Logotype
Logotype Prejsť k online nákupu

Rešpekt voči planéte

Všetci máme svoje hranice a chceme sa cítiť rešpektovaní. Naša planéta sa v tom nijako nelíši a v spoločnosti Lindex nechceme byť nezúčastnenými pozorovateľmi počas najväčšej environmentálnej krízy našej doby.

Posilnenie postavenia v zničenom prostredí nie je možné


Posilnenie postavenia v zničenom prostredí nie je možné
Chceme poskytnúť ženám na celom svete možnosti a inšpiráciu. Pracovné podmienky, rodová inkluzivita a ženské zdravie sú len časťou tejto skladačky. Musíme ísť o krok ďalej a pýtať sa, čo je potrebné – aby sa žena v súčasnom svete – cítila podporovaná a inšpirovaná? Na prvom mieste sú základné potreby: svoj potenciál nemôžete naplniť bez prístupu k čistej vode, jedlu, streche nad hlavou a bezpečnosti. Tieto základné potreby závisia od fungujúcich prírodných ekosystémov. Ak sa klíma na našej planéte oteplí o viac ako 1,5 stupňa, stane sa z nej planéta s nedostatkom čistej vody a jedla; planéta sociálnych nepokojov a konfliktov. A sú to práve ženy, ktorých sa to najviac dotýka. Naše hlavné poslanie nás preto núti, aby sme robili viac pre rozvoj obehového prístupu v módnom priemysle a snažili sa obmedziť zmenu klímy. Pretože módny priemysel od zdrojov našej planéty nielen závisí – ale ich aj vo veľkom množstve spotrebúva.

Dôležitosť obehového hospodárstva

S rastúcou populáciou a neudržateľnými spôsobmi spotreby využívame viac prírodných zdrojov, než ich naša planéta dokáže zvládnuť. Módny priemysel závisí od mnohých prírodných zdrojov a spotrebúva ich. V spoločnosti Lindex veríme, že jediným spôsobom, ako ísť, je cirkulárna transformácia nášho podnikania – kde vytvárame hodnotu, predaj a rast a zároveň znižujeme náš vplyv na klímu, minimalizujeme naše využívanie prírodných zdrojov a ovplyvňujeme správanie spotrebiteľov s cieľom znížiť nadmernú spotrebu. To nie je ľahká úloha – je to však rozhodne cesta. Potrebujeme pretvoriť celý systém a musíme ho testovať, učiť sa, inovovať a spolupracovať.

Rešpekt voči planéte – naše tri kľúčové ciele

Klíma

Urýchlenie energetickej účinnosti a prechod na obnoviteľné zdroje energie, aby sme znížili náš vplyv na klímu v súlade s vedou v celom našom hodnotovom reťazci. Tu je výber z našich cieľov:

  • Do roku 2023 budeme vo svojich vlastných operáciách klimaticky neutrálni
  • Do roku 2030 znížime emisie CO2 v celom našom hodnotovom reťazci o 50 %, pričom východiskovým bodom bude rok 2017.

Cirkularita

Transformácia nášho podnikania s cieľom vytvárať hodnoty a rast a zároveň znižovať náš vplyv na klímu, minimalizovať naše využívanie prírodných zdrojov a ovplyvňovať správanie spotrebiteľov za účelom zníženia nadmernej spotreby. Tu je výber z našich cieľov:

  • Do roku 2025 bude 100 % materiálov spoločnosti Lindex pochádzať z recyklovaných alebo trvalo udržateľných zdrojov
  • Do roku 2025 bude celý náš sortiment navrhnutý so zreteľom na životnosť a/alebo obehové využitie.

Prírodné zdroje

Minimalizácia nášho vplyvu na ekosystémy a biodiverzitu zodpovedným a regeneratívnym prístupom k prírodným zdrojom. Tu je výber z našich cieľov:

  • Do roku 2025 všetci obchodní partneri spoločnosti Lindex s prevádzkami náročnými na vodu merajú svoju spotrebu vody, stanovili ciele znižovania a začlenili znižovanie, opätovné použitie a recykláciu odpadových vôd do systémov environmentálneho manažmentu.
  • Do roku 2025 odstránime uvoľňovanie všetkých nebezpečných a toxických látok z nášho dodávateľského reťazca a budeme podporovať transparentnosť a udržateľnejšiu chémiu.

Neustále rozvíjame naše ciele, ambície a stratégie v rámci nášho sľubu. Viac informácií a aktuálne informácie o našom pokroku nájdete v našej výročnej správe o udržateľnosti.

Spoločne – ako dodávatelia, partneri, zamestnanci a zákazníci – môžeme priniesť zmenu pre budúce generácie. Pripojte sa k nám na tejto ceste.

Prečítajte si viac

Klíma

Prečítajte si o našich krokoch v oblasti klímy naprieč našimi podnikateľskými aktivitami.

Cirkulárna móda

Cirkulárny či obehový prístup k móde je o efektívnosti zdrojov v každej fáze, počas celého životného cyklu odevu. Prečítajte si viac o cirkulárnej móde.

Voda

Prečítajte si, prečo je voda pre nás dôležitou oblasťou a ako pracujeme na tom, aby sme boli spoločnosťou zodpovednou z hľadiska spotreby vody.

Zvoľte jazyk