Respektere planeten

Vi har alle personlige grenser, og vil føle at vi blir respektert. Planeten vår er likedan, og i Lindex vil vi ikke stå på sidelinjen i vår tids største miljøkrise.

Styrking av kvinner kan ikke skje i et ødelagt miljø

Vi ønsker å styrke og inspirere kvinner overalt. Arbeidsforhold, kroppspositivitet og inkludering er bare en del av dette puslespillet. Vi må gå et skritt videre og spørre: Hva skal til for at en kvinne i dagens verden føler seg styrket og inspirert? Andre behov kommer først. Du kan ikke oppfylle potensialet ditt uten tilgang til rent vann, mat, ly og trygghet. Disse grunnleggende behovene er avhengig av et fungerende naturlig økosystem. Hvis klimaet i verden blir varmere enn grensen på 1,5 grader, blir det en verden uten nok rent vann og mat, en verden med sosiale uroligheter og konflikter. Og det er kvinner som blir mest berørt. Slik driver visjonen vår oss til å gjøre mer for å fremme sirkularitet i motebransjen og gå til aksjon for klimaet. Motebransjen er avhengig av planetens ressurser – og vi bruker mye av dem også. 

Betydningen av sirkulær økonomi

Utfordringene vi står overfor, er ikke små, men vi vet hva vi må gjøre. Vi må bruke ressursene på best mulig måte og bevege oss mot en sirkulær økonomi som verdsetter sosiale og miljømessige aspekter like mye som økonomiske. Den eneste veien fremover er å utvikle mer sirkulære forretningsmodeller og endre arbeidsmetoden fra lineær til sirkulær, og vi trenger et system som støtter dette skiftet.

Respektere planeten - våre tre kjernemål

Til aksjon for klima

Vi ønsker å sørge for at vår egen virksomhet er klimanøytral, og at vi reduserer den negative klimapåvirkningen i verdikjeden vår. Her er målene våre:

  • Innen 2023 skal vi være klimanøytrale i vår egen virksomhet
  • Innen 2030 skal vi ha redusert CO2-utslippene i hele verdikjeden med 30 prosent med 2017 som utgangspunkt.

Ha en sirkulær forretningstilnærming

Vi ønsker å forlenge levetiden til produktene våre og bruke ressurser på den mest intelligente måten i hele virksomheten vår. Her er målene våre:

  • Innen 2025 skal 100 prosent av Lindex' materialer være resirkulert eller komme fra bærekraftige kilder
  • Innen 2020 skal vi sette mål om å redusere materialstrømmer og ikke sende noe avfall til deponering
  • Innen 2020 skal vi sette mål om design for lang levetid

Bruke vann på en forsvarlig måte

Vi ønsker å være vanneffektive gjennom hele verdikjeden, redusere risikoen for vannmangel i områder som er knyttet til virksomheten vår, og sammen med forretningspartnere gi tilgang til vann og sanitære forhold i fabrikker og nærliggende lokalsamfunn. Her er målene våre:

  • Innen 2025 skal alle Lindex' samarbeidspartnere med vannintensiv drift måle vannforbruket, ha satt seg mål om reduksjon og ha iverksatt reduksjon, gjenbruk og resirkulering av avløpsvann i miljøstyringssystemene
  • Innen 2025 skal Lindex' forsyningskjede være totalt uten utslipp av farlige og giftige stoffer, og vi skal fremme åpenhet og mer bærekraftig kjemi

Sammen – som leverandører, partnere, ansatte og kunder – kan vi gjøre en forskjell for fremtidige generasjoner. Bli med oss på reisen.

Les mer

Klima

Les om tiltakene våre for klimaet i hele virksomheten.

Sirkulær mote

En sirkulær tilnærming til mote handler om ressurseffektivitet i alle ledd, gjennom hele plaggets livssyklus. Les mer om sirkulær mote.

 

Vann

Les om hvorfor vann er et viktig fokusområde, og hvordan vi skal bli et selskap som bruker vann på en forsvarlig måte.

Vi bruker informasjonskapsler for å sikre nettstedets funksjon og for å gi, utvikle og evaluere tjenestene i de digitale kanalene våre, samt gi personlig kommunikasjon og markedsføring. Hvis du fortsetter uten å gjøre noen endringer godtar du informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler og hvordan du kan avslutte abonnementet her. Cookie Policy

Choose your language