Logotype

Vi är fast beslutna att skapa en global kultur av inkludering och mångfald på Lindex. Alla ska ha lika möjligheter att bidra fullt ut till Lindex framgång oavsett vem du är, var du kommer ifrån eller vilka vägar du har valt. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där alla känner sig respekterade, uppskattade och välkomna.

Vårt engagemang

Mångfald, jämställdhet och inkludering är inte bara en viktig del i att skapa en välkomnande kultur, utan också nyckeln för att vi som företag ska nå våra mål och förbli konkurrenskraftiga. Vi tror att kraften i mångfald ligger i att föra samman nya idéer, ny energi och nya perspektiv. Genom att sätta samman team med mångfald ökar vi vår förmåga att tänka annorlunda, vilket leder till kreativa, effektiva och hållbara lösningar, såväl som förbättrad prestation och relationer.

En viktig del i vårt arbete

Vi vet att mångfaldiga team är smartare och mer effektiva och det är därför vi är fast beslutna att skapa en inkluderande och mångfaldig kultur som välkomnar nya idéer, ny energi och nya perspektiv. Att främja mångfald, jämställdhet och inkludering är avgörande för att frigöra våra medarbetares och organisations fulla potential.

För oss är detta en prioritet att vi ska kunna bygga ett starkare varumärke och företag som speglar våra kunder och de vi vill attrahera. Vi vill också attrahera och behålla rätt personer samt inkludera bredare perspektiv för att bli mer innovativa och hållbara.

Utöver ovan affärsfördelar tror vi att det är en grundläggande mänsklig rättighet att vara inkluderad och accepterad för den du är och att fokusera på mångfald, jämlikhet och inkludering är en självklarhet.

Våra ambitioner

För att bli framgångsrika på vår resa inom området har vi satt upp två övergripande ambitioner. Våra ambitioner finns där för att vägleda och hjälpa oss att ta de nödvändiga stegen för att växa till det starka och mångfaldiga företag vi behöver vara framöver.

1. Inkluderande arbetsplats

Vi vill vara en arbetsplats där alla känner sig välkomna precis som de är. Som en del av detta har vi satt ambitionen och tagit ett beslut att utbilda alla chefer och team inom mångfald, jämställdhet och inkludering.

2. Ökad mångfald

Vi vill ha en mångsidig arbetsstyrka där nya idéer och perspektiv möts. Som en del av detta har vi satt ambitionen och tagit ett beslut att arbeta med kommunikation, medvetenhet och mer fokus på könsbalans.

Urval åtgärder för att nå våra ambitioner inkluderar:

  • Ledarskapsutbildningar om inkludering och omedveten partiskhet för att ge våra ledare de färdigheter och insikter som behövs för att främja en inkluderande kultur, vilket banar väg för en mer rättvis arbetsplats.

  • Lansering av rekryteringsutbildningar om omedveten partiskhet och könsavkodning för att säkerställa att våra rekryteringsprocesser är rättvisa, opartiska och aktivt bidrar till att bygga en mångfaldig och talangfull arbetsstyrka.

  • Att sätta upp forskningsstödda mål för att öka den mångkulturella och könsbalanserade sammansättningen av våra team som speglar världen omkring oss.

  • Att engagera sig i nätverksprogram för att kunna utbyta både erfarenhet och kunskap med andra bolag som jobbar för ökad mångfald och inkludering.

Read more

Vår kultur

Working at Lindex

Career

Choose your language