Logotype

Löner och arbetsförhållanden

Tillverkningen av våra produkter skapar jobb för tusentals textilarbetare och de har alla rätt till en rättvis, säker och hälsosam arbetsplats. Arbetsförhållandena för textilarbetarna i vår leveranskedja är en viktig del av vårt hållbarhetslöfte.

Långsiktiga partnerskap

Det finns många utmaningar när det gäller arbetsförhållandena i produktionen, främst på grund av brist på ledningssystem i fabrikerna. Vi är väl medvetna om utmaningarna och vår närvaro i produktionsländerna genom våra produktionskontor är mycket viktig för att säkerställa textilarbetarnas arbetsförhållanden.  

Vi äger inga fabriker, utan arbetar istället med noggrant utvalda oberoende leverantörer i långsiktiga partnerskap. Dessa nära samarbeten gör att vi kan ha en nära dialog, åtaganden gentemot varandra och arbeta tillsammans för att ha en positiv inverkan.

 

Läs mer om våra leverantörer

There’s no responsibility without transparency

Det är vårt ansvar att se till att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras i hela vår värdekedja och att arbetsplatserna är säkra och hälsosamma. Transparens i leverantörskedjan är en stor utmaning inom modebranschen, men det är avgörande för att kunna göra framsteg inom alla hållbarhetsområden, inklusive arbetsförhållanden.

Vårt mål är att till år 2025 ska Lindex leverantörer som står för 80 procent av vår produktion, visa full transparens i leverantörskedjan. 

 

Inspektioner och självutvärderingar

Alla våra leverantörer måste följa en uppförandekod med minimikrav på arbetsförhållanden som löner, arbetsplatssäkerhet, arbetstider med mera. Vi genomför fabriksinspektioner regelbundet, där vi granskar och kontrollerar att leverantören uppfyller våra krav. Vi arbetar också i allt större utsträckning med självutvärdering för att flytta ägandeskapet av hållbarhetsfrågorna till leverantörerna själva.

LÄS MER

Att stärka kvinnor är ett krav

Att stärka kvinnor är ett av fokusområdena i vårt hållbarhetslöfte och vi tror på att arbeta tillsammans med våra affärspartners för att uppnå jämställdhet och stärka kvinnliga textilarbetare. 2019 lanserade vi vår nya uppförandekod, vilket gör oss till ett av de första stora modeföretagen att integrera jämställdhet i sina krav för textilproduktion och alla partnerskap. Lindex uppförandekod är baserad på ETI:s (Ethical Trading Initiative) uppförandekod men med ökat fokus på jämställdhet.

 

Läs Lindex uppförandekod

Vårt mål är 2021 ska alla våra affärspartners ha antagit Lindex Code of Conduct, som är progressiv inom jämställdhet.

Löner

I enlighet med uppförandekoden och lokal lagstiftning måste våra leverantörer minst betala landets lagstadgade minimilön till sina anställda. Dock är minimilönen ofta inte på en nivå som täcker arbetares grundläggande behov.

Alla bör ha en lön som de kan leva på. Att se till att hela vår värdekedja gör framsteg när det gäller levnadslön är en viktig del av vårt hållbarhetslöfte. Vårt arbete med WE Women by Lindex stöttar detta mål, eftersom vi anser att ett ordentligt ledningssystem är en förutsättning för att ha en positiv inverkan på lönefrågan. 

Vi är väl medvetna om utmaningarna med löner i leverantörskedjan och det är ett mycket komplext problem som kräver samarbete mellan flera olika intressenter för att kunna lösas. Fabriker producerar ofta för många olika varumärken och det måste finnas långsiktiga lösningar som gynnar arbetarna oavsett vilket varumärke som tillverkas i fabriken just då. Löner behöver förhandlas mellan arbetsmarknadens parter och regeringen har en nyckelroll när det gäller att sätta minimilöner och stifta arbetslagar. Som företag måste vi göra allt vi kan och samarbeta i branschen för att få en positiv inverkan.

Vårt mål är att år 2025 ska Lindex leverantörer, som står för 80 procent av vår produktion, arbeta aktivt med ett levnadslön-program.

Läs mer

The Accord

Läs mer om The Accord, ett avtal för att öka arbetsplatssäkerheten på fabriker i Bangladesh.

WE Women by Lindex

Läs mer om WE Women by Lindex, där vi arbetar för mer jämställda och inkluderande arbetsplatser i vår leveranskedja.

Choose your language