Bomull

Bomull är den fiber som används mest i våra kläder. Det är en fiber som är naturlig, förnybar och biologiskt nedbrytbar, men bomullsodling kräver mycket vatten. Ett av våra mål är att vi vill vara vatteneffektiva i hela vår värdekedja, minska risken för vattenbrist i områden kopplade till vår verksamhet och tillsammans med våra partners skapa tillgång till vatten och sanitet i fabriker och närbelägna samhällen.

En naturlig, resurskrävande odling 

Bomull kommer från bomullsbusken som trivs i ett varmt klimat. För att växa behöver bomullsbusken mycket sol och vatten och därför krävs ofta konstbevattning. Stora mängder vatten används därför vid odling, men även vid färgning och beredning av textilierna. Det uppskattas att en normal t-shirt kräver cirka 2 500 liter vatten och ett par jeans mellan 6 000 och 10 000 liter, beroende på var odlingen sker. Det är ett problem att bomullsodling sker i länder som saknar rent vatten, för även om bomullsbuskarna får det vatten de behöver kanske inte människorna som bor där får det. 

För att bomullsbuskarna ska växa ordentligt används ofta konstgödning och eftersom buskarna lätt drabbas av skadedjur sprutas bekämpningsmedel över bomullsodlingarna. Tyvärr leder de här åtgärderna till att arter försvinner och att jorden utarmas. När jordens förmåga att lagra koldioxid försämras får det också stora konsekvenser för klimatet. Dessutom är många av de kemikalier som används giftiga för människor och förorenar den omgivande miljön och vattnet. 

Så, bör du som konsument undvika att köpa bomullsplagg?

Beskrivningen ovan handlar om odling av konventionell bomull. Det finns alternativ, som ekologisk bomullsodling, som är mycket bättre för människa och miljö än konventionellt odlad bomull. Men ett ännu bättre sätt för att spara på viktiga naturresurser som vatten är att välja plagg tillverkade av återvunna material.

Återvunnen bomull

Istället för att odla ny bomull kan vi spara på mycket av naturresurserna genom att återanvända den bomull som redan har producerats. Återvunnen bomull är rester från produktion eller använda textilier som har fått nytt liv genom att rivas sönder, spinnas om och stickas eller vävas ihop till nytt material. Tyvärr är tillgången till återvunnen bomull låg och den återvunna bomullen har kortare fiberlängd än nyproducerad bomull, så än så länge måste återvunnen bomull blandas med annan bomull för att plaggen ska bli hållbara och hålla längre. Vi använder återvunnen bomull i många olika typer av plagg, särskilt i vårt jeanssortiment. 

All återvunnen bomull som vi köper är certifierad enligt Textile Exchange Global Recycling Standard eller Textile Exchange Recucled Claim Standard.

Ekologisk bomull

Ekologisk bomull odlas utan konstgödning, kemiska bekämpningsmedel eller genmodifierade bomullsfrön. Dessutom är den certifierad av tredje part och hålls separerad hela vägen från bomullsfälten till den färdiga produkten. Till skillnad från konventionellt odlad bomull utarmas inte jorden vid ekologisk bomullsodling. Istället förbättrar den jorden och gör att den kan lagra mer koldioxid, vilket i sin tur är bra för klimatet. Ekologisk odling främjar också biologisk mångfald och bidrar till välmående ekosystem. Bomullsodlarnas och deras familjers hälsa förbättras eftersom de, till skillnad från vid konventionell bomullsodling, inte utsätts för giftiga kemikalier. De icke-genmodifierade bomullsfröna är dyrare att köpa in och det krävs stora investeringar för att jordbrukarna ska kunna omvandla jordbruket till ett ekologiskt jordbruk (läs mer om det under BCI-bomull). Därför är bara en liten del av all bomullsproduktion i världen, i själva verket bara cirka 1 procent, ekologisk.

Lindex är en av de tio största användarna av ekologisk bomull världen över. Idag är 78 procent av vår bomull ekologisk och hela vårt babysortiment är tillverkat av ekologisk bomull.

GOTS – Global Organic Textile Standard

Ett GOTS-certifierat plagg är tillverkat av ekologisk bomull och GOTS-certifieringen börjar efter att den ekologiska bomullen vuxit upp och till dess den blir ett plagg. GOTS omfattar både sociala och miljömässiga krav och certifierar alla steg efter att bomullen har producerats, till exempel spinnande av garn, vävning av tyg, behandlingar, infärgning och tryck.

100 procent av vårt babysortiment är GOTS certifierat.

Better Cotton Initiative 

BCI (Better Cotton Initiative) är en ideell organisation som grundades 2005 och som Lindex har varit en del av sedan starten. Det är ett mycket viktigt initiativ som arbetar för att genomföra storskaliga förändringar i bomullsindustrin genom att hjälpa bomullsodlare att omvandla sitt jordbruk från konventionellt jordbruk till en mer hållbar odling. De hjälper lantbrukarna att använda mer miljövänliga, men även socialt och ekonomiskt hållbara, odlingsmetoder. Det handlar till exempel om att minska användningen av vatten, bekämpningsmedel och att övergå från konstgjorda till naturliga gödningsmedel.

Läs mer

Better Denim

Vårt babysortiment

Klimat

Vatten

Better Cotton Initiative

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att fortsätta utan att göra några förändringar godkänner du cookies. Läs mer om cookies här Cookie Policy

Choose your language