Logotype

Åtaganden

Samarbete med leverantörer, branschkollegor och andra partners är avgörande för att vi ska kunna hålla vårt hållbarhetslöfte – att göra skillnad för framtida generationer. Vi är en del av flera åtaganden, där vi tillsammans med andra samlas kring gemensamma mål och ambitioner.

Globala målen för hållbar utveckling

Transparency Pledge

Women’s Health and Empowerment Initiative

Swedish Fashion Ethical Charter

CanopyStyle

Recycled Polyester Commitment

The 2025 Sustainable Cotton Challenge

The Global Deal

UN Global Compact

Choose your language