Lindex
LindexPrejsť k online nákupu

Posilnenie postavenia žien

Spoločnosť Lindex je už viac ako 60 rokov tvorcom dámskej módy. Náš sľub trvalej udržateľnosti sa netýka iba tých, ktorí radi nosia naše odevy. Našu spoločnosť tvoria prevažne ženy, je ženami obklopená a my cítime zodpovednosť za každú jednu z nich.

Inšpirovanie a posilnenie postavenia žien po celom svete

Sme tu, aby sme poskytli ženám možnosti a inšpiráciu. Ženy sú prítomné v každej časti nášho hodnotového reťazca, od poľa až po skúšobné kabínky. Zberajú bavlnu, spriadajú nite, tkajú látku a šijú naše odevy. Navrhujú a predávajú naše výrobky, rozhodujú o tom, ako riadime podnikanie, a každý deň sa stretávajú s našimi zákazníkmi. V našom hodnotovom reťazci samozrejme rešpektujeme a vážime si aj mužov. Bolo by však nesprávne neuznať, že väčšina ľudí, ktorí u nás pracujú alebo od nás nakupujú, sú ženy.

Je čas na zlepšenie!

Ako zamestnávateľ aj maloobchodný predajca sme sa vždy snažili uľahčiť a skrášliť život ženám. V priebehu rokov sme však občas pochybili. Normy, ktoré sme prijali, neboli najvhodnejšie. Naprieč naším hodnotovým reťazcom došlo k narušeniu komfortu žien – od chabých pracovných podmienok vo výrobe po nezdravé stereotypy a ideály v reklame. K zhoršeniu nikdy nedošlo z našej strany zámerne. Aj neznalosť či nečinnosť sa však počíta. Urobili sme veľa dobrej práce, v ktorej budeme pokračovať. Zároveň však sľubujeme, že sa zlepšíme v tých oblastiach, v ktorých sme napredovali pomaly.

Posilnenie postavenia žien – naše tri kľúčové ciele

Vedúce postavenie pri vytváraní spravodlivých a rovnocenných pracovísk pre ženy

Zaistíme, aby všetky ženy v celom našom hodnotovom reťazci mohli naplno využiť svoj potenciál. Našimi cieľmi sú:

  • Do roku 2021 sa všetci naši obchodní partneri zaviažu k dodržiavaniu Kódexu správania spoločnosti Lindex, ktorý je z hľadiska rodovej rovnosti pokrokový
  • Do roku 2025 dodávatelia spoločnosti Lindex, ktorí tvoria 80 % našej výroby, absolvujú náš program na posilnenie postavenia žien a budú pokračovať vo vzdelávaní
  • Do roku 2022 všetci zamestnanci spoločnosti Lindex odsúhlasia konanie spoločnosti Lindex v súlade s poslaním našej spoločnosti „inšpirovať a posilňovať postavenie žien po celom svete“

Obhajoba inkluzívnosti a pozitivity tela

Pričiníme sa o to, aby sa ženy cítili inšpirované a sebavedomé bez ohľadu na to, kto sú, ako vyzerajú alebo akú životnú cestu si vybrali.

Podpora trvalo udržateľného životného štýlu

Pričiníme sa o to, aby sme podporili postavenie žien a umožnili im mať udržateľný šatník a žiť udržateľný život.

Spoločne – ako dodávatelia, partneri, zamestnanci a zákazníci – môžeme priniesť zmenu pre budúce generácie. Pripojte sa k nám na tejto ceste.

Prečítajte si viac

Ženy vo výrobe

Prečítajte si o našich rôznych iniciatívach na posilnenie postavenia žien v našich výrobných krajinách.

Zdravý módny priemysel

Prečítajte si o našom záväzku voči Švédskej etickej módnej charte, iniciatíve zameranej na vytvorenie spoločných usmernení sociálnej udržateľnosti pre módny priemysel.

Kódex správania

Prečítajte si, akým spôsobom sa zaoberáme pracovnými podmienkami vo výrobe a Kódexom správania, ktorý sa vyznačuje pokrokovosťou z hľadiska rodovej rovnosti.

Zvoľte jazyk