Logotype

Respektera vår planet

Alla har gränser och vill känna sig respekterade. Detsamma gäller vår planet och på Lindex tänker vi inte vara en passiv åskådare i vår tids största miljökris.

There can be no empowerment in a ruined environment

Vi vill stärka och inspirera kvinnor överallt. Arbetsförhållanden, könsinkludering och kvinnlig hälsa är bara en del av pusslet. Vi måste gå ännu längre och fråga oss, vad krävs – som kvinna i dagens värld – för att kunna känna sig stärkt och inspirerad? Andra behov kommer först; du kan inte leva upp till din fulla potential utan tillgång till rent vatten, mat, skydd och säkerhet. Dessa grundläggande behov är beroende av fungerande naturliga ekosystem. Om vår globala uppvärmning passerar 1,5-gradersgränsen kommer vi att ha en värld utan tillräckligt med rent vatten och mat, en värld fylld med social oro och konflikter. Och kvinnor är dem som drabbas hårdast. Vårt högre syfte driver oss på så sätt till att göra mer för att driva cirkularitet i modebranschen och begränsa klimatförändringar. För modebranschen är inte bara beroende av vår planets resurser – vi förbrukar också mycket av dem.

Vikten av en cirkulär ekonomi

Med en växande befolkning och ohållbara konsumtionsmönster använder vi mer naturresurser än vad vår planet kan hantera. Modebranschen är beroende av och konsumerar mycket naturresurser. På Lindex tror vi att den enda vägen att gå är genom en cirkulär transformation av vår affär – där vi skapar värde, försäljning och tillväxt samtidigt som vi minskar vår klimatpåverkan, minimerar vår användning av naturresurser och påverkar konsumenternas beteende för att minska överkonsumtionen. Detta är inte en lätt uppgift – det är definitivt en resa. Vi måste omforma hela systemet och vi måste testa, lära oss, förnya och samarbeta längs vägen.

Respektera vår planet – våra tre målsättningar 

Klimat

Påskynda energieffektiviteten och övergången till förnybar energi, för att minska vår klimatpåverkan i linje med vetenskapen i hela vår värdekedja. Här är ett urval av våra mål:

  • Till 2023 ska vi vara klimatneutrala i vår egen verksamhet 
  • Till 2030 ska vi ha minskat CO2-utsläppen i hela vår värdekedja med 50 procent, med 2017 som baslinje

Cirkularitet

Omvandla vår verksamhet för att skapa värde och tillväxt samtidigt som vi minskar vår klimatpåverkan, minimerar vår användning av naturresurser och påverkar konsumenternas beteende för att minska överkonsumtion. Här är ett urval av våra mål:

  • Till 2025 ska 100 procent av Lindex material vara återvunnet eller komma från hållbara källor
  • Till 2025 ska hela vårt sortiment vara designat för lång livslängd och cirkularitet 

Naturresurser

Minimera vår påverkan på ekosystem och biologisk mångfald med ett ansvarsfullt och regenerativt förhållningssätt till naturresurser. Här är ett urval av våra mål:

  • Till 2025 ska alla Lindex affärspartners med vattenintensiv verksamhet mäta sin vattenförbrukning, ha satt reduktionsmål samt integrerat reduktion, återanvändning och återvinning av avloppsvatten i sitt miljömässiga ledningssystem
  • Till 2025 ska vi ha eliminerat utsläpp av farliga och giftiga ämnen från Lindex leverantörskedja samt driva transparens och mer hållbar kemikalieanvändning

Vi utvecklar kontinuerligt våra mål, strategier och ambitioner inom vår löfte. Mer information och en uppdatering om våra framsteg finns i vår årliga hållbarhetsrapport. 

Tillsammans – som leverantörer, partners, medarbetare och kunder – kan vi göra skillnad för framtida generationer. Följ med oss på denna resa.

Läs mer

Klimat

Läs mer om hur vi agerar för klimatet genom hela vår verksamhet

Cirkulärt mode

Ett cirkulärt förhållningssätt till mode handlar om resurseffektivitet i varje steg genom ett plaggs livscykel. Läs mer om cirkulärt mode

Vatten

Läs om varför vatten är ett viktigt fokusområde för oss och hur vi arbetar för att agera ansvarfullt med vatten

Choose your language