WaterAid

Grundläggande behov kommer först och utan tillgång till rent vatten och sanitet kan kvinnor inte leva upp till sin fulla potential. Vi samarbetar med WaterAid för att stötta arbetet med att förbättra tillgången till rent vatten och sanitet över hela världen.

Ett långsiktigt samarbete

Att vara ett företag som agerar ansvarfullt med vatten är en del av vårt hållbarhetslöfte – att göra skillnad för framtida generationer. Vi har samarbetat med WaterAid i flera år för att stötta deras arbete med att förbättra tillgången på rent vatten och sanitet. Vi har flera gemensamma projekt med WaterAid. Projekten finansieras med överskott från Lindex försäljning av shoppingpåsar, i linje med initiativet One Bag Habit.

Gazipur, Dhaka, Bangladesh

Gazipur är ett område där det bor många textilarbetare som producerar kläder åt Lindex. I det här projektet byggs faciliteter för rent vatten, handtvätt och ordentliga toaletter för invånare och skolelever. Projektet innefattar utbildning om sanitet och hygien, samt att öka medvetenheten för att minska spridningen av COVID-19. Dessutom har projektet en målsättning att ha positiv inverkan på grundvattensituationen genom att förespråka insamling av regnvatten på textilfabriker som är kopplade till området. 

Mirpur, Dhaka, Bangladesh

Mirpur är ett område där det bor många textilarbetare som producerar kläder åt Lindex. Det treåriga projektet i Mirpur slutfördes i mars 2021 och har överträffat samtliga mål gällande hur många människor som nåtts. Genom projektet har Lindex och WaterAid gett tillgång till rent vatten och toaletter för över 6500 personer, och nått 7000 personer med information om hygien och sanitet. På grund av pandemin ökades projektets fokus på hälsa och hygienutbildning ytterligare, för att bidra till minskad smittspridning och rädda liv. I projektet har även 100 unga kvinnor utbildats för att driva förändring på lång sikt och organisera informationsinsatser relaterat till hälsa och hygien i samhället. 

Yangoon, Myanmar

V har också ett projekt i Yangoon, Myanmar. I detta projekt installeras faciliteter för rent dricksvatten och riktiga toaletter i samhällen och skolor. En viktig del av projektet är att stärka och mobilisera kvinnor och flickor till att sprida kunskap och leda förändringen i deras samhällen. En målsättning med projektet är också att förbättra förhållandena kring vatten, sanitet och hygien för textilarbetare i fabriker, som är mestadels kvinnor.

Vikten av rent vatten och sanitet

Visste du att sjukdomar som orsakas av smutsigt vatten dödar fler människor varje år än allt slags våld, inklusive krig? Över 785 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten och nästan 2 miljarder människor saknar tillgång till ordentliga toaletter. Det är en tyst katastrof som påverkar kvinnor och flickor mest, då det begränsar deras möjligheter och förmåga att leva upp till sin fulla potential. I många samhällen blir något så naturligt som menstruation ett hinder för kvinnors möjligheter att få en utbildning. Och när det saknas tillgång till rent vatten i närheten av hemmet, är det ofta kvinnor och flickor som ansvarar för att hitta och hämta vatten. Varje dag går miljontals kvinnor i timmar för att hämta vatten, vilket innebär att de inte har tid att gå till jobbet, skolan eller att engagera sig i samhället.

Läs mer

Vatten

Läs mer om hur vi arbetar i produktion för att vara ett företag som agerar ansvarsfullt med vatten

HERhealth

Läs mer om vårt arbete med HERhealth, där vi utbildar kvinnor på fabrik i hälsa och hygien

Choose your language