Logotype

Leverantörer och fabriker

Vi äger inga fabriker, istället samarbetar vi med oberoende leverantörer. På senare år har vi konsoliderat vår leverantörskedja och idag arbetar vi med långsiktiga samarbeten med få noggrant utvalda leverantörer.

Konsolideringen av våra leverantörer har varit en avgörande faktor för de framsteg som vi gjort i vår leverantörskedja. Att arbeta i nära och långsiktiga samarbeten med leverantörerna möjliggör mer åtaganden gentemot varandra i form av stöd, investeringar och långsiktiga förbättringsprojekt. 

Krav och uppföljning

Innan vi börjar arbeta med en ny leverantör eller fabrik gör vi en utvärdering för att se till att leverantören kan följa våra riktlinjer och krav. Alla fabriker inspekteras innan de får sin första Lindex-order, där vi kontrollerar att leverantören uppfyller våra krav. 

Alla våra leverantörer måste följa en uppförandekod som ställer krav på arbetsförhållanden som löner, arbetsmiljö, arbetstider med mera. Vi granskar fabrikerna regelbundet, både genom interna inspektioner utförda av våra produktionskontor och tredjepartsinspektioner utförda av oberoende granskare. Inspektionerna genomförs både annonserat och oannonserat.

 

Läs mer om Lindex uppförandekod

Självutvärdering

Fabriksinspektioner har tidigare varit en hörnsten i vårt arbete att kontrollera vår leverantörskedja. På senare år har vi dock börjat tvivla på hur effektiva granskningarna är, eftersom de inte visar på en tillräcklig förbättring över tid eller driver den förändring som vi vill ha. Vi tror att det beror på att granskningsmetoden inte ger våra leverantörer stöd i att utveckla sin egen förmåga att identifiera problem, hitta orsaken och vidta åtgärder för att kunna göra förbättringar. Parallellt med fabriksinspektionerna utvecklar vi därför självutvärdering, där vi utbildar leverantörerna i att utvärdera sig själva och rapportera till oss. Med självutvärdering vill vi flytta ansvaret och ägandeskapet till leverantören och utveckla deras förmåga att förbättra förhållanden utan ett konstant tryck utifrån.

Hållbar produktion lönar sig

För att skynda på utvecklingen av hållbarhet inom produktion är det viktigt att koppla samman den med kommersiella intressen. För att öka affärsincitamenten för våra leverantörer och ha en överblick över deras utveckling, har vi ett scorecard för hållbarhet där vi betygsätter våra leverantörer utifrån social och miljömässig hållbarhet samt nivå av transparens. Hållbarhetsbetyget är en del av vårt affärsmässiga scorecard, vilket är vårt verktyg för leverantörshantering. Det gör hållbarhet till en integrerad del av vårt beslutsfattande om vilka leverantörer vi ska använda oss av.

Leverantörslistor

Tillverkningsfabriker

Tier 2 fabriker

Processfabriker

Råmaterialleverantörer

Choose your language