Lindex

Ihmisoikeuksien turvaaminen

Kaikki Lindexin liiketoiminta perustuu ihmisten päätöksiin, osaamiseen ja kädentaitoihin. Ja aivan kaikki heistä ovat arvokkaita yksilöitä, joilla on oikeuksia. Meidän velvollisuutemme on varmistaa, että perusihmisoikeudet toteutuvat koko arvoketjussamme.

Kansainvälinen, mutta haavoittuvainen maailma

Globalisoituminen on mahdollistanut yhteiskunnan kukoistuksen, mutta se on myös tuonut mukanaan monia uusia haasteita, joita ei voi sivuuttaa. Ympäristöön liittyvät haasteet ja yksi aikamme suurimmista pakolaiskriiseistä ovat altistaneet yhä useammat epäoikeudenmukaiselle kohtelulle. Se on muuttanut maailmaa ja lisännyt ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä ja nykyajan orjuutta, kuten pakkotyötä. Naiset kuuluvat yhä siihen väestönosaan, jonka ihmisoikeudet ovat suurimmassa vaarassa.

Kokonaisvaltainen lähestymistapa

On selvää, että meidän on otettava vastuu kaikista Lindexin liiketoiminnan vaikutuksista ihmisoikeuksiin, vaikka emme olisi tietoisesti asettaneet niitä vaaraan. Sillä toiminnan puute on myös toimi. Ihmisoikeuskysymysten kokonaisvaltainen lähestymistapa tarkoittaa sitä, että meidän on kaikilla liiketoimintamme osa-alueilla käytettävä liikesuhteita vipuvoimana aina kun mahdollista ja edistettävä ihmisoikeuksia myös silloin, kun emme ole itse päättävänä osapuolena.

Ihmisoikeuksien varmistaminen - kaksi päätavoitettamme

Oikeudenmukaisten työpaikkojen luominen

Pyrimme luomaan turvallisia työpaikkoja, jossa työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan ja varmistamme, että edistämme koko arvoketjussamme elämiseen riittävän palkan ohjelmaa. Tavoitteitamme ovat mm.

  • Vuoteen 2025 mennessä 80 prosenttia Lindexin tuotannosta toimittavien tahojen toimitusketjut ovat täysin avoimia ja he ovat sitoutuneet parantamaan työolosuhteita.
  • Vuoteen 2025 mennessä 80 prosenttia Lindexin tuotannosta toimittavat tahot osallistuvat aktiivisesti toimeentulon turvaavan palkan ohjelmaan.

Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallistaminen

Pyrimme varmistamaan, että koko arvoketjumme on syrjintävapaa ja on ympäristönä osallistava. Haluamme, että jokasiat yksilöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti ja kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet ja resurssit. Tässä on osa tavoitteistamme:

  • Varmistaa vuosittain, ettei Lindexin omassa toiminnassa esiinny syrjintää tai häirintää.

Kehitämme ja uudistamme jatkuvasti tavoitteitamme ja strategiaamme vastuullisuustyön saralla. Viimeisimmät tiedot edistyksestämme ja toimintatavoistamme löydät vuosittaisesta vastuullisuusraportistamme.

Vastuullisuus vaatii avoimuutta

Mitä suurempi ja monimutkaisempi toimitusketju on, sitä suuremmassa vaarassa ihmisoikeudet ovat. Lisäksi ongelmiin on tällöin myös vaikeampi puuttua. Avoimuus on suuri haaste muotiteollisuudelle, mutta se on avain kestävään kehitykseen kaikilla osa-alueilla, myös ihmisoikeuksien saralla. Jotta voimme todella toimia vastuullisesti, meidän on lisättävä avoimuutta yhä syvemmälle toimitusketjussamme.

Yhdessä toimittajiemme, kumppaneidemme, työntekijöidemme ja asiakkaidemme kanssa voimme luoda kestävän maailman tulevaisuuden vahvoille ja inspiroiville naisille. Liity mukaamme tälle matkalle.

Lue lisää

Työolosuhteet

Lue lisää toimistamme tuotannon työolosuhteiden, kuten palkkojen ja ylitöiden, suhteen ja tutustu Lindexin käytännesääntöihin, jotka edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Transparency Pledge

Lue lisää sitoutumisestamme avoimuuslupaukseen, jonka tarkoituksena on lisätä yritysten avoimuutta.

Choose your language