På Lindex har vi ett hållbarhetslöfte – att göra skillnad för framtida generationer – och vi strävar efter att bidra till de globala målen för hållbar utveckling.

Allt vi gör, gör vi för våra kunder. Vårt ansvar för att bidra till de globala målen för hållbar utveckling är starkt kopplat till våra kunder, eftersom vi vill att de som köper och bär våra kläder ska kunna uppleva en hållbar livsstil, både idag och imorgon. 

De globala målen för hållbar utveckling är 17 mål som utvecklades och fastslogs av FN:s medlemsstater 2015. Målen finns till för att göra världen bättre till 2030 och uppnå stora skillnader: att få ett slut på fattigdomen i världen, bekämpa ojämlikhet och tackla klimatförändringarna. Regeringar har ställt sig bakom de globala målen för hållbar utveckling och kräver att alla länder agerar. Men alla måste bidra om målen ska kunna uppnås och företagen har en viktig roll att spela. De hållbara utvecklingsmålen är ett ovärderligt verktyg för samarbete eftersom målen ger en global gemensam grund att stå på när det gäller hållbarhet och gör det möjligt för alla att arbeta tillsammans för en bättre framtid.  

På Lindex har vi identifierat sex av de globala målen för hållbar utveckling där vårt företag kan bidra. Vi har utformat vårt hållbarhetslöfte och fokuserar på projekt och initiativ som stödjer de här målen. 

Läs mer

Vårt hållbarhetslöfte

Läs mer om vårt hållbarhetslöfte - att göra skillnad för framtida generationer

 

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att fortsätta utan att göra några förändringar godkänner du cookies. Läs mer om cookies här Cookie Policy

Choose your language