Logotype
Logotype Gå til shop online

Mangfold, likeverd og inkludering

At L.Hos Lindex er vi forpliktet til å skape en global kultur for inkludering og mangfold. Alle skal ha like muligheter til å bidra fullt ut til suksessen til selskapet vårt, uansett hvem du er, hvor du kommer fra eller veiene du har valgt. Sammen skaper vi en arbeidsplass hvor alle føler seg respektert verdsatt, og velkommen.

Vårt engasjement

Mangfold, rettferdighet og inkludering er ikke bare en viktig bidragsyter for oss i å skape en innbydende kultur, men også nøkkelen for at vi som selskap skal nå våre mål og holde oss konkurransedyktige. Vi tror kraften i mangfold ligger i å bringe nye ideer, ny energi og nye perspektiver sammen. Etter hvert som vi samler flere forskjellige team, vil vi utvide vår evne til å tenke annerledes, noe som fører til kreative, effektive og bærekraftige løsninger, samt forbedret ytelse og relasjoner.

En viktig del av vårt arbeid

Vi vet at mangfoldige team er smartere og mer effektive, og det er derfor vi er dedikerte til å skape en inkluderende og mangfoldig kultur som tar imot nye ideer, ny energi og nye perspektiver. Å fremme mangfold, likeverd og inkludering er avgjørende for å frigjøre det fulle potensialet til våre team og organisasjoner.

For oss er dette en prioritet slik at vi kan bygge en sterkere merkevare og bedrift som reflekterer våre kunder og de vi ønsker å tiltrekke. Vi ønsker også å tiltrekke og beholde de rette menneskene og inkludere bredere perspektiver for å bli mer innovative og bærekraftige.

I tillegg til forretningsfordelene som er fremhevet ovenfor, tror vi at det å bli inkludert og akseptert for den du er er en grunnleggende menneskerettighet, og at det å fremme mangfold, rettferdighet og inkludering er et moralsk imperativ.

Våre ambisjoner

For å lykkes på vår reise har vi satt oss to overordnede ambisjoner. Våre ambisjoner er der for å veilede og hjelpe oss å ta de nødvendige skritt for å vokse til det sterke og mangfoldige selskapet vi trenger å være i fremtiden.

 1. Inkluderende arbeidsplass

Vi ønsker å være en arbeidsplass hvor alle føler seg velkommen til å stille opp akkurat som de er. Som en del av dette har vi satt ambisjonen og tatt en beslutning om å utdanne alle ledere og team i mangfold, likeverd og inkludering.

2. Økt mangfold

Vi ønsker å ha en mangfoldig arbeidsstyrke der nye ideer og perspektiver kommer sammen. Som en del av dette har vi satt ambisjonen og tatt en beslutning om å jobbe med kommunikasjon, bevisstgjøring og mer fokus på kjønnsbalanse

Noen tiltak for å oppfylle våre ambisjoner inkluderer:

  • Lederopplæring om inkludering og ubevisst skjevhet for å styrke våre ledere med ferdighetene og innsiktene som trengs for å fremme en inkluderende kultur, og baner vei for en mer rettferdig arbeidsplass.

  • Lansering av rekrutteringstrening om ubevisst skjevhet og kjønnsdekoding for å sikre at våre ansettelsesprosesser er rettferdige, objektive og aktivt bidrar til å bygge en mangfoldig og talentfull arbeidsstyrke.

  • Sette forskningsstøttede mål for å øke den flerkulturelle og kjønnsbalanserte sammensetningen av teamene våre for å gi et strategisk veikart som veileder vår innsats for å skape team som gjenspeiler verden rundt oss.

  • Å engasjere seg i nettverksprogrammer styrker vår forpliktelse til å komme i kontakt med ulike talentmasser og andre som deler vår visjon.

Les mer

Vår kultur

Arbeide i Lindex

Karriere

Choose your language