Lindex

Vårt löfte för framtida generationer

I över 60 år har Lindex skapat mode för kvinnor. Ända från början har vi varit på en resa. En resa mot bättre produkter. Mot bättre design. Mot en bättre värld. Vi är långt ifrån perfekta, men vi är också långt ifrån färdiga.  

Ett löfte för vårt högre syfte

Kvinnan är allt för oss. Kvinnor är inte enbart dem som älskar att bära våra plagg - de har en avgörande roll i hela vår värdekedja, från bomullsfältet till provrummet. Vi existerar för att stärka och inspirera kvinnor, oavsett vad de har för relation till oss. Det är vårt högre syfte. 

 

Läs hela vårt löfte

Idag och imorgon

Allt vi gör, gör vi för våra kunder. Vi har ett ansvar att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling, för vi vill att de som köper och bär våra plagg ska kunna njuta av en hållbar livsstil både idag och imorgon. Om vi på riktigt vill stärka och inspirera kvinnor, så kan vi inte nöja oss med att göra bra saker idag. Vi måste blicka framåt och arbeta för det som verkligen spelar roll, både idag och imorgon. För att vi ska kunna uppfylla vårt högre syfte, har vi gett ett löfte – att göra skillnad för framtida generationer. Vårt löfte är indelat i tre fokusområden.

Vårt löfte - att göra skillnad för framtida generationer

Stärka kvinnor

LÄS MER

Respektera vår planet

LÄS MER

Stå upp för mänskliga rättigheter

LÄS MER

Men klimat och cirkulär ekonomi då?

Vårt högre syfte innefattar allt från att förbättra arbetsförhållanden i fabriker till att förespråka kroppspositivitet. Men det är bara en del av pusslet. Vi måste gå ännu längre och fråga oss, vad krävs – som kvinna i dagens värld – för att kunna känna sig stärkt och inspirerad? Andra behov kommer först; du kan inte leva upp till din fulla potential utan tillgång till rent vatten, mat, skydd och säkerhet. Dessa grundläggande behov är beroende av fungerande naturliga ekosystem. Om vår globala uppvärmning passerar
1,5-gradersgränsen kommer vi att ha en värld utan tillräckligt med rent vatten och mat, en värld fylld med social oro och konflikter. Vårt högre syfte driver oss på så sätt till att göra mer för att 
driva cirkularitet i modebranschen och agera för klimatet.

Samarbete är nyckeln

Med vårt hållbarhetslöfte har vi höjt ribban för oss själva. Inom vissa områden har vi redan kommit en bra bit och vägen framåt är tydlig. Inom andra områden vet vi vad vi behöver uppnå, men har inte listat ut hur än. Längs med vägen och i takt med att vi gör framsteg, kommer vi att flytta våra mål framåt för att se till att vi håller vårt löfte. Även om vi inte har alla svar än så vet vi att transparens, inkluderande, innovation, engagemang och framförallt – samarbete – kommer att ta oss dit vi behöver nå.  

Vi välkomnar alla till att göra oss sällskap på denna resa, inklusive våra kunder. Vi vill stärka och inspirera de vi möter till att leva mer hållbart, från att göra hållbara val till att hitta sin egen hållbara livsstil.  

Tillsammans – som leverantörer, partners, medarbetare och kunder – kan vi göra skillnad för framtida generationer. Följ med oss på denna resa.

Läs mer om våra fokusområden

Stärka kvinnor

Respektera vår planet

Stå upp för mänskliga rättigheter

Choose your language