Organisation och tillvägagångssätt

På Lindex tror vi inte att det räcker att arbeta med hållbarhet. Hållbarhet kan inte vara ett separat område eller avdelning. Det måste vara ett tankesätt och finnas integrerat i allt vi gör. Det handlar inte om att arbeta med hållbarhet – det handlar om att arbeta på ett hållbart sätt. Vi är inte där än, men det är dit vi strävar.

Ett högre syfte och grundläggande förväntningar

På Lindex finns vi till för att stärka och inspirera kvinnor, oavsett vilken relation de har till oss. Det är vårt högre syfte och är starkt kopplat till vårt engagemang för hållbarhet. Vårt hållbarhetslöfte – att göra skillnad för framtida generationer – utvecklades med vårt högre syfte som ledstjärna.  

Vårt hållbarhetsarbete spänner över flera nivåer – från vårt högre syfte som företag, till att uppfylla våra intressenters förväntningar och hålla oss uppdaterade när det gäller lagstiftningen. Olika nivåer, som alla är lika viktiga.  

Nivå 1 – en stabil grund

Vår mest grundläggande hållbarhetsnivå består av due dilligence, riskminimering, policys och krav samt ett hållbarhetsåtagande som alla våra samarbetspartner måste följa. Vi arbetar också med en uppförandekod, ett grundläggande verktyg men som vi har utvecklat genom att lansera vår egen uppförandekod som är mer progressiv när det gäller jämställdhet mellan könen.

läs mer om lindex uppförandekod

 

Nivå 2 – strategi omsatt i handling

Den grundläggande hållbarhetsnivån räcker inte om vi vill göra skillnad för framtida generationer. Med vårt hållbarhetslöfte sätts vårt ramverk och vår väg framåt och våra fokusområden definieras. För att omsätta vår strategi i praktiken sätter vi upp handlingsplaner och mål i varje del av organisationen och de följs regelbundet upp, vilket gör hållbarhet till en del av vårt dagliga arbete på Lindex.

 

Nivå 3 – the game changers

Med de grundläggande funktionerna och hållbarheten integrerat i vårt dagliga arbete kan vi uppnå många bra saker. Men det räcker fortfarande inte för att göra skillnad för framtida generationer. Samarbete och innovativa metoder leder oss till the game changers, de projekt som tar oss längre än någonsin tidigare. Better Denim och Even Better Denim är utmärkta exempel, där vi tillsammans med våra leverantörer och Jeanologia har lett utvecklingen till storskalig denimproduktion. Ett annat exempel är WE Women by Lindex, ett projekt där vi arbetar tillsammans med våra leverantörer för att ändra ledarskapsstilen i fabrikerna och göra arbetsplatserna i vår leverantörskedja mer jämställda och mer inkluderande för kvinnor.

LÄS MER OM WE Women by Lindex

Vår organisation

Hållbarhet är ett lagarbete och vi är lyckligt lottade som är ett företag fyllt med och omgivet av engagerade människor som deltar i vår resa. Lindex hållbarhetsarbete styrs från huvudkontoret i Göteborg. Vår hållbarhetschef ansvarar med sitt team för den övergripande hållbarhetsriktningen och hållbarhetsstrategin och rapporterar till ledningsgruppen. Teamet arbetar nära hela organisationen med att implementera vår strategi, och varje avdelnings och lands organisation ansvarar för att nå sina uppsatta mål. På våra produktionskontor har vi lokala hållbarhetsteam som utvecklar och implementerar strategin i produktionen.

Läs mer

Leverantörer och fabriker

Initiativ och partnerskap

Rapporter, policyer och åtaganden

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att fortsätta utan att göra några förändringar godkänner du cookies. Läs mer om cookies här Cookie Policy

Choose your language