Transparency Pledge

Transparens är en stor utmaning inom modebranschen. Men transparens är avgörande för att kunna göra framsteg inom alla hållbarhetsområden och på Lindex har vi har gjort åtagande till Transparency Pledge. 

Apparel and Footwear Supply Chain Transparency Pledge är ett initiativ av nio globala fackföreningar och organisationer för mänskliga rättigheter. Initiativet utvecklades för att främja en djupare och mer omfattande transparens i leverantörskedjorna genom att få företag att publicera information om tillverkningsfabrikerna i deras leverantörskedjor. 

Transparens är en förutsättning för hållbarhet

Vårt åtagande till Transparency Pledge går i linje med vårt hållbarhetslöfte – att göra skillnad för framtida generationer. När en leverantörskedja är komplex och saknar transparens, ökar riskerna och problem är ofta mer komplicerade att åtgärda. Transparens är en förutsättning för att kunna göra framsteg när det gäller hållbarhet och samtidigt är det en av de största utmaningarna inom modebranschen. 

Vårt mål är att till 2025 ska Lindex leverantörer, som står för 80 procent av vår produktion, visa full transparens i leverantörskedjan

Vi har i många år konsoliderat vår leverantörskedja och utvecklat nära, långsiktiga samarbeten med våra leverantörer, vilket har möjliggjort stora framsteg inom hållbarhet och hjälpt till att öka transparensen. Men vi har fortfarande en lång väg att gå och måste fortsätta att utveckla transparensen ännu längre ner i vår leverantörskedja.

Läs mer

Leverantörslistor

Här hittar du all information vi har publicerat om våra leverantörer

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att fortsätta utan att göra några förändringar godkänner du cookies. Läs mer om cookies här Cookie Policy

Choose your language