Naisten voimaannuttaminen

Lindex on valmistanut muotia naisille jo yli 60 vuoden ajan. Kestävyyslupauksemme ei koske vain vaatteitamme ostavia asiakkaita. Valtaosa työntekijöistämme on naisia ja toimintamme koskettaa naisia kautta maailman, ja tunnemme olevamme vastuussa heistä kaikista.

Voimaannuttaa ja inspiroida naisia kaikkialla

Naisten voimaannuttaminen ja inspiroiminen on yrityksemme tavoite. Arvoketjumme on täynnä naisia tuotantotyöntekijöistä asiakkaisiin. Naiset poimivat puuvillan, kehräävät langan, kutovat kankaat ja ompelevat vaatteemme. Naiset suunnittelevat ja markkinoivat tuotteitamme sekä päättävät yrityksemme liiketoiminnasta. Arvostamme ja kunnioitamme tietenkin myös kaikkia arvoketjumme miehiä. Tosiasia on kuitenkin se, että suurin osa työntekijöistämme ja asiakkaistamme on naisia.

Entistä tehokkaampia toimia

Olemme aina sekä työnantajana että jälleenmyyjänä pyrkineet helpottamaan naisten elämää ja tekemään siitä kauniimpaa. Valitettavasti olemme vuosien varrella välillä sortuneet hyväksymään alalla vallitsevat kelvottomat normit. Olemme joskus tehneet kompromisseja arvoketjussamme, jotka eivät ole edistäneet naisten hyvinvointia. Olemme hyväksyneet liian heikkoja työolosuhteita ja edistäneet ehkä mainonnallamme vääränlaisia kauneusihanteita. Emme ole koskaan tietoisilla teoilla heikentäneet naisten asemaa, mutta valveutuneisuuden tai toiminnan puute ovat jo itsessään tekoja. Olemme toki saaneet aikaan myös paljon hyvää monella osa-alueella ja jatkamme sitä myös tulevaisuudessa, mutta lupaamme myös tehostaa toimiamme niillä alueilla, joilla kehitys on ollut hidasta.

Naisten voimaannuttaminen – kolme päätavoitettamme

Oikeudenmukaisten ja tasavertaisten työpaikkojen luominen naisille

Haluamme varmistaa, että naisilla kautta koko arvoketjumme, on mahdollisuus elää täysimääräisesti ja hyödyntää koko potentiaaliinsa. Tavoitteemme ovat seuraavat:

  • Vuoteen 2021 mennessä kaikki Lindexin liikekumppanit sitoutuvat Lindexin käytännesääntöihin, jotka edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa.
  • Vuoteen 2025 mennessä 80 prosenttia Lindexin tuotannosta toimittavat tahot ovat suorittaneet Women Empowerment -ohjelman ja omaksuneet sen osaksi toimintaansa.
  • Vuoteen 2022 mennessä kaikki Lindexin työntekijät ovat sitä mieltä, että Lindex toimii ”voimaannuttaa ja inspiroida naisia kaikkialla” -visionsa mukaisesti.

 Osallistamisen ja kehopositiivisuuden edistäminen

Haluamme, että kaikki naiset tuntevat olonsa itsevarmaksi ja inspiroituneeksi. Sillä me olemme kaikki upeita vaatekoosta tai elämäntilanteesta riippumatta. Vuoteen 2020 mennessä asetamme tavoitteet osallistamisen ja kehopositiivisuuden edistämiselle.

Haluamme varmistaa osaltamme, että kaikki naiset tuntevat olonsa itsevarmaksi ja inspiroituneeksi. Riipumatta siitä keitä he ovat, miltä he näyttävät tai millainen elämäntilanne heillä on.

 Kestävän elämäntyylin tukeminen

Teemme osamme kannustaaksemme naisia ja antaaksemme heille mahdollisuuden luoda kestävä vaatekaappi ja elää kestävää elämää.

Yhdessä toimittajiemme, kumppaneidemme, työntekijöidemme ja asiakkaidemme kanssa voimme luoda kestävän maailman tulevaisuuden vahvoille ja inspiroiville naisille. Liity mukaamme tälle matkalle.

Lue lisää

Naiset tuotantomaissa

Lue lisää eri aloitteista, joiden avulla voimaannutamme naisia tuotantomaissamme. HERproject tarjoaa terveys- ja talouskoulutusta, WE Women by Lindex -projekti tähtää tasa-arvoisempien työpaikkojen luomiseen. WaterAidin kanssa pyrimme parantamaan sanitaatiota ja puhtaan veden saantia.

Terve muotiteollisuus

Lue lisää sitoutumisestamme Swedish Fashion Ethical Charter -aloitteeseen, jonka tarkoituksena on luoda sosiaalisesti kestävän kehityksen yhteiset suuntaviivat muotiteollisuuden toimijoille ja kuluttajille, joille muotiteollisuuden viestit ja ihanteet kohdennetaan.

Lindexin käytännesäännöt

Lue lisää tuotannon työolosuhteita koskevista toimintamalleistamme ja tutustu Lindexin käytännesääntöihin, jotka edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Choose your language