Logotype

CottonConnect

Kvinnor har en avgörande roll i hela vår värdekedja, från bomullsfältet till provrummet, och vi känner ett ansvar för varenda en. Vi jobbar med CottonConnect för att stärka kvinnliga bomullsodlare genom att stötta deras övergång från konventionell till ekologisk bomullsodling och förbättrad försörjning. 

Stärka genom kunskap

350 kvinnor i regionen Madhya Pradesh har varit en del av vårt "Women in cotton"-program tillsammans med CottonConnect. Programmet är utformat för att öka kunskapen om ekologisk odling och förbättra försörjningen för kvinnliga bomullsbönder på den indiska landsbygden, som befinner sig i en övergång från konventionell till ekologisk bomullsodling. Programmet har ett holistiskt upplägg – de kvinnliga bomullsbönderna får utbildning inom ekologisk bomullsodling och företagande såväl som inom alternativa försörjningsmöjligheter för ökad inkomst, hälsa och arbetsrätt. Med programmet erbjuder vi en plattform, nätverk och kunskap, men det är varje kvinnas hårda arbete och engagemang som gör den stora skillnaden för deras verksamhet och försörjning. 

En direkt länk mellan bomullsfältet och våra produkter

Utöver att stärka de kvinnliga bomullsbönderna har programmet även möjliggjort en direkt länk mellan bomullsbönderna och vår verksamhet. Den globala leverantörskedjan för bomull är komplex och har fortfarande en lång väg att gå gällande transparens. Genom att skapa en direkt länk har vi kunnat trycka bomullen från de kvinnliga bomullsbönderna i programmet, uppströms genom vår leverantörskedja till specifika produkter - våra GOTS-certifierade babypyjamaser. Ett stort kliv framåt på vår resa mot en helt transparent leverantörskedja för bomull. 

Om CottonConnect

CottonConnect är en organisation som vill förändra bomullsindustrin och göra det möjligt för varumärken och återförsäljare att utveckla en robustare och motståndskraftigare leverantörskedja av bomull. De kopplar samman varumärken och återförsäljare med bomullsodlare för att skapa en transparent och spårbar leverantörskedja, utbildar bönder i odlingsmetoder och arbetar för att förbättra bomullsodlares försörjningsmöjligheter och gemenskap.

Läs mer

Stärka kvinnor

Läs mer om vårt fokusområde Stärka kvinnor där ett av våra mål är att skapa rättvisa och jämställda arbetsplatser för kvinnor

Bomull

Bomull är vår mest använda fiber. Läs mer om hur vi jobbar för att göra bomullsproduktionen mer hållbar

Choose your language