Lindex
LindexPrejsť k online nákupu

Rešpekt voči planéte

Všetci máme svoje hranice a chceme sa cítiť rešpektovaní. Naša planéta sa v tom nijako nelíši a v spoločnosti Lindex nechceme byť nezúčastnenými pozorovateľmi počas najväčšej environmentálnej krízy našej doby.

Posilnenie postavenia v zničenom prostredí nie je možné


Posilnenie postavenia v zničenom prostredí nie je možné
Chceme poskytnúť ženám na celom svete možnosti a inšpiráciu. Pracovné podmienky, pozitivita tela a inkluzívnosť sú len časťou tejto skladačky. Musíme ísť o krok ďalej a pýtať sa, čo je potrebné – aby sa žena v súčasnom svete – cítila podporovaná a inšpirovaná? Na prvom mieste sú základné potreby: svoj potenciál nemôžete naplniť bez prístupu k čistej vode, jedlu, streche nad hlavou a bezpečnosti. Tieto základné potreby závisia od fungujúcich prírodných ekosystémov. Ak sa klíma na našej planéte oteplí o viac ako 1,5 stupňa, stane sa z nej planéta s nedostatkom čistej vody a jedla; planéta sociálnych nepokojov a konfliktov. A sú to práve ženy, ktorých sa to najviac dotýka. Naše hlavné poslanie nás preto núti, aby sme robili viac pre rozvoj obehového prístupu v módnom priemysle a zaoberali sa klimatickou zmenou. Pretože módny priemysel od zdrojov našej planéty nielen závisí – ale ich aj vo veľkom množstve spotrebúva.

Dôležitosť obehového hospodárstva

Výzvy, ktorým všetci čelíme, nie sú zanedbateľné, ale my vieme, čo musíme urobiť. Musíme čo najlepšie využívať zdroje a smerovať k obehovému hospodárstvu, ktoré si cení hospodárske aspekty rovnako ako tie sociálne a environmentálne. Vypracovanie väčšieho množstva obehových obchodných modelov a zmena pracovných spôsobov z lineárnych na obehové je jedinou cestou vpred a potrebujeme systém, ktorý tento prechod podporuje.

Rešpekt voči planéte – naše tri kľúčové ciele

Opatrenia v oblasti klímy

Zaistíme, aby bola naša vlastná činnosť klimaticky neutrálna a aby sme znižovali negatívny dopad na klímu v našom hodnotovom reťazci. Našimi cieľmi sú:

  • Do roku 2023 budeme vo svojich vlastných operáciách klimaticky neutrálni
  • Do roku 2030 znížime emisie CO2 v celom našom hodnotovom reťazci o 50 %, pričom východiskovým bodom bude rok 2017.

Nastolenie obehového obchodného prístupu

Predĺžime životnosť našich výrobkov a počas všetkých operácií budeme využívať zdroje najlepším možným spôsobom. Našimi cieľmi sú:

  • Do roku 2025 bude 100 % materiálov spoločnosti Lindex pochádzať z recyklovaných alebo trvalo udržateľných zdrojov
  • Do roku 2021 si stanovíme ciele na zníženie materiálových tokov a na skládky nebudeme odosielať žiaden odpad
  • Do roku 2025 bude celý náš sortiment navrhnutý so zreteľom na životnosť a/alebo obehové využitie.

Spoločnosť zodpovedná za hospodárenie s vodou

Budeme efektívni pri využívaní vody v celom našom hodnotovom reťazci, znižovať riziko nedostatku vody v oblastiach spojených s našou činnosťou a spolu s obchodnými partnermi zabezpečovať prístup k vode a sanitácii v továrňach a okolitých komunitách. Našimi cieľmi sú:

  • Do roku 2025 budú všetci obchodní partneri spoločnosti Lindex s intenzívnou spotrebou vody vo svojich prevádzkach merať spotrebu vody, stanovia si ciele na zníženie spotreby a začlenia redukciu, opätovné použitie a recykláciu odpadovej vody do systémov environmentálneho manažérstva
  • Do roku 2025 odstránime uvoľňovanie všetkých nebezpečných a toxických látok z dodávateľského reťazca spoločnosti Lindex a budeme podporovať transparentnosť a udržateľnejšiu chémiu

Spoločne – ako dodávatelia, partneri, zamestnanci a zákazníci – môžeme priniesť zmenu pre budúce generácie. Pripojte sa k nám na tejto ceste.

Prečítajte si viac

Klíma

Prečítajte si o našich krokoch v oblasti klímy naprieč našimi podnikateľskými aktivitami.

Cirkulárna móda

Cirkulárny či obehový prístup k móde je o efektívnosti zdrojov v každej fáze, počas celého životného cyklu odevu. Prečítajte si viac o cirkulárnej móde.

Voda

Prečítajte si, prečo je voda pre nás dôležitou oblasťou a ako pracujeme na tom, aby sme boli spoločnosťou zodpovednou z hľadiska spotreby vody.

Zvoľte jazyk