Logotype
Logotype Přejít k online nákupu

Zajišťovat lidská práva

Všechny součásti chodu společnosti Lindex spoléhají na rozhodnutí, ruce a řemeslný um lidí. K těmto lidem neodmyslitelně patří jejich práva a důstojnost, ať už jde o kohokoli. Naším úkolem je, aby se základní lidská práva dodržovala napříč celým naším řetězcem.

Globální přístup a hrozby

Díky globálnímu rozvoji naše společnost v mnoha ohledech vzkvétá, ale zároveň čelíme překážkám, které bychom neměli přehlížet. Kvůli krizi životního prostředí a jedné z největších uprchlických krizí naší doby se mnoho obyvatel ocitlo v pozici, kdy jim hrozí nespravedlivé zacházení. Změnila se tím paleta hrozeb v oblasti lidských práv a také se tak rozvíjí moderní podoby otroctví jako například nucené práce. Většinou stále k odpírání lidských práv dochází na ženách a dětech.

Holistický přístup

Není pochyb o tom, že za dopad na lidská práva spojený se společností Lindex musíme nést odpovědnost, i když jsme jej záměrně nezavinili. Protože když budeme jen přihlížet, vyšleme světu jasnou zprávu. Pokud se máme v problematice lidských práv držet holistického přístupu, musíme v každé části našeho podnikání používat v obchodním jednání své postavení jako páku a v případě, že nemáme rozhodující slovo, můžeme alespoň usilovat o pozitivní vliv.

Bez transparentnosti není odpovědnosti

Čím větší a spletitější je dodavatelský řetězec, tím nejenže hrozí větší rizika spojená s lidskými právy, ale často se také objevují problémy, jejichž řešení není vůbec jednoduché. V módním průmyslu je transparentnost jednou z největších výzev, ale zároveň je také stavebním kamenem pro pokrok ve všech oblastech udržitelnosti, lidská práva nevyjímaje. Chceme-li převzít úplnou zodpovědnost, musíme transparentnost přenést do dalších složek dodavatelského řetězce.

Diverzita, rovnost a inkluze

Být zahrnut a přijímán takový, jací jste, je základním lidským právem a zaměření na rozmanitost, rovnost a začlenění je morální nutností. Každý by měl mít rovné příležitosti plně přispívat k úspěchu společnosti Lindex, bez ohledu na to, kdo je, odkud pochází nebo jaké cesty si zvolil. Různorodé týmy jsou chytřejší a efektivnější, a proto se věnujeme vytváření inkluzivní a různorodé kultury, která vítá nové nápady, novou energii a nové perspektivy. Společně vytváříme pracoviště, kde se každý cítí respektován, oceňován a vítán.

Zajišťovat lidská práva – naše 2 hlavní cíle

Slušná a poctivá práce

Zřídit bezpečná a zdravá pracoviště, kde jsou respektována pracovní práva, a zajistit, aby celý náš hodnotový řetězec postupoval v rámci životního minima. Zde je výběr z našich cílů:

  • Do roku 2025 budou dodavatelé společnosti Lindex, kteří tvoří 80 procent naší výroby, vést plně transparentní dodavatelský řetězec a zasadí se o zlepšení pracovních podmínek.
  • Do roku 2025 budou dodavatelé společnosti Lindex, kteří tvoří 80 procent naší výroby, aktivně pracovat s programem životního minima.

Diverzita, rovnost a inkluze

Zajistit, aby celý náš hodnotový řetězec byl bez diskriminace a měl inkluzivní prostředí, kde se se všemi jednotlivci zachází spravedlivě, s respektem a mají rovný přístup k příležitostem a zdrojům. Zde je výběr z našich cílů:

  • Zajistit, aby ve vlastních provozech společnosti Lindex nedocházelo rok co rok k žádné diskriminaci a obtěžování

Neustále rozvíjíme naše cíle, ambice a strategie v rámci našeho slibu. Více informací a aktuální informace o našem pokroku naleznete v naší výroční zprávě o udržitelnosti.

Pokud budeme táhnout za jeden provaz všichni – dodavatelé, partneři, zaměstnanci a zákazníci – můžeme zajistit lepší budoucnost příštích generací. Přidejte se k nám na této cestě.

Přečtěte si více

Pracovní podmínky

Přečtěte si více o tom, jak přistupujeme k mzdovému ohodnocení a pracovním podmínkám ve výrobě.

Závazek transparentnosti

Přečtěte si o našem závazku transparentnosti, jedná se o iniciativu, která vybízí společnosti k transparentnějšímu jednání.

Zvolte jazyk