Logotype

Hållbarhetsrapporter

Transparens är avgörande för att kunna göra framsteg inom alla hållbarhetsområden. För oss på Lindex är det viktigt att vara öppen och transparenta om vår resa, hur långt vi har kommit och vad som finns kvar att göra.

I våra hållbarhetsrapporter beskriver vi det gångna året och delar med oss av information om våra framsteg såväl som våra utmaningar. Då vi ingår i Stockmannkoncernen omfattas även Lindex av Stockmann Groups årliga rapportering.

Choose your language