Lindex

Stärka kvinnor

I över 60 år har Lindex skapat mode för kvinnor. Vårt hållbarhetslöfte berör våra kunder, men också många fler. Vårt företag är fyllt av och omgivet av kvinnor, och vi känner ett ansvar mot varenda en.

Empower and inspire women everywhere

Vi existerar för att stärka och inspirera kvinnor. Kvinnor har en avgörande roll i hela vår värdekedja, från bomullsfältet till provrummet. Kvinnor plockar bomullen, spinner tråden, väver tyget och syr våra plagg. De designar och marknadsför våra produkter, de tar beslut om hur vi driver vår verksamhet och de möter våra kunder varje dag. Självklart respekterar vi och uppskattar alla män i vår värdekedja, men faktum är att de flesta människor som arbetar med eller handlar av oss är kvinnor. 

Det är dags för oss att göra mer!

Som modeföretag och arbetsgivare har vi alltid strävat efter att göra livet enklare och vackrare för kvinnor. Tyvärr har vi genom åren ibland misslyckats genom att acceptera tvivelaktiga branschnormer. Kvinnors välbefinnande har påverkats negativt av exempelvis dåliga arbetsförhållanden och stereotypa, ohälsosamma ideal i marknadsföring. Vi har aldrig medvetet gjort fel, men bristande medvetenhet eller agerande är också en handling. Vi har gjort mycket bra och det arbetet kommer vi att fortsätta med, men det är också dags för oss att åstadkomma mer inom områden där vi inte kommit lika långt. 

Stärka kvinnor – våra tre målsättningar 

Driva utvecklingen av rättvisa och jämställda arbetsplatser för kvinnor 

Vi ska se till att kvinnor i hela vår värdekedja har möjlighet att leva upp till sin fulla potential. Här är våra mål: 

  • Till 2021 ska alla våra affärspartners ha antagit Lindex nya uppförandekod som är progressiv inom jämställdhet
  • Till 2025 ska de leverantörer som står för 80 procent av Lindex produktion ha genomfört vårt Women Empowerment-program och bibehållit lärdomarna.
  • Till 2022 ska alla Lindex medarbetare uppleva att Lindex agerar i linje med vårt högre syfte ”to empower and inspire women everywhere

Förespråka inkluderande och kroppspositivitet 

Vi ska göra vår del i att få kvinnor att känna sig inspirerade och självsäkra, oavsett vem de är, hur de ser ut eller vilka vägar de valt i livet.

Stötta en hållbar livsstil 

Vi ska göra vår del i att uppmuntra och göra det möjligt för kvinnor att ha en hållbar garderob och leva ett hållbart liv.

Tillsammans – som leverantörer, partners, medarbetare och kunder – kan vi göra skillnad för framtida generationer. Följ med oss på denna resa.

Läs mer

Kvinnor i produktion

Läs mer om våra olika initiativ för att stärka kvinnor i våra produktionsländer

En hälsosam modebransch

Läs om vårt åtagande till Swedish Fashion Ethical Charter, ett initiativ för att skapa gemensamma riktlinjer för social hållbarhet inom modebranschen

Vår uppförandekod

Läs om hur vi arbetar med arbetsförhållanden i produktion och Lindex uppförandekod som är progressiv inom jämställdhet

Choose your language