Logotype

Råmaterialleverantörer

Vi äger inga fabriker, istället arbetar vi i nära och långsiktiga samarbeten med utvalda leverantörer.

Transparens är en central del av vårt hållbarhetsarbete. Vi har undertecknat Transparency Pledge, ett initiativ som främjar djupare och mer omfattande transparens i leverantörskedjor. 

Läs mer om Transparency pledge

Den här listan innehåller de råmaterialleverantörer som står för ungefär 40% av vår polyester, 30% av vår polyamid, 40% av vår MMCF och 40% av vår bomull. Vi arbetar för att få på plats systemstöd som gör det möjligt för oss att fastställa den faktiska volymen och visa total transparens i leveranskedjan. Listan uppdateras två gånger per år och den senaste finns alltid på denna sida.

För ytterligare frågor gällande våra leverantörer, kontakta: 
Elisabeth Hedberg
Director of Design, Purchase & Production
+46 (0)31-739 50 00

Choose your language