Logotype

STICA

På Lindex tänker vi inte vara en passiv åskådare i vår tids största miljökris. Lindex ingår i STICA, ett samarbete där företag går samman för att minska textilindustrins klimatpåverkan.

Textilindustrin har stor klimatpåverkan och vi måste göra allt vi kan för att minska den. Produktion, transport, användning och kassering av våra produkter genererar en betydande mängd växthusgasutsläpp som bidrar till den globala uppvärmningen. På Lindex känner vi hur det brådskar och vi är fast beslutna att agera för klimatet i hela vår verksamhet.

Samarbete är nyckeln

Vi kan uppnå allra mest när vi arbetar tillsammans, därför är vi med i STICA Swedish Textile Initiative for Climate Action. Inom STICA arbetar vi för att sätta upp forskningsbaserade mål och planer för minskade utsläpp av växthusgaser, som är i linje med att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, och regelbundet rapportera om framstegen. Initiativet skapar också en plattform för nya samarbeten och utveckling av nya lösningar samt innovationer som behövs för att få till en betydande minskning av detaljhandelns påverkan.

Läs mer

Klimat

Läs mer om hur vi agerar för klimatet i hela vår verksamhet

Respektera vår planet

Läs mer om ett av fokusområdena inom vårt hållbarhetslöfte: Respektera vår planet.

Choose your language