Leverantörer och fabriker

Vi äger inga fabriker, istället arbetar vi med oberoende leverantörer. På senare år har vi kraftigt konsoliderat vår leveranskedja och idag har vi långsiktiga samarbeten med några få noggrant utvalda leverantörer.

Det har varit viktigt att konsolidera leveranskedjan för att öka framstegen där. Genom nära och långsiktiga samarbeten med leverantörerna kan vi hjälpa varandra med stöd, investeringar och långsiktiga förbättringsprojekt. 

Krav och uppföljning

Innan vi börjar arbeta med en ny leverantör eller fabrik gör vi en utvärdering för att se till att leverantören följer våra riktlinjer och krav. Alla fabriker granskas innan de får sin första Lindex-order. Vi inspekterar och kontrollerar då om leverantören uppfyller våra krav. 

Alla våra leverantörer måste följa en uppförandekod med krav på arbetsförhållanden som löner, arbetsplatssäkerhet, arbetstider med mera. Vi granskar fabrikerna regelbundet, med både interna granskningar utförda av våra produktionskontor och tredjepartsgranskningar utförda av oberoende granskare. Granskningarna genomförs både annonserat och oannonserat.

 

Läs mer om Lindex uppförandekod
Placeholder

Självutvärdering

Fabriksgranskningar har tidigare varit en hörnsten i vårt efterlevnadsarbete inom leveranskedjan. På senare år har vi dock börjat tvivla på hur effektiva granskningarna är, eftersom de inte visar på en tillräcklig förbättring över tid eller ger de förändringar som vi vill ha. Vi tror att det beror på att granskningsmetoden inte ger våra leverantörer stöd för att utveckla en egen förmåga att identifiera problem, hitta orsaken och vidta åtgärder för att kunna göra förbättringar. Parallellt med granskningarna utvecklar vi därför självutvärderingar där vi utbildar leverantörerna i att utvärdera sig själva och rapportera till oss. Med självutvärdering vill vi flytta ansvaret och ägarskapet till leverantören och utveckla deras förmåga att förbättra villkoren utan ett konstant externt tryck.

Hållbar produktion lönar sig

För att skynda på utvecklingen av hållbarhet inom produktionen är det viktigt att koppla den till kommersiella intressen. För att öka affärsincitamenten för våra leverantörer och övervaka deras utveckling har vi ett score card för hållbarhet där vi poängsätter våra leverantörer utifrån social och miljömässig hållbarhet samt transparensnivå. Score cardet för hållbarhet är en del av vårt affärsmässiga score card, vilket är vårt verktyg för att hantera leverantörer. Det gör att hållbarhetsaspekten ingår i vårt beslut om vilka leverantörer vi ska använda oss av.

Leverantörslistor

Tillverkningsfabriker

Processfabriker

Tier 2 fabriker

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att fortsätta utan att göra några förändringar godkänner du cookies. Läs mer om cookies här Cookie Policy

Choose your language