Logotype
Logotype Přejít k online nákupu

Organizace a přístup

Ve společnosti Lindex věříme, že pracovat s udržitelností je pouhý začátek. Udržitelnost má přesah do všech oblastí a oddělení. Je potřeba vytvořit si udržitelné nastavení mysli a používat ho při všem, co děláme. Nejde o to pracovat s udržitelností, ale pracovat udržitelně. Tak daleko ještě zdaleka nejsme, ale cíl je jasný.

Vyšší cíle a základní očekávání

Společnost Lindex je tu od toho, aby podporovala a inspirovala ženy, bez ohledu na jejich vztah k nám. Jde o náš vyšší cíl, který úzce souvisí s naším závazkem udržitelnosti. Náš závazek udržitelnosti – zajistit lepší budoucnost příštích generací – je inspirovaný našimi vyššími cíli.

Naše snahy o udržitelnost přesahují do několika úrovní – od vyšších cílů naší společnosti, přes naplňování očekávání našich zainteresovaných stran až po dodržování aktuálních právních předpisů. Sice se jedná o různé úrovně, ale všechny jsou neméně důležité.

První úroveň – stabilní základy

Nejzákladnější vrstvu udržitelnosti představuje náležitá pečlivost, zmírňování rizik, zavádění opatření a požadavků a mimo jiné i závazek k udržitelnosti, který jsou naši spolupracovníci povinni dodržovat. Zároveň pracujeme s kodexem chování, sice se jedná o základní nástroj, ale v jeho rámci jsme si stanovili vyšší laťku v oblasti rovnosti pohlaví.

PŘEČTĚTE SI VÍCE O KODEXU CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI LINDEX

 

Druhá úroveň – přeměna strategie v činy

Pokud chceme skutečně zajistit lepší budoucnost příštích generací, základní úroveň udržitelnosti nestačí. V závazku udržitelnosti jasně nastavujeme náš záběr, cestu a klíčové oblasti zájmu. Strategii přeměňujeme na činy pomocí stanovených plánů a cílů pro každou část naší organizace, jejichž pokrok je pravidelně sledován, aby se udržitelnost stala každodenní součástí naší práce.

 

Třetí úrověň – rozhodující faktory

Jakmile do své každodenní náplně práce zakomponujeme základy a udržitelnost, dokážeme zázraky. Abychom zajistili lepší budoucnost příštích generací, pořád to ale nestačí. Rozhodujícími faktory jsou spolupráce a revoluční přístup v podobě projektů, které nás posunou dál, než jsme kdy byli. Ukázkovým příkladem je naše kolekce Better Denim, na které jsme spolu s našimi dodavateli a organizací Jeanologia prosadili zavedení velkovýroby džínoviny. Jako další příklad lze uvést kampaň WE Women by Lindex, projekt, ve kterém spolupracujeme s dodavateli na tom, abychom změnili styl řízení v našich továrnách a aby se na pracovištích v našem dodavatelském řetězci propagovala rovnost pohlaví a inkluze žen.

PŘEČTĚTE SI VÍCE O KAMPANI WE WOMEN BY LINDEX

Jakou máme organizaci

K udržitelnému rozvoji je potřeba společné úsilí a my máme takové štěstí, že je naše společnost je plná oddaných lidí a také jimi obklopená. A tito lidé se s námi vydali na cestu. Úsilí v oblasti udržitelnosti společnosti Lindex řídí sídlo společnosti v Göteborgu. Vedoucí oddělení pro udržitelnost je součástí manažerské skupiny a s podporou týmu je zodpovědný za celkové směřování a strategii udržitelnosti. Tým podnikové udržitelnosti zajišťuje, že cíle jsou v souladu s vědou a že strategie je založena na významnosti Lindex. Oddělení na zavádění dané strategie úzce spolupracuje s celou organizací a každé oddělení a organizace v dané zemi odpovídají za to, že dosáhnou svých cílů. V našich výrobních pobočkách pracují týmy udržitelnosti, kteří se snaží vyvinout a implementovat strategii v našem dodavatelském řetězci a podávat zprávy o pokroku jak vlastníkům firem, tak našemu vedoucímu oddělení pro udržitelnost.

Přečtěte si více

Dodavatelé a továrny

Aktivity a partnerství

Hlášení, zásady a závazky

Zvolte jazyk