Logotype
Logotype Gå til shop online

Sikre menneskerettighetene

I alle deler av Lindex' virksomhet er vi avhengige av menneskers beslutninger, hender og ferdigheter. Mennesker med rettigheter og verdighet som tilhører dem, uansett hvem de er. Det er vårt ansvar å sørge for at grunnleggende menneskerettigheter respekteres i hele verdikjeden.

Global og sårbar

Den globale utviklingen har på mange måter gjort det mulig for samfunnet å blomstre, men den har også bidratt til nye utfordringer som ikke kan overses. Både miljøutfordringene og en av de største flyktningkrisene i vår tid har gjort at mange mennesker er mer utsatt for urettferdig behandling. Det har endret risikolandskapet knyttet til menneskerettigheter, og moderne former for slaveri, som tvangsarbeid, øker. Og kvinner er fortsatt den delen av befolkningen som er mest i fare for å få menneskerettighetene sine brutt.

En helhetlig tilnærming

Det er ingen tvil om at vi må ta ansvar for enhver effekt fra Lindex' virksomhet knyttet til menneskerettigheter, selv når vi ikke har gjort noe forsettlig for å forårsake det. For det ikke å gjøre noe, er også en handling. Med en helhetlig tilnærming til menneskerettigheter, hvor alle deler av virksomheten vår inngår, må vi bruke innflytelsen vår via forretningsforbindelser der vi kan, samt arbeide for en positiv innvirkning der vi ikke har kontrollen.

Det kan ikke være ansvar uten åpenhet

Jo større og mer kompleks forsyningskjeden er, desto større er risikoen knyttet til menneskerettigheter, og desto vanskeligere er ofte problemene å håndtere. Åpenhet er en stor utfordring i motebransjen, men det er nøkkelen til fremskritt innen alle bærekraftområder, inkludert menneskerettigheter. For virkelig å kunne ta ansvar må vi utvikle åpenheten lenger nede i forsyningskjeden vår.

Mangfold, likeverd og inkludering

Å bli inkludert og akseptert for den du er er en grunnleggende menneskerettighet og fokus på mangfold, rettferdighet og inkludering er en moralsk nødvendighet. Alle skal ha like muligheter til å bidra fullt ut til suksessen til Lindex, uansett hvem de er, hvor de kommer fra eller veiene de har valgt. Vi vet at team med mangfold er smartere og mer effektive, og det er derfor vi er dedikerte til å skape en inkluderende og mangfoldig kultur som tar imot nye ideer, ny energi og nye perspektiver. Sammen skaper vi en arbeidsplass der alle føler seg respektert, verdsatt og velkommen.

Sikre menneskerettighetene - våre to kjernemål

Rettferdig og anstendig arbeid

Muliggjøre trygge og sunne arbeidsplasser der arbeidstakerrettigheter respekteres og sørge for at hele verdikjeden vår utvikler seg innenfor levelønn. Her er et utvalg av våre mål:

  • Innen 2025 viser Lindex sine leverandører som står for 80 prosent av produksjonen vår total åpenhet i forsyningskjeden og forpliktelse til å forbedre arbeidsforholdene
  • Innen 2025 jobber Lindex sine leverandører som står for 80 prosent av vår produksjon aktivt med et levelønnsprogram

Mangfold, likeverd og inkludering

Sørge for at hele verdikjeden vår er fri for diskriminering og har et inkluderende miljø der alle individer behandles rettferdig, med respekt og har lik tilgang til muligheter og ressurser. Her er et utvalg av våre mål:

  • Sørge for at det ikke forekommer diskriminering og trakassering i Lindex sin egen virksomhet, år for år

 

Vi utvikler kontinuerlig våre mål, ambisjoner og strategier innenfor vårt løfte. Mer informasjon og en oppdatering om fremgangen vår finner du i vår årlige bærekraftsrapport.

Sammen – som leverandører, partnere, ansatte og kunder – kan vi sammen gjøre en forskjell for fremtidige generasjoner. Bli med oss på reisen.

Les mer

Arbeidsforhold

Les mer om hvordan vi jobber med lønn og arbeidsforhold i produksjonen.

 

Transparency Pledge

Les mer om forpliktelsen vår til Transparency Pledge, et initiativ for å presse selskaper til å være mer åpne.

Choose your language