Logotype

UN Global Compact

Lindex har gjort åtagande till UN Global Compact, ett initiativ som tagits fram av FN för att uppmuntra företag över hela världen att anamma mer hållbara och socialt ansvarsfulla riktlinjer.

Lindex undertecknade UN Global Compact 2003 och 2011 undertecknade Stockmann Group för hela koncernen, inklusive Lindex. Lindex åtar sig därmed att arbeta på ett sätt som överensstämmer med initiativets tio principer, vilka uppfyller det grundläggande ansvaret kring mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. 

Läs mer

Rapporter, policyer och åtaganden

Läs mer om våra hållbarhetsrapporter, policyer och åtaganden

Choose your language