Logotype

Respektere planeten

Vi har alle personlige grenser, og vil føle at vi blir respektert. Planeten vår er likedan, og i Lindex vil vi ikke stå på sidelinjen i vår tids største miljøkrise.

Styrking av kvinner kan ikke skje i et ødelagt miljø

Vi ønsker å styrke og inspirere kvinner overalt. Arbeidsforhold, kjønnsinkludering og kvinnehelse er bare en del av dette puslespillet. Vi må gå et skritt videre og spørre hva som skal til – som kvinne i dagens verden – for å kunne føle seg styrket og inspirert? Andre behov kommer først: du kan ikke oppfylle potensialet ditt uten tilgang til rent vann, mat, husly og sikkerhet. Disse grunnleggende behovene er avhengige av fungerende naturlige økosystemer. Hvis verdens klima varmes opp over grensen på 1,5 grader, vil det bli en verden uten nok rent vann og mat; en verden av sosial uro og konflikter. Og kvinner er de som er mest berørt. På denne måten presser vårt høyere formål oss til å gjøre mer for å drive sirkularitet i moteindustrien og begrense klimaendringer. Fordi moteindustrien ikke bare er avhengig av planetens ressurser – vi bruker også mye av dem.

Betydningen av sirkulær økonomi

Med en voksende befolkning og uholdbare forbruksmønstre, bruker vi opp mer naturressurser enn planeten vår kan håndtere. Moteindustrien er avhengig av og bruker mye naturressurser. Hos Lindex tror vi at den eneste veien å gå er en sirkulær transformasjon av virksomheten vår – der vi skaper verdi, salg og vekst samtidig som vi reduserer klimapåvirkningen vår, minimerer bruken av naturressurser og påvirker forbrukeratferd for å redusere overforbruk. Dette er en enkel oppgave – det er definitivt en reise. Vi må se nytt på hele systemet og vi må teste, lære, innovere og samarbeide underveis.

Respektere planeten - våre tre kjernemål

Klima

Akselerere energieffektivitet og overgang til fornybar energi, for å redusere klimapåvirkningen vår i tråd med vitenskapen i hele verdikjeden vår. Her er et utvalg av våre mål:

  • Innen 2023 skal vi være klimanøytrale i vår egen virksomhet
  • Innen 2030 skal vi ha redusert CO2-utslippene i hele verdikjeden med 50 prosent med 2017 som utgangspunkt.

Sirkularitet

Transformere virksomheten vår for å skape verdi og vekst samtidig som vi reduserer klimapåvirkningen vår, minimerer vår bruk av naturressurser og påvirker forbrukeratferd for å redusere overforbruk. Her er et utvalg av våre mål:

  • Innen 2025 skal 100 prosent av Lindex' materialer være resirkulert eller komme fra bærekraftige kilder
  • Innen 2021 skal vi sette mål om å redusere materialstrømmer og ikke sende noe avfall til d
  • Innen 2025 skal hele sortimentet vårt være designet for lang levetid og / eller sirkularitet.

Naturressurser

Minimere vår innvirkning på økosystemer og biologisk mangfold med en ansvarlig og regenerativ tilnærming til naturressurser. Her er et utvalg av våre mål:

  • Innen 2025 skal alle Lindex forretningspartnere med vannintensive operasjoner måle vannforbruket sitt, ha satt reduksjonsmål og innlemmet reduksjon, gjenbruk og resirkulering av avløpsvann i miljøstyringssystemene
  • Innen 2025 vil vi ha fjernet utslipp av alle farlige og giftige stoffer fra leverandørkjeden vår og fremme åpenhet og mer bærekraftig kjemi

Vi utvikler kontinuerlig våre mål, ambisjoner og strategier innenfor vårt løfte. Mer informasjon og en oppdatering om fremgangen vår finner du i vår årlige bærekraftsrapport.

Sammen – som leverandører, partnere, ansatte og kunder – kan vi gjøre en forskjell for fremtidige generasjoner. Bli med oss på reisen.

Les mer

Klima

Les om tiltakene våre for klimaet i hele virksomheten.

Sirkulær mote

En sirkulær tilnærming til mote handler om ressurseffektivitet i alle ledd, gjennom hele plaggets livssyklus. Les mer om sirkulær mote.

 

Vann

Les om hvorfor vann er et viktig fokusområde, og hvordan vi skal bli et selskap som bruker vann på en forsvarlig måte.

Choose your language