Lindex

Clean Cargo

På Lindex är vi fast beslutna att agera för klimatet genom hela vår verksamhet. Transporten av våra produkter står för en betydande del av vårt totala koldioxidavtryck och vi är en del av Clean Cargo, ett nätverk som arbetar för att minska sjöfraktens negativa miljöpåverkan.

Även om sjöfrakt är ett mycket bättre alternativ än till exempel flygfrakt har den fortfarande en betydande påverkan. På Lindex är vi medlemmar i Clean Cargo, ett nätverk av globala aktörer med det gemensamma målet att minska miljöpåverkan från de globala varutransporterna och främja ansvarsfull sjöfrakt. Med sina medlemmar representerar Clean Cargo cirka 85 procent av den globala containerlastkapaciteten, vilket gör det till det ledande inköpar- och leverantörsforumet för hållbarhet inom lastfraktbranschen. 

Clean Cargo Methodology registrerar rederier och deras miljöpåverkan. Det ger oss miljödata och verktyg för inköp av sjöfrakt, så att vi kan använda det mest hållbara alternativet.  

Nästan 90 procent av alla våra varor transporteras med båt.

Läs mer

Transporter

Läs om hur vi arbetar för att minska klimatpåverkan från våra transporter

Klimat

Läs mer om varför och hur vi agerar för klimatet i hela vår verksamhet

Choose your language