Ethical Trading Initiative

Lindex är med i ETI (Ethical Trading Initiative) som är en ledande allians mellan företag, fackföreningar och ickestatliga organisationer som främjar respekt för arbetarnas rättigheter världen över. 

Samarbete är nyckeln

Vi vet att transparens, inkludering, innovation, engagemang och framför allt – samarbete – leder oss dit vi behöver vara. Genom att vara medlem i ETI kan vi kollektivt, tillsammans med andra företag, fackföreningar och ickestatliga organisationer, ta itu med många av de problem som vi inte kan lösa som enskilda företag. Det är genom att samarbeta som vi kan adressera de komplexa utmaningarna i dagens globala leverantörskedjor och förbättra livet för textilarbetarna.

Uppförandekod

Att vara med i ETI innebär också att förbinda sig till ETI:s Base Code och att kommunicera ut den till våra leverantörer. Koden är allmänt erkänd som en modell för arbetspraxis och grundar sig på den internationella arbetsorganisationen ILO:s konventioner. På Lindex har vi tagit fram vår egen uppförandekod, vilken är baserad på ETI Base Code men har ett utökat fokus på jämställdhet. 

LÄS MER OM LINDEX UPPFÖRANDEKOD

Läs mer

Arbetsförhållanden

Läs mer om hur vi arbetar med löner och arbetsförhållanden i produktion

WE Women by Lindex

Läs mer om WE Women by Lindex där vi arbetar för jämställda och mer inkluderande arbetsplatser för kvinnor i vår leverantörskedja

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att fortsätta utan att göra några förändringar godkänner du cookies. Läs mer om cookies här Cookie Policy

Choose your language