The Accord

Textilarbetares säkerhet är mycket viktig för oss på Lindex, och vi vill se till att arbetsplatserna i hela värdekedjan är säkra och hälsosamma. Lindex är en del av The Accord, som har gjort arbetsplatser säkrare för miljontals textilarbetare.

Lindex och Stockmann Group har varit en del av The Accord on Fire and Building Safety i Bangladesh sedan det lanserades 2013. The Accord är ett oberoende avtal mellan cirka 200 varumärken och fackföreningar som initierades av de två globala fackföreningarna IndustryALL Global Union och UNI Global Union, i efterdyningarna av Rana Plaza-byggnadens kollaps den 24 april 2013. The Accord skapades för att säkerställa säkra arbetsmiljöer där inga anställda ska behöva oroa sig för bränder, byggnadskollapser eller andra olyckor som kan förhindras med rimliga hälso- och säkerhetsåtgärder.

Fabrikerna granskas med tre olika inspektioner av brandsäkerhet, elektricitet och byggnadssäkerhet som beräkningar av byggnadens bärkraft. Dessa granskningar kompletterar fabriksinspektionerna av närliggande arbetsmiljö, som symaskiner och arbetsstationer. Efter varje inspektion upprättas en åtgärdsplan med satta deadlines. När åtgärderna är slutförda sker kontroller för att säkerställa att alla korrigeringar har gjorts. Några av de vanligaste överträdelserna av brand- och byggnadssäkerhet som hittats i The Accords inspektioner är avsaknad av branddörrar, automatiska sprinklers eller brandlarm.

 

Alla fabriker som producerar kläder för Lindex i Bangladesh ingår i The Accord.


2018 Transition Accord

The Accord var ett femårigt avtal och när det gick ut i maj 2018 hade det bidragit till betydligt säkrare arbetsplatser för miljoner textilarbetare i Bangladesh. För att upprätthålla och fortsätta de framsteg som uppnåtts under 2013 Accord, undertecknade Lindex och cirka 200 andra varumärken 2018 Transition Accord med de globala fackföreningarna, ett förnyat avtal som trädde i kraft den 1 juni 2018. Under övergången finns en säkerhetsenhet för RMG (Ready Made Garment) – RMG Sustainability Council (RSC). När 2018 Transition Accord går ut tar RSC över hela The Accords verksamhet, med samma infrastruktur och personal.

Läs mer

Arbetsförhållanden

Läs mer om hur vi arbetar med arbetsförhållanden i produktion, till exempel löner och övertid.

Stå upp för mänskliga rättigheter

Läs mer om ett av fokusområdena i vårt hållbarhetslöfte: Stå upp för mänskliga rättigheter.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att fortsätta utan att göra några förändringar godkänner du cookies. Läs mer om cookies här Cookie Policy

Choose your language