Logotype

CanopyStyle

Tillsammans med andra varumärken, återförsäljare och leverantörer är Lindex engagerade i CanopyStyle och deras arbete för att skydda världens skogar.

Skydd av gamla och utrotningshotade skogar

Det uppskattas att mer än 150 miljoner träd globalt avverkas och förvandlas till material som viskos varje år, vilket äventyrar världens skogar, biologiska mångfald och klimat. CanopyStyle är ett initiativ som tagits fram av Canopy, en oberoende miljöorganisation som arbetar för att skydda världens skogar globalt. Initiativet samarbetar med varumärken och återförsäljare för att sätta press på de största viskosleverantörerna att implementera upphandlingspolicyer som säkerställer att gamla och utrotningshotade skogar inte används i eller påverkas av produktionen av materialet. Canopy driver även innovation och utveckling och har en vision att till 2030 ska 50 procent av viskosen som används världen över komma från återvunnen textil. En vision som vi står bakom och stöttar. 

Lindex är engagerade i CanopyStyle och arbetar aktivt i linje med initiativet. Det mesta av vår viskos kommer från leverantörer som Canopy rapporterar har bästa branschpraxis. Vi arbetar endast med leverantörer som uppfyller bästa branschpraxis eller visar ambitioner att göra förbättringar. Vi använder också mer hållbar viskos som LENZINGTM ECOVEROTM och andra alternativ som lyocell. Lindex är en topp tio användare i världen av mer hållbara, konstgjorda cellulosafibrer.

LÄS VÅRT CANOPYSTYLE Commitment

Pack4Good

Engångsförpackningar, oavsett om det är plast eller papper, kan orsaka stor påverkan på våra ekosystem både vid resursutvinning, i produktion och i avfallsfasen. Vi arbetar mot vårt mål att alla pappers- och plastförpackningar ska följa vår cirkulära materialstrategi fram till 2025 och har åtagit oss att följa Canopys initiativ Pack4Good.

LÄS VÅRT PACK4GOOD STATEMENT

 

Läs mer

Lyocell och viskos

Läs mer om materialen lyocell och viskos

Choose your language