Logotype

Stärka kvinnor

I över 65 år har Lindex varit ett modeföretag på en resa. Vårt hållbarhetslöfte berör våra kunder, men också många fler. Vårt företag är fyllt av och omgivet av kvinnor, och vi känner ett ansvar mot varenda en.

Empower and inspire women everywhere

Vi existerar för att stärka och inspirera kvinnor. Kvinnor har en avgörande roll i hela vår värdekedja, från bomullsfältet till provrummet. Kvinnor plockar bomullen, spinner tråden, väver tyget och syr våra plagg. De designar och marknadsför våra produkter, de tar beslut om hur vi driver vår verksamhet och de möter våra kunder varje dag. Självklart har vi också många män i vår värdekedja. De är en minst lika viktig del av Lindex och i allt vi gör för att nå vårt högre syfte.

Det är dags för oss att göra mer!

Som modeföretag och arbetsgivare har vi alltid strävat efter att göra livet enklare och vackrare för kvinnor. Tyvärr har vi genom åren ibland misslyckats genom att acceptera tvivelaktiga branschnormer. Kvinnors välbefinnande har påverkats negativt av exempelvis dåliga arbetsförhållanden och stereotypa, ohälsosamma ideal i marknadsföring. Och samtidigt som kvinnan är allt för oss, är hon också nyckeln till framtiden. Kvinnor och flickor bär en stor del av bördan av utmaningarna i vårt samhälle idag och utan inkludering av hälften av världens befolkning, förblir en hållbar framtid utom räckhåll. Så, vi kommer att fortsätta på vår resa och använda vår kraft och plattform för att påverka. Vi har gjort mycket bra och det arbetet kommer vi att fortsätta med, men det är också dags för oss att åstadkomma mer inom områden där utvecklingen gått långsamt.

Stärka kvinnor – våra två målsättningar 

Kvinnlig hälsa och välmående

Investera och använda vår affärskraft till att förbättra kvinnors hälsa och välmående i de marknader och samhällen där vi verkar.  

Könsinkluderande arbetsplatser 

Ta ledningen i att stärka kvinnors position och lika rättigheter i hela vår värdekedja, minska löneskillnaderna mellan könen och säkerställa att kvinnor har samma möjligheter att leva upp till sin fulla potential som män har. Här är ett urval av våra mål: 

  • Till 2025 ska de leverantörer som står för 80 procent av Lindex produktion ha genomfört vårt Women Empowerment-program och bibehållit lärdomarna.

Vi utvecklar kontinuerligt våra mål, strategier och ambitioner inom vår löfte. Mer information och en uppdatering om våra framsteg finns i vår årliga hållbarhetsrapport. 

Tillsammans – som leverantörer, partners, medarbetare och kunder – kan vi göra skillnad för framtida generationer. Följ med oss på denna resa.

Läs mer

Kvinnor i produktion

Läs mer om våra olika initiativ för att stärka kvinnor i våra produktionsländer

En hälsosam modebransch

Läs om vårt åtagande till Swedish Fashion Ethical Charter, ett initiativ för att skapa gemensamma riktlinjer för social hållbarhet inom modebranschen

Vår uppförandekod

Läs om hur vi arbetar med arbetsförhållanden i produktion och Lindex uppförandekod som är progressiv inom jämställdhet

Choose your language