Logotype

Clean Cargo

På Lindex är vi fast beslutna att agera för klimatet genom hela vår verksamhet. Transporten av våra produkter står för en betydande del av vårt totala koldioxidavtryck och vi är en del av Clean Cargo, ett nätverk som arbetar för att minska sjöfraktens negativa miljöpåverkan.

Även om sjöfrakt är ett mycket bättre alternativ än flygfrakt har den fortfarande en betydande påverkan. På Lindex är vi medlemmar i Clean Cargo, ett nätverk av globala aktörer med det gemensamma målet att minska miljöpåverkan från globala varutransporter och främja ansvarsfullsjöfrakt. The Clean Cargo Methodology registrerar rederier och deras miljöpåverkan. Det ger oss miljödata och verktyg för upphandlingen av vår sjöfrakt, så att vi kan använda det alternativ som har lägst påverkan.

Nästan 90 procent av alla våra varor transporteras med båt.

Läs mer

Transporter

Läs om hur vi arbetar för att minska klimatpåverkan från våra transporter

Klimat

Läs mer om varför och hur vi agerar för klimatet i hela vår verksamhet

Choose your language