Lindex

Stå upp för mänskliga rättigheter

Varje del av Lindex verksamhet är beroende av människors beslut, händer och färdigheter. Människor med rättigheter och värdighet som tillhör dem, oavsett vem de är. Det är vårt ansvar att säkerställa att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras i hela vår värdekedja.  

Globala och sårbara

Den globala utvecklingen har på många sätt gjort det möjligt för vårt samhälle att blomstra, men den har också bidragit till nya utmaningar som vi inte kan se förbi. Dagens miljömässiga utmaningar tillsammans med en av vår tids största flyktingkriser, har gjort många människor mer sårbara för orättvis behandling. Det har förändrat landskapet för risker kring mänskliga rättigheter och moderna former av slaveri som tvångsarbete har ökat. Och kvinnor och barn är fortfarande den del av befolkningen vars mänskliga rättigheter är mest utsatta.

Ett holistiskt angreppssätt 

Det råder ingen tvekan om att vi måste ta ansvar för negativ inverkan på mänskliga rättigheter som är kopplat till Lindex verksamhet, även om vi inte gjort något aktivt för att orsaka det. För brist på agerande är också en handling. Med ett holistiskt angreppssätt till mänskliga rättigheter, som inkluderar alla delar av vår verksamhet, måste vi använda vårt inflytande genom affärsrelationer där vi kan, såväl som att arbeta för positiv inverkan på områden utanför vår kontroll.  

Transparens är grunden för ansvarstagande 

Ju större och mer komplex en leverantörskedja är, desto större är risker kring mänskliga rättigheter och problem är ofta mer komplicerade att adressera. Transparens är en stor utmaning i modebranschen, men det är också nyckeln till att göra framsteg inom alla hållbarhetsområden, inklusive mänskliga rättigheter. För att vi ska kunna ta ansvar på riktigt måste vi utveckla transparensen längre ner i vår leverantörskedja.  

Stå upp för mänskliga rättigheter – vår målsättning 

Främja och skydda respekt för mänskliga rättigheter 

Vi ska se till att hela vår värdekedja gör framsteg gällande levnadslön och att dess arbetsplatser är säkra och hälsosamma, fria från trakasserier och diskriminering. Här är våra mål: 

  • Till 2021 ska alla Lindex affärspartners ha antagit Lindex Sustainability Commitment 
  • Till 2025 ska Lindex leverantörer som står för 80 procent av vår produktion visa full transparens i leverantörskedjan och engagemang i förbättring av arbetsförhållanden
  • Till 2025 ska Lindex leverantörer som står för 80 procent av vår produktion arbeta aktivt med ett levnadslön-program
  • Säkerställa att ingen diskriminering eller trakasserier förekommer i Lindex egen verksamhet, år efter år

Tillsammans – som leverantörer, partners, medarbetare och kunder – kan vi göra skillnad för framtida generationer. Följ med oss på denna resa.

Läs mer 

Arbetsförhållanden

Läs mer om hur vi arbetar med löner och arbetsförhållanden i produktion

Transparency Pledge

Läs mer om vårt åtagande till Transparency pledge, ett initiativ för att driva transparens från företag

Choose your language