Lindex
LindexPřejít k online nákupu

Zajišťovat lidská práva

Všechny součásti chodu společnosti Lindex spoléhají na rozhodnutí, ruce a řemeslný um lidí. K těmto lidem neodmyslitelně patří jejich práva a důstojnost, ať už jde o kohokoli. Naším úkolem je, aby se základní lidská práva dodržovala napříč celým naším řetězcem.

Globální přístup a hrozby

Díky globálnímu rozvoji naše společnost v mnoha ohledech vzkvétá, ale zároveň čelíme překážkám, které bychom neměli přehlížet. Kvůli krizi životního prostředí a jedné z největších uprchlických krizí naší doby se mnoho obyvatel ocitlo v pozici, kdy jim hrozí nespravedlivé zacházení. Změnila se tím paleta hrozeb v oblasti lidských práv a také se tak rozvíjí moderní podoby otroctví jako například nucené práce. Většinou stále k odpírání lidských práv dochází na ženách a dětech.

Holistický přístup

Není pochyb o tom, že za dopad na lidská práva spojený se společností Lindex musíme nést odpovědnost, i když jsme jej záměrně nezavinili. Protože když budeme jen přihlížet, vyšleme světu jasnou zprávu. Pokud se máme v problematice lidských práv držet holistického přístupu, musíme v každé části našeho podnikání používat v obchodním jednání své postavení jako páku a v případě, že nemáme rozhodující slovo, můžeme alespoň usilovat o pozitivní vliv.

Bez transparentnosti není odpovědnosti

Čím větší a spletitější je dodavatelský řetězec, tím nejenže hrozí větší rizika spojená s lidskými právy, ale často se také objevují problémy, jejichž řešení není vůbec jednoduché. V módním průmyslu je transparentnost jednou z největších výzev, ale zároveň je také stavebním kamenem pro pokrok ve všech oblastech udržitelnosti, lidská práva nevyjímaje. Chceme-li převzít úplnou zodpovědnost, musíme transparentnost přenést do dalších složek dodavatelského řetězce.

Zajišťovat lidská práva – náš stěžejní cíl

Propagace úcty k lidským právům

Uděláme všechno pro to, aby celý náš řetězec navyšoval mzdové ohodnocení nad životní minimum a aby naše pracoviště byla bezpečná a zdravotně nezávadná a nedocházelo zde k obtěžování ani diskriminaci. Naše cíle:

  • Do roku 2021 všichni naši obchodní partneři podepíšou závazek k udržitelnosti společnosti Lindex.
  • Do roku 2025 budou dodavatelé společnosti Lindex, kteří tvoří 80 procent naší výroby, vést plně transparentní dodavatelský řetězec a zasadí se o zlepšení pracovních podmínek.
  • Do roku 2025 budou dodavatelé společnosti Lindex, kteří tvoří 80 procent naší výroby, aktivně pracovat s programem životního minima.
  • Zajišťovat rok od roku, že ve vlastním fungování společnosti Lindex nedochází k diskriminaci ani obtěžování

Pokud budeme táhnout za jeden provaz všichni – dodavatelé, partneři, zaměstnanci a zákazníci – můžeme zajistit lepší budoucnost příštích generací. Přidejte se k nám na této cestě.

Přečtěte si více

Pracovní podmínky

Přečtěte si více o tom, jak přistupujeme k mzdovému ohodnocení a pracovním podmínkám ve výrobě.

Závazek transparentnosti

Přečtěte si o našem závazku transparentnosti, jedná se o iniciativu, která vybízí společnosti k transparentnějšímu jednání.

Zvolte jazyk