Logotype

Vårt löfte för framtida generationer

I över 65 år har Lindex varit ett modeföretag på en resa. De senaste åren sker resan med en allt större känsla av brådska. Klimatförändringar, sociala ojämlikheter och den växande befolkningen har kristalliserat vår väg och vad som krävs för att gå på den. Vi är långt ifrån perfekta, men vi är också långt ifrån färdiga.

Ett löfte för vårt högre syfte

Kvinnan är allt för oss. Kvinnor är inte enbart dem som älskar att bära våra plagg - de har en avgörande roll i hela vår värdekedja, från bomullsfältet till provrummet. Självklart har vi också många män i vår värdekedja. De är en minst lika viktig del av Lindex och i allt vi gör för att nå vårt högre syfte - to inspire and empower women everywhere.

Läs hela vårt löfte

Idag och imorgon

Allt vi gör, gör vi för våra kunder. Vi har ett ansvar att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling, för våra kunder, för samhället och för vår affär både idag och imorgon. Om vi på riktigt vill stärka och inspirera kvinnor, så kan vi inte nöja oss med att göra bra saker idag. Vi måste blicka framåt och arbeta för det som verkligen spelar roll, både idag och imorgon. För att vi ska kunna uppfylla vårt högre syfte, har vi gett ett löfte – att göra skillnad för framtida generationer. Vårt löfte är indelat i tre fokusområden.

Vårt löfte - att göra skillnad för framtida generationer

Stärka kvinnor

LÄS MER

Respektera vår planet

LÄS MER

Stå upp för mänskliga rättigheter

LÄS MER

Men klimat och cirkulär ekonomi då?

För att uppnå vårt syfte måste vi adressera allt från arbetsförhållanden i vår leverantörskedja, könsinkluderande arbetsplatser i vår verksamhet till hur vi använder vår affärskraft för att förbättra kvinnlig hälsa. Men det är bara en del av pusslet. Vi måste gå ännu längre och fråga oss, vad krävs – som kvinna i dagens värld – för att kunna känna sig stärkt och inspirerad? Andra behov kommer först; du kan inte leva upp till din fulla potential utan tillgång till rent vatten, mat, skydd och säkerhet. Dessa grundläggande behov är beroende av fungerande naturliga ekosystem. Om vår globala uppvärmning passerar
1,5-gradersgränsen kommer vi att ha en värld utan tillräckligt med rent vatten och mat, en värld fylld med social oro och konflikter. Vårt högre syfte driver oss på så sätt till att göra mer för att 
driva cirkularitet i modebranschen och agera för klimatet.

Samarbete är nyckeln

Med vårt hållbarhetslöfte har vi höjt ribban för oss själva. Inom vissa områden har vi redan kommit en bra bit och vägen framåt är tydlig. Inom andra områden vet vi vad vi behöver uppnå, men har inte listat ut hur än. Längs med vägen och i takt med att vi gör framsteg, kommer vi att flytta våra mål framåt för att se till att vi håller vårt löfte. Men även om vi inte har alla svar än så vet vi att transparens, engagemang och framförallt – samarbete – kommer att ta oss dit vi behöver nå.

Nu är det dags att låta varje beslut vi fattar gå genom filtret för framtida generationer och tillsammans skapa det nya normala: en modeindustri som är klimatneutral, stärkande, cirkulär och verkligen hållbar. Vi välkomnar alla till att göra oss sällskap på denna resa, att göra skillnad för framtida generationer.

Tillsammans – som leverantörer, partners, medarbetare och kunder – kan vi göra skillnad för framtida generationer. Följ med oss på denna resa.

Läs mer om våra fokusområden

Stärka kvinnor

Respektera vår planet

Stå upp för mänskliga rättigheter

Choose your language