WE Women by Lindex

Vi vill att alla kvinnor i hela vår värdekedja ska ha möjligheten att uppfylla sin potential. Med WE Women by Lindex arbetar vi för mer jämställda och inkluderande arbetsplatser i vår leveranskedja.

Majoriteten av de textilarbetare som tillverkar våra kläder är kvinnor, men arbetsmiljön i fabrikerna är ofta utformad av män för män. I WE Women by Lindex utbildar vi våra leverantörers fabriksledning om jämställdhet och hur det ska integreras i ledningssystemet. Målet är att förändra ledningen och ledarskapsstilen i fabrikerna så att de blir mer inkluderande gentemot kvinnor och medvetna om jämställdhetsfrågor. I projektet når vi även ut i samhällena via Women's café, där vi utbildar både manliga och kvinnliga arbetare i jämställdhet.

36

fabriker i Bangladesh och Myanmar genomför just nu WE women projekt

78 000

arbetare, av vilka 46 000 är kvinnor, har deltagit hitills

Vi strävar efter att inkludera leverantörernas arbete för jämställdhet i våra score card för hållbarhet. Dessa score cards använder vi för att utvärdera våra leverantörer men också för att stärka incitamentet för att arbeta med hållbarhet. Women by Lindex är ett treårigt projekt som utvecklats genom ett offentligt - privat samarbete mellan Lindex och GIZ, och i samarbete med BSR och lokala ickestatliga organisationer.

Vårt mål är att år 2025 ska Lindex leverantörer, som står för 80 procent av vår produktion, ha genomfört vårt Women Empowerment-program.

Göra skillnad för framtida generationer

Med WE Women by Lindex vill vi använda oss av kvinnors potential genom att tillhandahålla karriärvägar, stärka de kvinnliga textilarbetarnas självkänsla och göra det möjligt för dem att se sig själva som framgångsrika. Genom att skapa rätt miljö för jämställdhet och kvinnors inflytande tror vi också att vi kan ha en positiv inverkan på kvinnors roller i deras familjer och samhällen. 

Vi vet att inget av ovanstående sker över en natt. Det tar tid för samhällsstrukturer att förändras, ofta tar det flera generationer. Med WE Women by Lindex siktar vi på att sätta saker i rörelse nu i vår leveranskedja som kommer göra skillnad på lång sikt. Vi vill ha en positiv inverkan på de kvinnor som arbetar i fabrikerna idag, så att deras döttrar kan se och tro på sin egen potential, vilket kommer påverka deras framtida döttrar och så vidare. 

Läs mer

HERproject

Läs mer om vårt arbete med HERproject, där vi utbildar kvinnorna på fabrikerna i hälsa och ekonomi

Stärka kvinnor

Läs mer om varför arbetet för att stärka kvinnor är en så viktig del av vårt hållbarhetslöfte

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att fortsätta utan att göra några förändringar godkänner du cookies. Läs mer om cookies här Cookie Policy

Choose your language