Maapallon kunnioittaminen

Meillä kaikilla on rajamme ja haluamme, että meitä kunnioitetaan. Maapallo ei ole poikkeus, ja siksi me Lindexillä emme aio olla vain sivustakatsojia aikamme suurimmassa ympäristökriisissä.

Terve ympäristö on edellytyksenä voimaantumiselle

Haluamme voimaannuttaa ja inspiroida naisia kaikkialla. Työolot, kehopositiivisuus ja osallistaminen ovat osia kokonaisuudessa, mutta meidän on pureuduttava vielä syvemmälle ja kysyttävä, mikä voimaannuttaa ja inspiroi naisia nykymaailmassa? Jotkin tarpeet ovat ensisijalla: kukaan ei voi toteuttaa itseään ilman puhdasta vettä, ruokaa, yösijaa ja turvallisuuden tunnetta. Nämä perustarpeet pohjautuvat toimiviin luonnon ekosysteemeihin. Jos maapallon ilmasto lämpenee yli 1,5 asteen rajan, puhdasta vettä ja ruokaa ei enää ole tarpeeksi, mikä tekee maailmasta sosiaalisesti levottoman ja konfliktien täyteisen. Tämä vaikuttaisi kaikkein eniten naisiin. Siksi visiomme on edistää kiertotaloutta muotiteollisuudessa ja toteuttaa ilmastotoimia, sillä muotiteollisuus on riippuvainen maapallon resursseista – joita se myös kuluttaa paljon.

Tärkeä kiertotalous

Edessä olevat haasteet ovat suuria, mutta tiedämme, mitä meidän on tehtävä: meidän on käytettävä resursseja parhaalla mahdollisella tavalla ja siirryttävä kiertotalouteen, jossa huomioidaan taloudellisten näkökohtien lisäksi sosiaaliset ja ympäristölliset seikat. Kiertotalouteen pohjautuvien liiketoimintamallien kehittäminen ja työtapojen muuttaminen lineaarisesta kiertomalliin on ainoa tapa edetä, ja tarvitsemme tätä muutosta tukevan järjestelmän.

Kunnioita maapalloa – kolme päätavoitettamme

Ilmastotoimet

Varmistamme, että oma toimintamme ei vaikuta ympäristöön haitallisesti ja vähennämme arvoketjumme negatiivisia ilmastovaikutuksia. Tavoitteemme ovat seuraavat:

  • Vuoteen 2023 mennessä kaikki oma toimintamme on ilmastoneutraalia.
  • Vuoteen 2030 mennessä koko arvoketjun hiilidioksidipäästöjä vähennetään 50 prosenttia vuoden 2017 lähtötasoon verrattuna.

Kiertotalouteen pohjautuvan liiketoimintamallin omaksuminen

Haluamme pidentää tuotteidemme käyttöikää ja käyttää resursseja fiksusti kaikissa toiminnoissamme. Tavoitteemme ovat seuraavat:

  • Vuoteen 2025 mennessä 100 prosenttia Lindexin materiaaleista on kierrätettyä tai kestävistä lähteistä hankittua.
  • Vuoteen 2021 mennessä asetamme itsellemme tavoitteet pienentää materiaalivirtoja ja varmistaa, ettei jätettämme joudu lainkaan kaatopaikalle.
  • Vuoteen 2025 mennessä kaikki valikoimamme tuotteet on suunniteltu pitkäikäisiksi ja/tai kiertokykyisiksi.

 Vastuullisesti vettä käyttävä yritys

Haluamme varmistaa, että käytämme vettä vastuullisesti koko arvoketjussamme, ehkäistä veden niukkuutta toiminta-alueillamme ja yhdessä liikekumppaneidemme kanssa tarjota vesipisteitä ja sanitaatiotiloja tehtaissa ja läheisissä yhteisöissä. Tavoitteemme ovat seuraavat:

  • Vuoteen 2025 mennessä kaikki Lindexin liikekumppanit, joiden toiminnot vaativat paljon vettä, mittaavat vedenkäyttöään, minkä lisäksi ne ovat asettaneet vedenkäytölleen vähennystavoitteet sekä ottaneet käyttöön jäteveden vähennyksen, uudelleenkäytön ja kierrätyksen ympäristöjärjestelmissä.
  • Vuoteen 2025 mennessä olemme poistaneet Lindexin toimitusketjusta kaikki vaaralliset ja myrkylliset aineet ja edistäneet avoimuutta ja kestävämpää kemianteollisuutta.

Yhdessä toimittajiemme, kumppaneidemme, työntekijöidemme ja asiakkaidemme kanssa voimme luoda kestävän maailman tulevaisuuden vahvoille ja inspiroiville naisille. Liity mukaamme tälle matkalle.

Lue lisää

Ilmasto

Lue lisää ilmastotoimista, joita toteutamme liiketoiminnassamme.

Circular fashion

Lue lisää Global Fashion Agendan 2020 Circular Fashion System Commitment -sitoumuksesta, jonka tarkoituksena on vauhdittaa siirtymistä muodin kiertojärjestelmään.

Vesi

Lue, miksi vesi on toimintamme keskiössä ja miten pyrimme tekemään Lindexistä vastuullisesti vettä käyttävän yrityksen.

Choose your language