Logotype

Cirkulärt mode

Med en växande befolkning och ohållbara konsumtionsmönster använder vi mer naturresurser än vad vår planet kan hantera. Modebranschen är beroende av och konsumerar mycket naturresurser. För att möta dessa utmaningar måste resurser användas på bästa sätt och ett cirkulärt förhållningssätt till mode är den enda vägen att gå.

Vår cirkulära transformation

Vi befinner oss vid en vändpunkt för hela vårt samhälle och ”business as usual” är nu en stor affärsrisk. På Lindex är vi övertygade om att den enda vägen framåt är genom en cirkulär transformation av vår verksamhet – där vi skapar värde, försäljning och tillväxt samtidigt som vi minskar vår klimatpåverkan, minimerar vår användning av naturresurser och påverkar konsumentbeteende för att minska överkonsumtion. Det här är ingen lätt uppgift – det är definitivt en resa. Vi måste omforma hela systemet och vi måste testa, lära oss, förnya och samarbeta längs vägen.

För att möjliggöra vår transformation arbetar vi med flera aspekter av cirkularitet – cirkulära produkter, cirkulär leverantörskedja och cirkulära kundresor.

Cirkulära produkter

Skapa produkter som är designade för lång livslängd, gjorda av återvunna och regenerativa material och som kan bli återanvända, omgjorda och återvunna tillbaka in i systemet flera gånger om.

Cirkulär leverantörskedja

Bygga en leverantörskedja som håller produkter och material i cirkulation och använder resurseffektiva produktionsprocesser som drivs av förnybar energi. Se till att all verksamhet är fri från farliga kemikalier för att säkerställa säkra produkter och möjliggöra återanvändning och återvinning av våra produkter.

Cirkulära kundresor

Öka användandet och förlänga livslängden på våra produkter genom att göra det enklare för våra kunder att ta hand om, laga, återanvända och återvinna våra produkter.

Cirkulärt mode är mer än återvinning

Ett cirkulärt förhållningssätt till mode handlar om resurseffektivitet i varje stadie av plaggets hela livscykel. Att använda ett plagg under lång tid eller ge det vidare till någon annan som kan återanvända det, förlänger plaggets livslängd och det är det mest resurseffektiva alternativet. Återvinning är det sista steget när ett plaggs livlängd har maximerats, då det är mer resurseffektivt jämfört med att odla eller tillverka nya fibrer och är centralt i ett cirkulärt förhållningssätt till mode.

Till 2025 ska hela vårt sortiment vara designat för lång livslängd och/eller cirkularitet.

Vi behöver göra cirkulärt mode möjligt

Som modeföretag, behöver vi utforska nya cirkulära arbetssätt och använda vår plattform för att påverka konsumentbeteenden och minska överkonsumtion. För även om konsumtion i slutändan ligger i konsumentens händer, måste vi skapa förutsättningar som gör det möjligt för mode att vara mer cirkulärt och göra det enklare att fatta medvetna beslut. 

Exempelvis, att använda ett plagg länge är i slutändan upp till konsumenten, men det hänger på att vi erbjuder produkter med bra passform och kvalitet. Att återanvända plagg som har älskats av någon annan är alltid konsumentens val, men det är ett val som är mycket enklare om vi erbjuder second hand som en del av vårt totala erbjudande. Att välja vilka varumärken att handla ifrån ligger i konsumentens händer - men vi behöver se att konsumenten alltid kan lita på att Lindex är ett bra val att göra idag och för framtiden.

Förlänga livslängden på våra produkter med second hand

Som modeföretag är det vårt ansvar att uppmuntra och göra det enklare för våra kunder att vara en del av förändringen. Under de senaste åren har vi utforskat second hand som en del av vår cirkulära transformation på Lindex. Genom att erbjuda både möjligheten att lämna in plagg som inte används längre och att köpa plagg som redan älskats av någon annan, kan vi förlänga livslängden på våra plagg tillsammans med våra kunder. Det ger oss också värdefulla insikter om hur vi kan göra ännu bättre produkter som håller längre. 

Second hand är en helt annan typ av affärsmodell, så därför utforskar vi, testar och lär oss längs vägen. Just nu erbjuder vi second hand för baby och barnkläder i Sverige, samt för damkläder i Norge. Vi jobbar hela tiden på att utveckla denna del av affären, för att kunna skala upp och expandera vårt second hand-erbjudande.

Läs mer om hur vår second hand funkar

Läs mer

Vad du kan göra

Läs mer om hur du kan påverka

Material

Läs mer om våra olika material och hur vi arbetar för att öka andelen återvunna material och material från hållbara källor

Choose your language