Logotype

Lyocell, viskos och modal

Lyocell, viskos och modal är mjuka material som andas bra och tillverkas av förnybar och naturlig, växtbaserad cellulosa som trä. Men, det är också material som är beroende av skogen och kräver en hel del kemikalier när cellulosan ska omvandlas till textilfibrer. Vi strävar alltid efter att använda de alternativ som har minst påverkan på klimatet och ekosystem.  

Ansvarsfullt skogsbruk och kemikaliehantering

Eftersom dessa material är gjorda av växtbaserad cellulosa som trä, är det viktigt att se till att de kommer ansvarsfullt skogsbruk. Varje år avverkas miljontals träd i världen för textilproduktion, och om det inte görs ansvarsfullt kan det leda till avskogning vilket innebär stora konsekvenser för klimatet och den biologiska mångfalden. Tillsammans med andra varumärken, återförsäljare och leverantörer är vi en del av CanopyStyle, ett initiativ som arbetar för att skydda världens skogar och säkerställa att råmaterialet till viskos inte kommer från gamla eller hotade skogar.

Eftersom det är en krävande process att omvandla trä till textilfibrer är det också viktigt att produktionen sker med ansvarsfull kemikaliehantering och med största möjliga hänsyn till klimatet och våra naturliga ekosystem.

För vår lyocell och viskos arbetar vi endast med leverantörer som har bästa branschpraxis eller visar att de har stora ambitioner för förbättring.

Vårt mål är att 100 procent av Lindex material ska vara återvunna eller komma från hållbara källor till 2025.

Lyocell

Vi använder främst TENCELTM Lyocell-fibrer, som är tillverkade av trä, ett naturligt råmaterial, som kommer från kontrollerade eller certifierade träkällor. TENCEL™ Lyocell-fibrer tillverkas i en sluten process som återvinner 99,8 procent av lösningsmedlet, vilket resulterar i nära noll avfall. Vi använder även TENCEL™ Lyocell-fibrer tillverkade med REFIBRA™-teknologi, som använder bomullstextilavfall som råmaterial utöver trä. Fibrerna innehåller minst 30 procent återvunnet material. TENCEL™ och REFIBRA™ är varumärken från Lenzing AG.

Viskos

Vårt sortiment innehåller konventionell viskos men även LENZING™ ECOVERO™ viskosfibrer, som är tillverkade av kontrollerade eller certifierade träkällor. LENZING™ ECOVERO™-fibrer tillverkas med minst 50 procent mindre koldioxidutsläpp och vattenförbrukning jämfört med konventionell viskos*. LENZING™ ECOVERO™-fibrer är också certifierade med EU Ecolabel för miljömässig förträfflighet**. LENZING™ och ECOVERO™ är varumärken från Lenzing AG.

*Results based on LCA standards (ISO 14040/44) and available via Higg MSI (Version 3.7) 
** EU Ecolabel for textile products (license no. AT/016/001) 

OnceMore®

Ett annat viskosalternativ som vi arbetar med är OnceMore®. OnceMore är en unik och innovativ process för storskalig textilåtervinning av blandmaterial som Södra, Sveriges största skogsägarförening, står bakom. Processen kombinerar återvunnen textil med träfiber från svenska skogar, vilket ger en ren och högkvalitativ textilmassa som sedan kan användas för att tillverka viskosfiber. Att återvinna textil som annars skulle gå till spillo är mycket mer resurseffektivt jämfört med att producera nytt material och det förnybara träet som används i kombination med den återvunna textilen kommer från svenskt, ansvarsfullt skogsbruk.

Modal

Liksom lyocell och viskos tillverkas modal av trämassa som kemiskt bearbetas till textilfibrer. Vi använder TENCEL™ Modalfibrer som kommer från kontrollerade eller certifierade träkällor och är certifierade med EU Ecolabel för miljömässig förträfflighet*. TENCEL™ är ett varumärke från Lenzing AG.

*EU Ecolabel för textilprodukter (licensnr AT/016/001)

Läs mer

CanopyStyle

Läs mer om vårt engagemang i CanopyStyle och deras arbete för att skydda världens skogar.

Choose your language