Logotype
Logotype Přejít k online nákupu

Způsoby přepravy

Společnost Lindex se zavázala zasazovat se prostřednictvím své obchodní činnosti o ochranu klimatu. Přeprava zboží tvoří nedílnou součást naší celkové uhlíkové stopy a různými způsoby usilujeme o to, abychom dopad přepravy na životní prostředí co nejvíce snížili.

Více lodní a vlakové přepravy, méně letadel

Přeprava vzduchem nepatří k nejšetrnějším metodám a má na životní prostředí špatný vliv, proto ji využíváme pouze výjimečně. Lodní přeprava má menší negativní vliv na přírodu a proto se jedná o náš běžný způsob přepravy z výroby do distribučních středisek. Když potřebujeme něco přepravit urychleně, pokud je to možné, využíváme možnost přepravy vlakem, protože v porovnání s leteckou dopravou vytváří mnohem méně emisí.

 

Téměř 90 % našeho zboží převážíme lodní dopravou.

Do roku 2030 snížíme emise CO2 celého našeho hodnotového řetězce
na polovinu v porovnání s rokem 2017.

Efektivní doprava

Efektivitu dopravy lze zvyšovat v různých ohledech. Snažíme se naše produkty distribuovat co nejefektivněji, aby bylo potřeba převážet zboží z jedné prodejny do druhé co nejméně. Při výběru přepravy do prodejen se také snažíme upřednostňovat dodavatele, kteří spolupracují s podobnými klienty. Díky tomu můžeme využít společné přepravy se značkami, jejichž prodejny se nachází ve stejném obchodním domě nebo ve stejné oblasti.

Snažíme se co nejefektivněji využívat nákladní prostor, abychom při přepravě z výroby do distribučních středisek kontejnery co nejvíce naplnili, snažíme se opravdu zaplnit každou mezírku. Pravidelně zaznamenáváme a vyhodnocujeme efektivitu naplňování kontejnerů a míru naplněnosti krabic.

A co silniční doprava?

U silniční dopravy se řídíme stejným systémem požadavků, který jsme vytvořili ve spolupráci s ostatními společnostmi v prodejním a potravinářském průmyslu a ve spolupráci se švédským úřadem pro silniční a železniční dopravu. Do tohoto systému spadají požadavky týkající se ochrany životního prostředí, bezpečnosti provozu, alkoholu a drog, rychlosti přepravy a dodržování právních předpisů.

Přečtěte si více

Podnebí

Přečtěte si více o tom, z jakého důvodu a jak se napříč naší společností aktivně staráme o životní prostředí.

Zvolte jazyk