Lindex

Klimat

På Lindex tänker vi inte vara en passiv åskådare i vår tids största miljökris. De utmaningar samhället står inför är inte små och alla måste göra vad de kan. Vi vet att tiden är knapp och vi är fast beslutna att agera för klimatet genom hela Lindex verksamhet.

Klimatförändringarna berör alla världens regioner och utgör ett hot mot global utvecklingProduktion, transport, användning och kassering av våra produkter genererar en betydande mängd utsläpp av växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. På Lindex stöttar vi FN:s globala mål för hållbar utveckling och våra åtgärder och mål är i linje med mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.

 

Läs mer om de globala målen för hållbar utveckling

Att agera för klimatet är en del av vårt högre syfte

På Lindex har agerandet för klimatet en stark koppling till vårt högre syfte: att stärka och inspirera kvinnor överallt. Vad krävs för att kunna känna sig stärkt och inspirerad? Andra behov kommer först: du kan inte leva upp till din fulla potential utan tillgång till rent vatten, mat, skydd och säkerhet. Dessa grundläggande behov är beroende av fungerande naturliga ekosystem. Om vår globala uppvärmning passerar 1,5-gradersgränsen kommer vi att ha en värld utan tillräckligt med rent vatten och mat, en värld fylld med social oro och konflikter. Och kvinnorna är de som drabbas hårdast.

Hur vi agerar för klimatet

Vi på Lindex är fast beslutna att agera för klimatet genom hela vår affärsverksamhet. När det gäller vår egen verksamhet har vi som mål att vara klimatneutrala senast år 2023. Men den största delen av Lindex klimatpåverkan ligger i våra råmaterial och i produktionen av plagg – det står för ungefär 60 procent av vårt koldioxidavtryck. För att vi ska kunna bekämpa klimatförändringarna måste vi minska utsläppen som är kopplade till produktion, transport, användning och kassering av våra produkter. Vi måste också se till att vår leveranskedja minskar sina utsläpp och övergår till förnybar energi. Våra mål är i linje med FN:s Fashion Industry Charter for Climate Action

År 2030 ska vi ha minskat koldioxidutsläppen i hela vår värdekedja med
50 procent
, med 2017 som baslinje.

Konsumenter gör också skillnad

Vi som företag har det största ansvaret för att minska klimatpåverkan från hela Lindex verksamhet. Men analysen av vår klimatpåverkan visar också att ungefär en femtedel av Lindex totala klimatavtryck ligger hos våra kunder. Med andra ord: de val våra kunder gör spelar roll. 

 

Läs mer om hur du kan göra skillnad

Läs mer

STICA

Läs mer om Lindex deltagande i STICA, där varumärken går samman för att minska detaljhandelns klimatpåverkan

Transporter

Läs om hur vi arbetar för att minska klimatpåverkan från våra transporter

Choose your language