Logotype

Lyocell, viskos och modal

Lyocell, viskos och modal är mjuka material som andas bra och tillverkas av förnybar och naturlig, växtbaserad cellulosa som trä. Men, det är också material som är beroende av skogen och kräver en hel del kemikalier när cellulosan ska omvandlas till textilfibrer. Vi strävar alltid efter att använda de alternativ som har minst påverkan på klimatet och ekosystem.  

Ansvarsfullt skogsbruk och kemikaliehantering

Eftersom dessa material är gjorda av växtbaserad cellulosa som trä, är det viktigt att se till att de kommer ansvarsfullt skogsbruk. Varje år avverkas miljontals träd i världen för textilproduktion, och om det inte görs ansvarsfullt kan det leda till avskogning vilket innebär stora konsekvenser för klimatet och den biologiska mångfalden. Tillsammans med andra varumärken, återförsäljare och leverantörer är vi en del av CanopyStyle, ett initiativ som arbetar för att skydda världens skogar och säkerställa att råmaterialet till viskos inte kommer från gamla eller hotade skogar.

Eftersom det är en krävande process att omvandla trä till textilfibrer är det också viktigt att produktionen sker med ansvarsfull kemikaliehantering och med största möjliga hänsyn till klimatet och våra naturliga ekosystem.

För vår lyocell och viskos arbetar vi endast med leverantörer som har bästa branschpraxis eller visar att de har stora ambitioner för förbättring.

Vårt mål är att 100 procent av Lindex material ska vara återvunna eller komma från hållbara källor till 2025.

Lyocell

Vi använder främst TENCELTM lyocell och råmaterial kommer från ansvarsfullt odlad skog. TENCEL™ tillverkas genom att processa trämassan, vilket görs med hög resurseffektivitet och låg miljöpåverkan. Produktionen sker i en sluten cykel där vattnet återvinns och ungefär 99 procent av processkemikalierna återanvänds. Vi använder även en ny typ av TENCEL™ med REFIBRA™-teknologi, där bomull återvinns och kombineras med trämassan. TENCEL™ och REFIBRA™ är varumärken från Lenzing AG.

Viskos

Precis som lyocell kommer viskos från trämassa som bearbetas till textilfibrer med kemikalier. Vårt sortiment innehåller konventionell viskos, men även LENZINGTM ECOVEROTM, som är en viskos där råmaterialet kommer från ansvarsfullt skogsbruk. Det tillverkas genom produktionsprocesser med låg klimatpåverkan samt ansvarsfull hantering av vatten och kemikalier. LENZINGTM ECOVEROTM är ett varumärke från Lenzing AG.

OnceMore®

Ett annat viskosalternativ som vi arbetar med är OnceMore®. OnceMore är en unik och innovativ process för storskalig textilåtervinning av blandmaterial som Södra, Sveriges största skogsägarförening, står bakom. Processen kombinerar återvunnen textil med träfiber från svenska skogar, vilket ger en ren och högkvalitativ textilmassa som sedan kan användas för att tillverka viskosfiber. Att återvinna textil som annars skulle gå till spillo är mycket mer resurseffektivt jämfört med att producera nytt material och det förnybara träet som används i kombination med den återvunna textilen kommer från svenskt, ansvarsfullt skogsbruk.

Modal

Precis som lyocell och viskos tillverkas modal genom att kemisk bearbeta trämassa till en textilfiber. Vi använder LENZING ™ Modal fibrer som huvudsakligen tillverkas av bokträ från ansvarsfullt odlad skog i Österrike och dess grannländer. Den tillverkas med den bästa möjliga miljöteknologin i en fabrik i Österrike.

Läs mer

CanopyStyle

Läs mer om vårt engagemang i CanopyStyle och deras arbete för att skydda världens skogar.

Choose your language