UN Global Compact

Lindex är engagerade i FN:s Global Compact-initiativ, ett initiativ som tagits fram av FN för att uppmuntra företag över hela världen att införa mer hållbara och socialt ansvarsfulla riktlinjer.

Lindex undertecknade FN:s Global compact-initiativ 2003 och 2011 undertecknade Stockmannkoncernen för hela koncernens vägnar, inklusive Lindex. Lindex förbinder sig därmed att arbeta på ett sätt som överensstämmer med initiativets tio principer för att uppfylla det grundläggande ansvaret kring mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. 

Läs mer

Rapporter, policyer och åtaganden

Läs mer om våra hållbarhetsrapporter, policyer och åtaganden

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att fortsätta utan att göra några förändringar godkänner du cookies. Läs mer om cookies här Cookie Policy

Choose your language