Logotype
Logotype Prejsť k online nákupu

Diverzita, rovnosť a inklúzia

V spoločnosti Lindex sme odhodlaní vytvárať globálnu kultúru inkluzivity a rozmanitosti. Každý by mal mať rovnaké príležitosti plne prispievať k úspechu našej spoločnosti, bez ohľadu na to, kto je, odkiaľ pochádza alebo aké cesty si zvolil. Spoločne vytvárame pracovisko, kde sa každý cíti byť rešpektovaný, cenený a vítaný.

Náš záväzok

Diverzita, rovnosť a začlenenie (DEI) je pre nás nielen dôležitým prispievateľom pri vytváraní ústretovej kultúry, ale je pre nás ako spoločnosť tiež kľúčom k dosiahnutiu našich cieľov a udržaniu konkurencieschopnosti. Veríme, že sila rozmanitosti spočíva v spojení nových nápadov, novej energie a nových pohľadov. S tým, ako spojíme rôznorodejšie tímy, rozšírime našu schopnosť myslieť inak, čo povedie ku kreatívnym, výkonným a udržateľným riešeniam a tiež k zlepšeniu výkonu a vzťahov.

Prečo je pre nás DEI dôležité

Vieme, že rôznorodé tímy sú múdrejšie a efektívnejšie, a preto sa venujeme vytváraniu inkluzívnej a rôznorodej kultúry, ktorá víta nové nápady, novú energiu a nové perspektívy. Propagácia DEI je zásadná pre uvoľnenie plného potenciálu našich tímov a organizácie.

Uprednostňujeme DEI, pretože chceme vybudovať silnú značku a silnú spoločnosť, ktorá odráža našich zákazníkov a zákazníkov, ktorých sa snažíme prilákať. Chceme tiež prilákať a udržať si tých správnych ľudí a zároveň aktívne hľadať rôzne perspektívy, aby sme sa stali inovatívnejšími a udržateľnejšími.

Okrem obchodných výhod zdôraznených vyššie veríme, že byť začlenený a prijímaný taký, akí ste, je základným ľudským právom a že presadzovanie diverzity, spravodlivosti a začlenenia je morálnym imperatívom.

Naše ambície

Aby sme boli úspešní na našej ceste DEI, stanovili sme si dve celkové ambície. Naše ambície sú tu preto, aby nás viedli a pomohli nám podniknúť nevyhnutné kroky na to, aby sme vyrástli v silnú a rôznorodú spoločnosť, ktorou musíme byť, keď smerujeme do budúcnosti.

 1. Inkluzívne pracovisko

Chceme byť pracoviskom, kde sa každý cíti vítaný, aby sa ukázal taký, aký je. V rámci toho sme si stanovili ambície a rozhodli sa vzdelávať všetkých manažérov a tímy v DEI.

2. Zvýšená rozmanitosť

Chceme mať rôznorodú pracovnú silu, kde sa spájajú nové nápady a perspektívy. V rámci toho sme si stanovili ambície a rozhodli sme sa pracovať s komunikáciou, informovanosťou a viac sa zamerať na rodovú vyváženosť.

Niektoré akcie na splnenie našich ambícií zahŕňajú:

  • Školenie vedenia o začleňovaní a nevedomej zaujatosti, ktorá našim lídrom umožní získať zručnosti a poznatky potrebné na podporu inkluzívnej kultúry, ktorá pripravuje cestu pre spravodlivejšie pracovisko.

  • Začatie náborových školení o nevedomej zaujatosti a dekódovaní pohlavia, aby sme zaistili, že naše náborové procesy budú spravodlivé, nezaujaté a aktívne prispejú k budovaniu rôznorodej a talentovanej pracovnej sily.

  • Stanovenie cieľov podložených výskumom, aby sme zvýšili multikultúrne a rodovo vyvážené zloženie našich tímov, aby sme poskytli strategický plán, ktorý povedie naše úsilie o vytvorenie tímov, ktoré odrážajú svet okolo nás.

  • Zapojenie do sieťových programov posilňuje náš záväzok prepájať sa s rôznymi skupinami talentov a ostatnými, ktorí zdieľajú našu víziu.

Prečítajte si viac

Naša kultúra

Práca v spoločnosti Lindex

Kariéra

Zvoľte jazyk