tillsammans med våra leverantörer och Jeanologia har drivit utvecklingen för storskalig denimproduktion. Ett annat exempel är WE Women by Lindex, ett projekt där vi arbetar tillsammans med våra leverantörer för att ändra ledarskapsstilen i fabrikerna och göra arbetsplatserna i vår leverantörskedja mer jämställda och mer inkluderande för kvinnor.

LÄS MER OM WE Women by Lindex

Vår organisation

Hållbarhet är ett lagarbete och vi är lyckligt lottade som är ett företag fyllt med och omgivet av engagerade människor som är en del av vår resa. Lindex hållbarhetsarbete styrs från huvudkontoret i Göteborg. Vår Director of Sustainability är en del av Lindex ledningsgrupp och är tillsammans med sitt team ansvarig för den övergripande hållbarhetsriktningen och hållbarhetsstrategin. Vårt "corporate sustainability team" är ansvariga för att säkerställa att målen går linje med vetenskapen och att strategin är baserat på en väsentlighetsprincip för Lindex. Teamet arbetar nära hela organisationen i implementationen av vår strategi, och varje avdelning och landsorganisation ansvarar för att nå sina uppsatta mål. På våra produktionskontor har vi lokala hållbarhetsteam som utvecklar och implementerar strategin i vår leverantörskedja och rapporterar till både områdesansvariga och Director of Sustainability. 

Läs mer

Leverantörer och fabriker

Initiativ och partnerskap

Rapporter, policyer och åtaganden

Choose your language