Logotype

Transporter

Vi på Lindex är fast beslutna att agera för klimatet genom hela vår verksamhet. Transporten av våra produkter står för en betydande del av vårt totala koldioxidavtryck och vi arbetar på flera olika sätt för att minska dess miljöpåverkan.

Fler båtar och tåg, färre flygplan

Flygfrakt är inte naturens bästa vän, det har en stor negativ klimatpåverkan och vi använder det bara i undantagsfall. Båtfrakt har mindre negativ klimatpåverkan och det är vårt vanligaste transportalternativ från produktion till våra distributionscenter. När vi behöver enstaka snabba leveranser använder vi tågtransport så ofta som möjligt, vilket innebär mycket mindre utsläpp jämfört med flygfrakt.

Nästan 90 procent av alla våra varor transporteras med båt.

År 2030 ska vi ha minskat koldioxidutsläppen i hela vår värdekedja med 50 procent, med 2017 som baslinje.

Effektiva transporter

Det finns flera aspekter när det gäller att optimera transporters effektivitet. Vi distribuerar alltid våra produkter på bästa möjliga sätt för att få en så liten omdistribuering av produkter mellan våra butiker som möjligt. Vid transport till butiker prioriterar vi de leverantörer som arbetar med liknande kunder. Det möjliggör en kombinerad transport för oss och andra varumärken som finns i samma köpcentrum eller område. 

Vi ser till att använda utrymmet så effektivt som möjligt genom att fylla containrarna som levereras från produktion till våra distributionscenter och på våra distributionscenter fyller vi lådorna så mycket det går. Vi mäter och följer regelbundet upp lastningseffektiviteten i containrar och fyllnadsgraden i lådorna.  

Hur är det med vägtransporterna?

När vi väljer leverantörer av vägtransport arbetar vi med en kravplattform som utvecklats tillsammans med andra företag i detaljhandeln och livsmedelsindustrin samt i samarbete med Trafikverket. Plattformen omfattar krav på miljö, trafiksäkerhet, alkohol- och droganvändning, utsläpp, hastighet och efterlevnad av lagstiftning.

Läs mer

Klimat

Läs mer om varför och hur vi agerar för klimatet genom hela vår verksamhet

Choose your language