Logotype

Monimuotoisuus, tasa-arvo
ja osallisuus (DEI)

Lindexillä olemme sitoutuneet luomaan monimuotoisen, tasa-arvoisen ja osallistavan yrityskulttuurin. Jokaisella tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet osallistua täysimääräisesti yrityksemme menestykseen, riippumatta siitä, keitä he ovat ja mistä he tulevat. Yhdessä voimme luoda työpaikan, jossa jokainen tuntee itsensä kunnioitetuksi, arvostetuksi ja tervetulleeksi.

Sitoumuksemme

Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus (DEI) eivät ole meille vain tärkeä osa viihtyisän kulttuurin luomisessa, vaan ne ovat myös avaintekijöitä tavoitteiden saavuttamiseksi ja kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Uskomme monimuotoisuuden tuovan uusia ideoita, energiaa ja näkökulmia yhteen. Luodessamme monimuotoisia tiimejä laajennamme kykyämme ajatella uusin tavoin, mikä johtaa luoviin, kestäviin ja vastuullisiin päätöksiin.

Miksi DEI on tärkeää?

Tiedämme, että monimuotoiset tiimit ovat muita innovatiivisempia ja tehokkaampia, minkä vuoksi omistaudumme niiden luomiseen. Osallistavuuden ja monimuotoisuuden kautta voimme toivottaa tervetulleeksi uusia ideoita, saada uutta energiaa ja raikkaita näkökulmia. DEI:n edistäminen on ratkaisevan tärkeää tiimiemme ja organisaatiomme täyden potentiaalin avaamiseksi.

Haluamme rakentaa vahvan brändin ja yrityksen, joka heijastaa nykyisiä asiakkaitamme ja potentiaalisia asiakkaitamme.

Uskomme, että hyväksytyksi tuleminen omana itsenään, on perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Tästäkin syystä monimuotoisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden edistäminen on meille hyvin tärkeää.

Tavoitteemme

Ollaksemme menestyksekkäitä DEI-matkallamme, olemme asettaneet kaksi yleistä tavoitetta. Tavoitteemme ohjaavat meitä ja auttavat meitä ottamaan tarvittavat askeleet kasvaaksemme vahvaksi ja monimuotoiseksi yritykseksi, joka meidän tulee olla, kun suuntaamme tulevaisuuteen.

 1. Osallistava työpaikka

Haluamme olla työpaikka, jossa jokainen tuntee olonsa tervetulleeksi juuri sellaisena kuin hän on. Tästä syystä koulutamme kaikki esimiehet ja tiimit ymmärtämään DEI-käsitettä.

2. Monimuotoisuuden lisääminen

Haluamme monimuotoisia tiimejä, jossa uudet ideat ja näkökulmat kohtaavat. Tästä syystä olemme asettaneet tavoitteen ja tehneet päätöksen lisätä viestintää ja koulutusta aiheesta, sekä keskittyä erityisesti sukupuolten tasa-arvoon.

Toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi:

  • Järjestämme johtajille ja päälliköille koulutuksia osallisuuden tärkeydestä ja tiedostamattomista ennakkoluuloista, jotta henkilökunnalla olisi tarvittavat taidot ja näkemykset osallistavan yrityskulttuurin edistämiseksi.

  • Aloitamme rekrytointikoulutukset tiedostamattomista ennakkoluuloista ja sukupuolten tasa-arvosta varmistaaksemme, että rekrytointiprosessimme ovat reiluja, ennakkoluulottomia ja aktiivisesti edistävät monimuotoista työvoimaa.

  • Asetamme tutkimuksiin perustuvia tavoitteita tiimien monikulttuurisuuden ja sukupuolitasapainon lisäämiseksi, tarjoten strategisen suunnitelman monimuotoisten tiimien luomiseksi maailmanlaajuisesti.

  • Pyrimme verkostoitumaan monimuotoisuutta edistävien tahojen kanssa edistääksemme omaa osaamistamme DEI:n saralla.

Lue lisää

Kulttuurimme

Töihin Lindexille

Ura

Choose your language