Löner och arbetsförhållanden

Tillverkningen av våra produkter skapar jobb för tusentals textilarbetare och de har alla rätt till en rättvis, säker och hälsosam arbetsplats. Arbetsförhållandena för textilarbetarna i vår leveranskedja är en viktig del av vårt hållbarhetslöfte.

Placeholder

Långsiktiga partnerskap

Det finns många utmaningar när det gäller arbetsförhållandena i produktionen, främst på grund av brist på ledningssystem i fabrikerna. Vi är väl medvetna om utmaningarna och vår närvaro i produktionsländerna genom våra produktionskontor är mycket viktig för att garantera textilarbetarnas arbetsförhållanden.  

Vi äger inga fabriker, utan arbetar istället med noggrant utvalda oberoende leverantörer i långsiktiga partnerskap. De här nära samarbetena gör att vi kan ha en nära dialog, engagera oss i varandra och arbeta tillsammans för att få en positiv inverkan.

 

Läs mer om våra leverantörer

There’s no responsibility without transparency

Det är vårt ansvar att se till att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras i hela vår värdekedja och att arbetsplatserna är säkra och hälsosamma. Transparens inom leveranskedjan är en stor utmaning inom modebranschen, men det är viktigt för att kunna göra framsteg inom alla hållbarhetsområden, inklusive arbetsplatsförhållandena.

Vårt mål är att år 2025 ska Lindex leverantörer, som står för 80 procent av vår produktion, visa full transparens i leverantörskedjan.

Inspektioner och självutvärderingar

Alla våra leverantörer måste följa en uppförandekod med minimikrav på arbetsförhållanden, som löner, arbetsplatssäkerhet, arbetstider med mera. Vi granskar fabrikerna regelbundet och inspekterar och kontrollerar att leverantören uppfyller våra krav. Vi arbetar också i allt större utsträckning med självutvärdering för att få leverantörerna att själva ta ansvar för hållbarhetsagendan.

LÄS MER

Att stärka kvinnor är ett krav

Att stärka kvinnor är ett av fokusområdena i vårt hållbarhetslöfte och vi tror på att samarbeta med våra affärspartner för att uppnå jämställdhet och kunna stärka kvinnliga textilarbetare. År 2019 lanserade vi vår nya uppförandekod, vilket gör oss till ett av de första stora modeföretagen som har med jämställdhet bland sina krav för textilproduktionen. Lindex uppförandekod är baserad på ETI:s (Ethical Trading Initiative) uppförandekod men med ökat fokus på jämställdhet.

 

Läs Lindex uppförandekod

Vårt mål är att alla våra affärspartner år 2021 ska ha antagit Lindex Code of Conduct som är progressiv inom jämställdhet.

Löner

I enlighet med uppförandekoden och lokal lagstiftning måste våra leverantörer åtminstone betala landets lagstadgade minimilön till sina anställda. Minimilönen är dock sällan på en sådan nivå att den täcker arbetarnas grundläggande behov.

Alla bör ha en lön som de kan leva på. Att se till att hela vår värdekedja gör framsteg när det gäller levnadslön är en viktig del av vårt hållbarhetslöfte. Vårt arbete med WE Women by Lindex stöder detta mål, eftersom vi anser att ett korrekt ledningssystem är en förutsättning för att få en positiv inverkan på lönefrågan. 

Vi är väl medvetna om utmaningarna med löner i leveranskedjan och det är ett mycket komplext problem som kräver samarbete mellan ett antal intressenter för att kunna lösas. Fabriker producerar ofta för många olika märken och det måste finnas långsiktiga lösningar som gynnar arbetarna oavsett vilket märke som tillverkas i fabriken just då. Lönerna måste förhandlas mellan arbetsmarknadens parter och regeringen har en nyckelroll när det gäller att sätta minimilöner och stifta arbetslagar. Som företag måste vi göra allt vi kan och samarbeta i branschen för att få en positiv inverkan.

Vårt mål är att år 2025 ska Lindex leverantörer, som står för 80 procent av vår produktion, arbeta aktivt med ett levnadslön-program.

Läs mer

Accord

Läs mer om Accord, ett avtal för att öka arbetsplatssäkerheten på fabriker i Bangladesh.

WE Women by Lindex

Läs mer om WE Women by Lindex, där vi arbetar för mer jämställda och inkluderande arbetsplatser i vår leveranskedja.

HERproject

Läs mer om vårt arbete med HERproject, där vi utbildar kvinnorna på fabrikerna i hälsa och ekonomi.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att fortsätta utan att göra några förändringar godkänner du cookies. Läs mer om cookies här Cookie Policy

Choose your language