Logotype
Logotype Přejít k online nákupu

Chovat se k planetě s úctou

Každý má své hranice a touží po tom, aby se s ním jednalo s úctou. Naše planeta není výjimkou a ve společnosti Lindex nebudeme jen přihlížet, jak se odehrává největší krize životního prostředí naší doby.

V poškozeném životním prostředí nezvládneme podporovat nikoho

Chceme podporovat a inspirovat ženy po celém světě. Témata jako pracovní podmínky, genderová inkluzivita a ženské zdraví jsou jen jedním dílem skládačky. Musíme jít ještě o krok dále a položit si otázku, co potřebuje žena v dnešním světě, aby cítila, že se jí dostává podpora a inspirace? Některé potřeby nepočkají – naplňování potenciálu není na pořadu dne, když nemáte čistou vodu, jídlo, přístřeší ani bezpečí. Základní potřeby nelze naplňovat, pokud selhávají přirozené ekosystémy. Pokud se planeta oteplí o více než 1,5 stupně, dojde čistá voda a potrava, vypuknou společenské nepokoje a konflikty. A nejvíce se to dotýká žen. Tímto způsobem nás naše vyšší cíle nutí k tomu, abychom usilovali o cirkulární koloběh v módním průmyslu a snažili se omezit změnu klimatu. Jelikož módní průmysl nejenže na zdrojích naší planety závisí, zároveň celou řadu z nich spotřebovává.

Jak důležitý je koloběh cirkulárního hospodářství

S rostoucí populací a neudržitelnými způsoby spotřeby užíváme více přírodních zdrojů, než je naše planeta schopna zvládnout. Módní průmysl závisí na mnoha přírodních zdrojích a spotřebovává je. Ve společnosti Lindex věříme, že jediným způsobem, jak jít, je cirkulární transformace našeho podnikání – kde vytváříme hodnotu, prodej a růst a zároveň snižujeme náš dopad na klima, minimalizujeme naše využívání přírodních zdrojů a ovlivňujeme chování spotřebitelů s cílem snížit nadměrnou spotřebu To není snadný úkol – je to však rozhodně cesta. Potřebujeme přetvořit celý systém a musíme ho testovat, učit se, inovovat a spolupracovat.

Chovat se k planetě s úctou – naše tři stěžejní cíle

Klima

Urychlení energetické účinnosti a přechod na obnovitelné zdroje energie, abychom snížili náš dopad na klima v souladu s vědou v celém našem hodnotovém řetězci. Zde je výběr z našich cílů:

  • Do roku 2023 dosáhneme v našem provozu klimatické neutrality.
  • Do roku 2030 snížíme emise CO2 celého našeho řetězce na polovinu v porovnání s rokem 2017.

Cirkularita

Transformace našeho podnikání s cílem vytvářet hodnoty a růst a zároveň snižovat náš dopad na klima, minimalizovat naše využívání přírodních zdrojů a ovlivňovat chování spotřebitelů za účelem snížení nadměrné spotřeby. Zde je výběr z našich cílů:

  • Do roku 2025 bude 100 % materiálů používaných ve společnosti Lindex z recyklovaných nebo z udržitelných zdrojů.
  • Do roku 2025 bude celý náš sortiment navržený tak, aby dlouho sloužil svému účelu nebo byl cirkulární.

Přírodní zdroje

Minimalizace našeho dopadu na ekosystémy a biologickou rozmanitost odpovědným a regenerativním přístupem k přírodním zdrojům. Zde je výběr z našich cílů:

  •  Do roku 2025 všichni obchodní partneři společnosti Lindex s provozy náročnými na vodu měří svou spotřebu vody, stanovili cíle snižování a začlenili snižování, opětovné použití a recyklaci odpadních vod do systémů environmentálního managementu.
  •  Do roku 2025 odstraníme uvolňování všech nebezpečných a toxických látek z našeho dodavatelského řetězce a budeme podporovat transparentnost a udržitelnější chemii.

 

Neustále rozvíjíme naše cíle, ambice a strategie v rámci našeho slibu. Více informací a aktuální informace o našem pokroku naleznete v naší výroční zprávě o udržitelnosti.

Pokud budeme táhnout za jeden provaz všichni – dodavatelé, partneři, zaměstnanci a zákazníci – můžeme zajistit lepší budoucnost příštích generací. Přidejte se k nám na této cestě.

Přečtěte si více

Podnebí

Přečtěte si o tom, jak se napříč naší společností aktivně staráme o životní prostředí.

Cirkulární móda

Cirkulární přístup ke koloběhu módního průmyslu se zakládá na efektivním využívání zdrojů ve všech fázích životního cyklu oděvů. Přečtěte si více o cirkulární módě.

Voda

Přečtěte si, proč je voda v centru naší pozornosti a jak usilujeme o to, abychom se stali společností, která zachází s vodou ohleduplně.

Zvolte jazyk