Logotype

Vatten

Modeindustrin är beroende av och förbrukar mycket vatten. Vatten är en del av hela livscykeln för ett plagg, från bomullsfälten och textilfabrikerna till tvättmaskinen i hemmet.

Modebranschen är mycket vattenberoende och riskerar att ha en negativ påverkan på tillgången till rent vatten. I många samhällen med koppling till Lindex leverantörskedja blir de lokala vattenresurserna allt mer ansträngda, på grund av högre efterfrågan samt förorening av det tillgängliga vattnet. Konsekvenserna av vattenbrist är särskilt påtagliga för kvinnor eftersom de ofta ansvarar för hushållet och hämtar vatten åt sina familjer, vilket kan ta många timmar om dagen. De är också särskilt sårbara för infektioner när de föder barn och under menstruation. Båda dessa faktorer gör att särskilt kvinnor hålls tillbaka från att utvecklas och uppfylla sin fulla potential när vattenbrist förekommer. 

Att vara ett företag som tar ansvar för vatten är en viktig del i vårt hållbarhetslöfte – att göra skillnad för framtida generationer. Vi ska vara vatteneffektiva genom hela värdekedjan, minska risken för vattenbrist i områden som är kopplade till vår verksamhet, och tillsammans med partners skapa tillgång till vatten och sanitet i fabriker och närliggande samhällen.

Använda mindre vatten och använda det rätt

Det finns två viktiga aspekter när det gäller påverkan av vatten: mängden vatten som används och hur det används. Det är lika viktigt att på alla sätt vi kan använda mindre vatten som att använda det på rätt sätt. Vår största påverkan har vi i de material och produktionsprocesser vi använder för våra produkter. 

Att använda vatten på rätt sätt kretsar både kring valet av kemikalier samt den utrustning och de processer som används för att rena vattnet innan det släpps ut. Det handlar om att se till att produktionen inte leder till att skadliga ämnen släpps ut i naturen, förorenar vattenresurser och orsakar oåterkalleliga skador på miljön.

 

Läs mer om kemikalier

Vatten på produktnivå

På en produktnivå kan vi välja material med en lägre påverkan på våra naturresurser. Exempelvis odlas ekologisk bomull med en lägre vattenförbrukning än konventionell bomull. Men framför allt kan vi spara tusentals liter vatten genom att ersätta en del av bomullen med återvunnen bomull.

 

Läs mer om material

Vi kan också minska vår vattenpåverkan genom att använda mer resurseffektiva processer för tvätt, tryck, infärgning och efterbehandling i produktionen. Vårt Better Denim-sortiment är en av våra front runners när det gäller resurseffektiva processer.

 

Läs mer om Better Denim

Vatten på fabriksnivå

Förutom att arbeta med specifika processer på produktnivå arbetar vi även med vattenhantering på fabriksnivå. Vi betygssätter våra leverantörer utifrån vattenförbrukning och produktion av avloppsvatten. Vi har en miljökod som ställer krav när det gäller hantering av vatten, kemikalier och avfall samt utsläpp, som våra våtprocessleverantörer måste uppfylla. 

För att öka medvetenheten och utbilda våra leverantörer om ansvarsfull vattenhantering och renare produktion har vi deltagit i samarbetsprojekt som PaCT (Partnership for Cleaner Textile) och STWI (Sweden Textile Water Initiative). Dessa projekten resulterade i mer hållbara vattenhanteringssystem i fabrikerna och stora förbättringar som besparingar av miljontals liter vatten.

Vårt mål är att år 2025 ska alla Lindex affärspartners med vattenintensiv verksamhet mäta sin vattenförbrukning, ha satt reduktionsmål samt integrerat reduktion, återanvändning och återvinning av avloppsvatten i sitt miljömässiga ledningssystem.

Läs mer

WaterAid

Läs mer om vårt samarbete med WaterAid för att stödja deras arbete med att förbättra tillgången till rent vatten och sanitet

Kemikalier

Läs mer om hur vi arbetar med kemikalier i produktion

Choose your language