Ihmisoikeuksien turvaaminen

Kaikki Lindexin liiketoiminta perustuu ihmisten päätöksiin, osaamiseen ja kädentaitoihin. Ja aivan kaikki heistä ovat arvokkaita yksilöitä, joilla on oikeuksia. Meidän velvollisuutemme on varmistaa, että perusihmisoikeudet toteutuvat koko arvoketjussamme.

Kansainvälinen, mutta haavoittuvainen maailma

Globalisoituminen on mahdollistanut yhteiskunnan kukoistuksen, mutta se on myös tuonut mukanaan monia uusia haasteita, joita ei voi sivuuttaa. Ympäristöön liittyvät haasteet ja yksi aikamme suurimmista pakolaiskriiseistä ovat altistaneet yhä useammat epäoikeudenmukaiselle kohtelulle. Se on muuttanut maailmaa ja lisännyt ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä ja nykyajan orjuutta, kuten pakkotyötä. Naiset kuuluvat yhä siihen väestönosaan, jonka ihmisoikeudet ovat suurimmassa vaarassa.

Kokonaisvaltainen lähestymistapa

On selvää, että meidän on otettava vastuu kaikista Lindexin liiketoiminnan vaikutuksista ihmisoikeuksiin, vaikka emme olisi tietoisesti asettaneet niitä vaaraan. Sillä toiminnan puute on myös toimi. Ihmisoikeuskysymysten kokonaisvaltainen lähestymistapa tarkoittaa sitä, että meidän on kaikilla liiketoimintamme osa-alueilla käytettävä liikesuhteita vipuvoimana aina kun mahdollista ja edistettävä ihmisoikeuksia myös silloin, kun emme ole itse päättävänä osapuolena.

Vastuullisuus vaatii avoimuutta

Mitä suurempi ja monimutkaisempi toimitusketju on, sitä suuremmassa vaarassa ihmisoikeudet ovat. Lisäksi ongelmiin on usein vaikeampi puuttua. Avoimuus on suuri haaste muotiteollisuudelle, mutta se on avain kestävään kehitykseen kaikilla osa-alueilla, myös ihmisoikeuksien saralla. Jotta voimme todella toimia vastuullisesti, meidän on lisättävä avoimuutta yhä syvemmälle toimitusketjussamme.

Ihmisoikeuksien varmistaminen on päätavoitteemme

Ihmisoikeuksien puolustaminen

Haluamme varmistaa, että koko arvoketjumme työntekijät saavat toimeentulon turvaavaa palkkaa ja että työpaikat ovat terveellisiä ja turvallisia eikä niissä esiinny häirintää tai syrjintää. Tavoitteemme ovat seuraavat:

  • Vuoteen 2021 mennessä kaikki Lindexin liikekumppanit allekirjoittavat Lindex Sustainability Commitment -sitoumuksen.
  • Vuoteen 2025 mennessä 80 prosenttia Lindexin tuotannosta toimittavien tahojen toimitusketjut ovat täysin avoimia ja he ovat sitoutuneet parantamaan työolosuhteita.
  • Vuoteen 2025 mennessä 80 prosenttia Lindexin tuotannosta toimittavat tahot osallistuvat aktiivisesti toimeentulon turvaavan palkan ohjelmaan.
  • Varmistamme vuoteen 2020 mennessä, että Lindexin omissa toiminnoissa ei esiinny häirintää tai syrjintää.

Yhdessä toimittajiemme, kumppaneidemme, työntekijöidemme ja asiakkaidemme kanssa voimme luoda kestävän maailman tulevaisuuden vahvoille ja inspiroiville naisille. Liity mukaamme tälle matkalle.

Lue lisää

Työolosuhteet

Lue lisää toimistamme tuotannon työolosuhteiden, kuten palkkojen ja ylitöiden, suhteen ja tutustu Lindexin käytännesääntöihin, jotka edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Transparency Pledge

Lue lisää sitoutumisestamme avoimuuslupaukseen, jonka tarkoituksena on lisätä yritysten avoimuutta.

Käytämme evästeitä varmistaaksemme verkkosivujemme toimivuuden ja voidaksemme tarjota, kehittää ja arvioida digitaalisia palveluitamme sekä tarjotaksemme mukautettua viestintää ja markkinointia. Jatkamalla tekemättä muutoksia hyväksyt evästeet. Lue lisää evästeistä ja tilauksen lopettamisesta täältä. Cookie Policy

Choose your language