Lindex
LindexPřejít k online nákupu

Podporovat ženy

Společnost Lindex vyrábí módu pro ženy už více než 60 let. Náš závazek udržitelnosti se netýká pouze těch, kteří naše oděvy nosí. Společnost Lindex je plná žen nebo je jimi obklopena a my pociťujeme odpovědnost vůči každé z nich.

Podporovat a inspirovat ženy po celém světě

Jsme tu od toho, abychom podporovali a inspirovali ženy. Celý náš řetězec je plný žen, od polí s bavlnou až do zkušebních kabinek. Sbírají bavlnu, spřádají nitě, tkají látky a šijí naše oděvy. Vytvářejí návrhy našich modelů, propagují je, rozhodují o tom, jakým směrem se společnost bude ubírat, a jsou v každodenním kontaktu se zákazníky. Samozřejmě, že si vážíme i mužů v našem řetězci a jsme za ně rádi. Přesto je potřeba zmínit, že většinu našich zaměstnanců a zákazníků tvoří ženy.

Nastal čas se do toho pořádně obout!

Z pozice zaměstnavatele i prodejce jsme se vždy snažili ženám zjednodušovat a zpříjemňovat život. V minulosti jsme v tomto ohledu bohužel selhali, když jsme přistoupili na neodpovídající standardy v oboru. Napříč naším řetězcem byly ženy vystaveny nepříjemnostem – ať už se jednalo o pracovní podmínky v továrnách nebo škodlivé stereotypy či ideály vyobrazené v marketingových kampaních. Nikdy bychom se na tomto nepodíleli záměrně, ale pokud problému nevěnujete pozornost, jako byste k němu přispívali. Už jsme přinesli mnoho změn k lepšímu a hodláme v tom pokračovat, zároveň však slibujeme, že se v méně pokrokových oblastech polepšíme.

Podporovat ženy – naše tři stěžejní cíle

Aktivní přístup ve vytváření pracovního prostředí se spravedlivým a rovným přístupem k ženám

Uděláme vše proto, aby ženy ve všech částech našeho řetězce měly možnost naplňovat svůj potenciál. Naše cíle:

  • Do roku 2021 se všichni naši obchodní partneři zavážou k dodržování kodexu chování společnosti Lindex, který vyžaduje pokroky v oblasti rovnosti pohlaví.
  • Do roku 2025 dodavatelé společnosti Lindex, kteří představují až 80 procent naší výroby, dokončí náš program na podporu žen a naučené poznatky budou praktikovat i nadále.
  • Do roku 2022 budou všichni zaměstnanci společnosti souhlasit s tím, že společnost Lindex jedná podle svého cíle „podporovat a inspirovat ženy po celém světě“.

Propagace inkluzivního přístupu a pozitivního vnímání těla

Děláme, co můžeme, aby se ženy cítily plné inspirace a sebevědomí, nezávisle na tom, co si zažily, jak vypadají nebo jaká rozhodnutí v životě učinily.

Podpora udržitelného životního stylu

Děláme, co můžeme, aby ženy cítily podporu, mohly si pořídit šatník z udržitelných zdrojů a žít udržitelným životním stylem.

Pokud budeme táhnout za jeden provaz všichni – dodavatelé, partneři, zaměstnanci a zákazníci – můžeme zajistit lepší budoucnost příštích generací. Přidejte se k nám na této cestě.

Přečtěte si více

Ženy ve výrobě

Přečtěte si o našich aktivitách, které mají za cíl podporovat ženy v zemích, kde se vyrábí naše oděvy.

Zdravý módní průmysl

Přečtěte si o našem závazku ke Švédské chartě etiky módního průmyslu, iniciativě, která si klade za cíl vytvořit společné pokyny sociální udržitelnosti módního průmyslu.

Náš kodex chování

Přečtěte si o tom, jak se zasazujeme o dobré pracovní podmínky ve výrobě a o kodexu chování společnosti Lindex, který vyžaduje pokroky v oblasti rovnosti pohlaví.

Zvolte jazyk