Logotype
Logotype Prejsť k online nákupu

Organizácia a prístup

V spoločnosti Lindex veríme, že práca s trvalou udržateľnosťou nestačí. Trvalá udržateľnosť nemôže byť samostatnou oblasťou alebo oddelením. Na trvalú udržateľnosť sa musí nastaviť myseľ, ktorá ju integruje do všetkého, čo robíme. Nejde o prácu s trvalou udržateľnosťou – ide o prácu udržateľným spôsobom. Zatiaľ tam nie sme. Je to však cieľ našej cesty.

Hlavné poslanie a základné očakávania

Spoločnosť Lindex je tu preto, aby podporovala a inšpirovala ženy bez ohľadu na ich vzťah k nej. Je to naše hlavné poslanie a je úzko prepojené s naším záväzkom k trvalej udržateľnosti. Náš sľub trvalej udržateľnosti – priniesť zmenu pre budúce generácie – sa zrodil pod hviezdou vyššieho posolstva, ktoré nám ukazuje smer.

Naša práca v oblasti trvalej udržateľnosti pokrýva niekoľko úrovní – od nášho hlavného poslania ako spoločnosti, po splnenie očakávaní zainteresovaných strán a zabezpečenia aktuálnosti právnych predpisov. Rôzne úrovne, ktoré sú rovnako dôležité.

1. úroveň – pevný základ

Naša najzásadnejšia úroveň trvalej udržateľnosti spočíva v náležitej starostlivosti, zmierňovaní rizika, podnikovej politike a požiadavkách, ako aj v záväzku trvalej udržateľnosti, ktorý musia dodržiavať všetci naši spolupracujúci partneri. Pracujeme tiež s kódexom správania, ktorý je základným nástrojom. Vylepšili sme ho však zavedením vlastného kódexu správania, ktorý je progresívnejší v otázkach rodovej rovnosti.

Prečítajte si viac o Kódexe správania spoločnosti Lindex

 

2. úroveň – od stratégie k činom

Ak chceme priniesť zmenu pre budúce generácie, základná úroveň trvalej udržateľnosti nestačí. Naším sľubom trvalej udržateľnosti stanovujeme rámec a ďalší vývoj a definujeme oblasti zamerania. Aby sa naša stratégia stala skutočnosťou, stanovili sme plány a ciele v každej časti organizácie a pravidelne ich sledujeme – v spoločnosti Lindex je trvalá udržateľnosť súčasťou každodennej práce.

 

3. úroveň – prelomoví hráči

Vďaka základným princípom a trvalej udržateľnosti integrovaným do našej každodennej práce môžeme dosiahnuť veľa skvelých vecí. Na nastolenie zmeny pre budúce generácie to však stále nestačí. Spolupráca a inovatívny prístup prinášajú nových prelomových hráčov – projekty, ktoré nás posúvajú ďalej ako kedykoľvek predtým. Naša džínsovina Better Denim je skvelým príkladom toho, ako sa nám spolu s našimi dodávateľmi a spoločnosťou Jeanologia podarilo presadiť rozvoj v oblasti veľkoplošnej výroby džínsov. Ďalším príkladom je projekt WE Women by Lindex, v ktorom spolupracujeme s našimi dodávateľmi v snahe zmeniť štýl riadenia tovární a dosiahnuť, aby boli pracoviská v našom dodávateľskom reťazci rodovo rovnocennejšie a inkluzívnejšie pre ženy.

Prečítajte si viac o iniciatíve WE Women by Lindex

Ako vyzerá naša organizácia

Trvalá udržateľnosť je tímové úsilie a máme šťastie, že sme spoločnosťou naplnenou a obklopenou oddanými ľuďmi, ktorí sú súčasťou našej cesty. Činnosť v oblasti trvalej udržateľnosti spoločnosti Lindex riadi ústredie v Göteborgu. Vedúci oddelenia pre udržateľnosť je súčasťou manažérskej skupiny a s podporou tímu je zodpovedný za celkové smerovanie a stratégiu udržateľnosti. Tím podnikovej udržateľnosti zaisťuje, že ciele sú v súlade s vedou a že stratégia je založená na významnosti Lindex. Tím pri implementácii našej stratégie úzko spolupracuje s celou organizáciou a každé oddelenie aj organizácia v danej krajine je zodpovedná za dosiahnutie stanovených cieľov. V našich výrobných pobočkách máme miestne tímy pre oblasť trvalej udržateľnosti, ktoré rozvíjajú a implementujú stratégiu v našom dodávateľskom reťazci a podávajú správy o pokroku ako vlastníkom firiem, tak nášmu vedúcemu oddelenia pre udržateľnosť.

Prečítajte si viac

Dodávatelia a továrne

Iniciatívy a partnerstvá

Správy, politika a záväzky

Zvoľte jazyk