Logotype

WE Women by Lindex

Vi vill att alla kvinnor i hela vår värdekedja ska ha möjligheten att leva upp till sin fulla potential. Med WE Women by Lindex arbetar vi för mer jämställda och inkluderande arbetsplatser i vår leverantörskedja.

Majoriteten av de textilarbetare som tillverkar våra kläder är kvinnor, men arbetsmiljön i fabrikerna är ofta utformad av män för män. I WE Women by Lindex utbildar vi våra leverantörers fabriksledning om jämställdhet och hur det kan integreras i ledningssystem. Målet är att förändra ledarskapet i fabrikerna så att de blir mer inkluderande gentemot kvinnor och medvetna om jämställdhetsfrågor. I programmet når vi även ut i samhällena via Women's café, där vi utbildar både manliga och kvinnliga arbetare i jämställdhet.

59

fabriker i Bangladesh, Turkiet och Indien har genomfört WE Women-programmet hittills.

114 000

arbetare, av vilka 68 000 är kvinnor, har nåtts hittills

Vår målsättning är att inkludera leverantörernas jämställdhetsarbete i vårt scorecard för hållbarhet, som vi använder för att utvärdera våra leverantörer men också för att stärka incitamentet för att arbeta med hållbarhet. WE Women by Lindex är ett program som utvecklats genom ett offentligt-privat samarbete mellan Lindex och GIZ, och i samarbete med BSR och lokala organisationer.

Vårt mål är att år 2025 ska Lindex leverantörer, som står för 80 procent av vår produktion, ha genomfört vårt Women Empowerment-program.

Göra skillnad för framtida generationer

Med WE Women by Lindex vill vi använda oss av kvinnors potential genom att tillhandahålla karriärvägar, stärka de kvinnliga textilarbetarnas självkänsla och göra det möjligt för dem att kunna identifiera sig med framgång. Genom att skapa rätt miljö för jämställdhet och kvinnors inflytande tror vi också att vi kan ha en positiv inverkan på kvinnors roller i deras familjer och samhällen. 

Inget av det ovanstående sker över en natt, det vet vi. Det tar tid för samhällsstrukturer att förändras, ofta flera generationer. Med WE Women by Lindex strävar vi efter att sätta saker i rörelse i vår leverantörskedja nu, som kommer göra skillnad på lång sikt. Vi vill ha en positiv inverkan för de kvinnor som arbetar i fabrikerna idag, så att deras döttrar kan se och tro på sin egen potential, vilket kommer påverka deras framtida döttrar och så vidare. 

Tillgängligt för alla 

Vi vet att vi inte kan lösa jämställdhetsfrågan på egen hand. Men vi vet att det vi åstadkommer inom WE Women by Lindex är en viktig bit av ett mycket större pussel. Och vi ser ingen anledning att hålla det för oss själva. När vi går samman och jobbar i samma riktning, det är då vi kan skapa en rörelse tillsammans som kommer göra skillnad för framtida generationer. Därför delar vi med oss av kunskapen, lärdomarna och toolboxen, och gör det tillgängligt för alla som vill jobba för mer jämställda och inkluderande arbetsplatser i sin leverantörskedja. 

LÄS MER OM WE WOMEN TOOLBOXEN

Läs mer

Stärka kvinnor

Läs mer om varför arbetet för att stärka kvinnor är en så viktig del av vårt hållbarhetslöfte

Choose your language