Lindex

Sikre menneskerettighetene

I alle deler av Lindex' virksomhet er vi avhengige av menneskers beslutninger, hender og ferdigheter. Mennesker med rettigheter og verdighet som tilhører dem, uansett hvem de er. Det er vårt ansvar å sørge for at grunnleggende menneskerettigheter respekteres i hele verdikjeden.

Global og sårbar

Den globale utviklingen har på mange måter gjort det mulig for samfunnet å blomstre, men den har også bidratt til nye utfordringer som ikke kan overses. Både miljøutfordringene og en av de største flyktningkrisene i vår tid har gjort at mange mennesker er mer utsatt for urettferdig behandling. Det har endret risikolandskapet knyttet til menneskerettigheter, og moderne former for slaveri, som tvangsarbeid, øker. Og kvinner er fortsatt den delen av befolkningen som er mest i fare for å få menneskerettighetene sine brutt.

En helhetlig tilnærming

Det er ingen tvil om at vi må ta ansvar for enhver effekt fra Lindex' virksomhet knyttet til menneskerettigheter, selv når vi ikke har gjort noe forsettlig for å forårsake det. For det ikke å gjøre noe, er også en handling. Med en helhetlig tilnærming til menneskerettigheter, hvor alle deler av virksomheten vår inngår, må vi bruke innflytelsen vår via forretningsforbindelser der vi kan, samt arbeide for en positiv innvirkning der vi ikke har kontrollen.

Det kan ikke være ansvar uten åpenhet

Jo større og mer kompleks forsyningskjeden er, desto større er risikoen knyttet til menneskerettigheter, og desto vanskeligere er ofte problemene å håndtere. Åpenhet er en stor utfordring i motebransjen, men det er nøkkelen til fremskritt innen alle bærekraftområder, inkludert menneskerettigheter. For virkelig å kunne ta ansvar må vi utvikle åpenheten lenger nede i forsyningskjeden vår.

Sikre menneskerettighetene - vårt kjernemål

Kjempe for respekt for menneskerettighetene

Vi skal kontrollere at hele verdikjeden vår opprettholder en lønn som man kan leve av, og at arbeidsplassene er trygge, ikke helseskadelige, og frie for trakassering og diskriminering. Her er målene våre:

  • Innen 2021 skal alle Lindex' samarbeidspartnere ha signert Lindex' forpliktelse om bærekraft
  • Innen 2025 skal leverandører som står for 80 prosent av Lindex' produksjon, ha total åpenhet i forsyningskjeden og forplikte seg til å forbedre arbeidsforholdene
  • Innen 2025 skal leverandører som står for 80 prosent av Lindex' produksjon, arbeide aktivt med et program for levelønn
  • Sørge for at det ikke forekommer diskriminering eller trakassering i Lindex' egen virksomhet innen 202

Sammen – som leverandører, partnere, ansatte og kunder – kan vi sammen gjøre en forskjell for fremtidige generasjoner. Bli med oss på reisen.

Les mer

Arbeidsforhold

Les mer om hvordan vi jobber med lønn og arbeidsforhold i produksjonen.

 

Transparency Pledge

Les mer om forpliktelsen vår til Transparency Pledge, et initiativ for å presse selskaper til å være mer åpne.

Choose your language