Logotype

Kuljetukset

Lindex on sitoutunut ilmastotoimiin koko liiketoiminnassaan. Tuotteiden kuljetusten osuus hiilijalanjäljestämme on merkittävä, ja pyrimme usein eri tavoin pienentämään niiden ympäristövaikutuksia.

Enemmän meri- ja junakuljetuksia, vähemmän lentomatkoja

Lentorahti ei ole luonnon paras ystävä. Lentokuljetuksilla on merkittäviä negatiivisia ilmastovaikutuksia, joten käytämme niitä vain poikkeustapauksissa. Merikuljetusten ilmastovaikutukset ovat pienemmät, joten ne ovat yleisin kuljetusvaihtoehto tuotannosta jakelukeskuksiin. Jos joskus tarvitaan nopeampia toimituksia, käytämme mahdollisuuksien mukaan junia, sillä niiden päästöt ovat paljon pienemmät kuin lentokoneiden.

Lähes 90 prosenttia kaikista tuotteistamme kuljetetaan meriteitse.

Vuoteen 2030 mennessä koko arvoketjun hiilidioksidipäästöjä pienennetään 50 prosenttia vuoden 2017 lähtötasoon verrattuna.

Tehokkaat kuljetukset

Kuljetusten tehokkuuden optimointiin liittyy monia tekijöitä. Jakelemme tuotteet aina mahdollisimman tehokkaasti, jotta niitä ei tarvitse siirrellä myymälästä toiseen. Kuljetustilauksissa suosimme toimittajia, jotka tekevät yhteistyötä samanlaisten asiakkaiden kanssa. Näin voimme yhdistellä kuljetuksia muiden samassa kauppakeskuksessa tai samalla alueella toimivien brändien kanssa.

 

Varmistamme tehokkaan tilankäytön siten, että jakelukeskuksiin lähtevät kontit lastataan täyteen. Jakelukeskuksissa puolestaan pakkauslaatikot pyritään täyttämään viimeistä senttimetriä myöten. Mittaamme ja seuraamme säännöllisesti konttien ja pakkauslaatikoiden lastaustehokkuutta.

Entä maantiekuljetukset?

Maantiekuljetuksia valittaessa noudatamme yhteistyössä vähittäiskaupan ja elintarvikealan muiden yhtiöiden sekä Ruotsin liikenneviraston kanssa laadittuja vaatimuksia. Vaatimukset koskevat muun muassa ympäristöä, tieturvallisuutta, päihteiden käyttöä, päästöjä, nopeuksia ja lainsäädännön noudattamista.

Lue lisää

Ilmasto

Lue lisää liiketoiminnassamme toteutettavista ilmastotoimista.

Choose your language