Chemicals

Kemikalier används under hela tillverkningsprocessen av våra produkter, till exempel för att ge ett plagg dess färger och egenskaper. Ansvarsfull kemikaliehantering i vår leverantörskedja är en del av vårt hållbarhetslöfte. 

Starkt kopplat till vatten

Kemikaliehanteringen kan liknas vid en spindel i sitt nät – den är kopplad till många andra typer av påverkan i produktionen. Till exempel kan en mer hållbar färgningsprocess ofta handla om valet av kemikalier och det här valet kan i sin tur minska förbrukningen av vatten och energi, resultera i mindre och renare avloppsvatten och förbättra arbetarnas hälsa och säkerhet. Kemikalier är i hög grad kopplat till vatten, och att vara ett företag som tar ansvar för vatten är ett av huvudmålen i vårt hållbarhetslöfte - att göra skillnad för framtida generationer.

 

Läs mer om vatten
Placeholder

Kemikalier i produkter

Vi ser till att produkterna som säljs i våra butiker är säkra, av god kvalitet och inte innehåller några oönskade kemikalier. Vi följer REACH-kemikalieförordningen och våra produkter uppfyller alla dess krav. I vissa fall är våra krav också striktare än REACH. 

Alla våra leverantörer undertecknar avtal om att produkterna måste uppfylla våra krav. De här kraven baseras på lagstiftning och rekommendationer i våra försäljningsländer och om de skiljer sig åt mellan olika länder tillämpar vi alltid de strängaste kraven för alla våra produkter. I vår RSL-lista (Restricted Substance List) anges de kemikalier som inte är tillåtna i våra produkter eftersom de utgör hälso- eller miljörisker. För att säkerställa att våra produkter uppfyller våra krav utförs tester på externa, oberoende laboratorier.

Placeholder

Kemikalier i produktionen

Inte alla kemikalier som används i produktionen hamnar i slutprodukten. Det är lika viktigt att säkerställa en ansvarsfull kemikaliehantering i produktionen, för miljön och särskilt när det gäller hälsa och säkerhet för de människor som arbetar i produktionen och lever i de samhällen där vi är verksamma. I vår MRSL-lista (Manufacturing Restricted Substance List) anges de kemikalier som inte är tillåtna i något skede under tillverkningen av våra produkter. Med vår MRSL kan vi eliminera skadliga ämnen från början, så att de inte kommer in i produktionscykeln alls.

Vårt mål är att vi år 2025 ska ha eliminerat utsläpp av farliga och giftiga ämnen från Lindex leveranskedja samt driva transparens och mer hållbar kemikalieanvändning.

Placeholder

Kemikalier som släpps ut i naturen

För att vi ska kunna hålla vårt hållbarhetslöfte måste vi se till att inga skadliga ämnen släpps ut i naturen, förorenar vattendragen och orsakar oåterkalleliga skador på miljön.

Transparens är viktigt för att påskynda utvecklingen av hållbar kemikaliehantering. Det är mycket viktigt för oss att förstå hur leveranskedjan ser ut och att ha insikt i våra leverantörers kemikaliehanteringssystem. Med transparens kan vi, förutom att sätta gränser för kemikalier, också främja mer hållbara kemikalier och ersätta oönskade kemikalier på ett ännu bättre sätt.

Läs mer

Vatten

Läs mer om hur vi arbetar för att vara ett företag som tar ansvar för vattnet i produktionen

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att fortsätta utan att göra några förändringar godkänner du cookies. Läs mer om cookies här Cookie Policy

Choose your language