Logotype

UNHCR

Flyktingsituationen i världen drabbar ofta kvinnor och flickor hårdast. Vi har ett långsiktigt partnerskap med FN:s flyktingorgan UNHCR för att stötta deras viktiga arbete för familjer på flykt.

Idag är 100 miljoner människor i världen på flykt från krig, våld eller förföljelse – och kvinnor och flickor är extra utsatta. I en flyktingsituation löper kvinnor och flickor större risk att utsättas för våld och kränkningar av sina rättigheter. I dessa situationer saknas ofta de sociala och rättsliga skyddsnät som normalt ger kvinnor och flickor skydd, stöd och vård. UNHCR är en av världens främsta humanitära organisationer som finns på plats i 138 länder. De gör ett viktigt arbete i att skydda människor som tvingats fly från sina hem, ge livräddande nödhjälp och kämpa för deras rättigheter.

Kvinnan är allt för oss på Lindex. Vi har sedan 2014 samarbetat med UNHCR för att bidra till deras viktiga arbete för att skydda kvinnor och barn på flykt. Vi har återkommande Runda Upp-kampanjer i Sverige, där vi tillsammans med våra kunder samlar in pengar till UNHCR:s arbete. Vi har även ett globalt samarbete där vi stöttar UNHCR:s arbete baserat på behov som uppstår, exempelvis för kriget i Ukraina.

(Foto: UNHCR/Zsolt Balla)

Sedan starten 2014 har vi tillsammans med våra kunder i Sverige rundat upp över 25 MSEK till UNHCR. 

Läs mer

Stärka kvinnor

Läs mer om varför stärka kvinnor är en så viktig del av vårt hållbarhetslöfte. 

Choose your language