UN Global Compact

Lindex har gjort åtagande till UN Global Compact, ett initiativ som tagits fram av FN för att uppmuntra företag över hela världen att anamma mer hållbara och socialt ansvarsfulla riktlinjer.

Lindex undertecknade UN Global Compact 2003 och 2011 undertecknade Stockmann Group för hela koncernen, inklusive Lindex. Lindex åtar sig därmed att arbeta på ett sätt som överensstämmer med initiativets tio principer, vilka uppfyller det grundläggande ansvaret kring mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. 

Läs mer

Rapporter, policyer och åtaganden

Läs mer om våra hållbarhetsrapporter, policyer och åtaganden

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att fortsätta utan att göra några förändringar godkänner du cookies. Läs mer om cookies här Cookie Policy

Choose your language