Logotype

Tier 2 fabriker

Vi äger inga fabriker, istället arbetar vi i nära och långsiktiga samarbeten med utvalda leverantörer.

Transparens är en central del av vårt hållbarhetsarbete. Vi har undertecknat Transparency Pledge, ett initiativ som främjar djupare och mer omfattande transparens i leverantörskedjor. 

Läs mer om Transparency pledge

Listan innehåller fabriker i tier 2 som tillverkar tyger och garn och står för omkring 70 procent av våra volymer vid publiceringstillfället och vi arbetar för att få på plats systemstöd som gör det möjligt för oss att fastställa den faktiska volymen och visa total transparens i leveranskedjan. Listan uppdateras kvartalsvis och den senaste finns alltid på denna sida.

För ytterligare frågor gällande våra leverantörer, kontakta: 
Elisabeth Hedberg
Director of Design, Purchase & Production
+46 (0)31-739 50 00

Choose your language