Lindex
LindexPřejít k online nákupu

Chovat se k planetě s úctou

Každý má své hranice a touží po tom, aby se s ním jednalo s úctou. Naše planeta není výjimkou a ve společnosti Lindex nebudeme jen přihlížet, jak se odehrává největší krize životního prostředí naší doby.

V poškozeném životním prostředí nezvládneme podporovat nikoho

Chceme podporovat a inspirovat ženy po celém světě. Témata jako pracovní podmínky, pozitivní vnímání těla a inkluzivní přístup jsou jen jedním dílem skládačky. Musíme jít ještě o krok dále a položit si otázku, co potřebuje žena v dnešním světě, aby cítila, že se jí dostává podpora a inspirace? Některé potřeby nepočkají – naplňování potenciálu není na pořadu dne, když nemáte čistou vodu, jídlo, přístřeší ani bezpečí. Základní potřeby nelze naplňovat, pokud selhávají přirozené ekosystémy. Pokud se planeta oteplí o více než 1,5 stupně, dojde čistá voda a potrava, vypuknou společenské nepokoje a konflikty. A nejvíce se to dotýká žen. Tímto způsobem nás naše vyšší cíle nutí k tomu, abychom usilovali o cirkulární koloběh v módním průmyslu a aktivně se snažili chránit životní prostředí. Jelikož módní průmysl nejenže na zdrojích naší planety závisí, zároveň celou řadu z nich spotřebovává.

Jak důležitý je koloběh cirkulárního hospodářství

Výzvy, kterým čelíme, nejsou ani zdaleka snadné, ale víme, že se jim postavit musíme. Je nutné, abychom zdroje využívali, jak nejlépe je možné, a vykročili vstříc cirkulárnímu hospodářství, které přikládá dopadům na společnost a životní prostředí stejnou důležitost jako ekonomickému faktoru. Jediným způsobem, jak se pohnout z místa, je vytvářet cirkulárnější podnikatelské modely a změnit pracovní postupy z lineární orientace na koloběh. K přechodu na cirkulární hospodářství je potřeba systém.

Chovat se k planetě s úctou – naše tři stěžejní cíle

Aktivní ochrana klimatu

Uděláme vše pro to, aby bylo naše fungování klimaticky neutrální a náš hodnotový řetězec neměl na klima negativní vliv. Naše cíle:

  • Do roku 2023 dosáhneme v našem provozu klimatické neutrality.
  • Do roku 2030 snížíme emise CO2 celého našeho řetězce na polovinu v porovnání s rokem 2017.

Přístup založený na cirkulárním hospodářství

Prodloužíme životnost našich produktů a budeme v našem provozu využívat zdroje nejchytřejším možným způsobem. Naše cíle:

  • Do roku 2025 bude 100 procent materiálů používaných ve společnosti Lindex z recyklovaných nebo z udržitelných zdrojů.
  • Do roku 2021 ustanovíme cíle v oblasti omezení toku materiálů a nulového skládkování odpadu.
  • Do roku 2025 bude celý náš sortiment navržený tak, aby dlouho sloužil svému účelu nebo byl cirkulární.

Stát se společností, která ohleduplně zachází s vodou

Budeme šetřit vodou napříč celým naším řetězcem, budeme zamezovat vzniku nedostatku vody v oblastech, v nichž působíme, a spolu s našimi obchodními partnery budeme poskytovat přístup k vodě a hygienickým zařízením v továrnách a blízkých komunitách. Naše cíle:

  • Do roku 2025 budou všichni obchodní partneři společnosti Lindex, kteří ve velkém využívají vodní zdroje, zaznamenávat množství využité vody, budou mít nastavené konkrétní cíle, zavedená opatření na šetření vody a v neposlední řadě budou vodu používat opakovaně a vracet ji do koloběhu v rámci systému řízení ochrany životního prostředí.
  • Do roku 2025 již nebudeme v rámci dodavatelského řetězce společnosti Lindex vypouštět žádné nebezpečné nebo toxické látky a budeme podporovat transparentnost a udržitelnější chemické postupy.

Pokud budeme táhnout za jeden provaz všichni – dodavatelé, partneři, zaměstnanci a zákazníci – můžeme zajistit lepší budoucnost příštích generací. Přidejte se k nám na této cestě.

Přečtěte si více

Podnebí

Přečtěte si o tom, jak se napříč naší společností aktivně staráme o životní prostředí.

Cirkulární móda

Cirkulární přístup ke koloběhu módního průmyslu se zakládá na efektivním využívání zdrojů ve všech fázích životního cyklu oděvů. Přečtěte si více o cirkulární módě.

Voda

Přečtěte si, proč je voda v centru naší pozornosti a jak usilujeme o to, abychom se stali společností, která zachází s vodou ohleduplně.

Zvolte jazyk