Logotype
Logotype Gå til shop online

Transport

Hos Lindex er vi forpliktet til å utføre klimatiltak i hele virksomheten. Transport av produktene våre står for en relevant del av det totale karbonutslippet, og vi arbeider på flere forskjellige måter for å redusere miljøpåvirkningen.

Flere båter og tog, og færre fly

Flyfrakt er ikke naturens beste venn – det har en betydelig negativ klimaeffekt og vi bruker det kun i spesielle tilfeller. Sjøfrakt har mindre negativ klimaeffekt, og det er det transportalternativet vi bruker mest, fra produksjonen til distribusjonssentrene våre. Når vi trenger sporadiske raske leveranser, bruker vi togtransport så ofte som mulig, som har mye mindre utslipp sammenlignet med flyfrakt.

 

Nesten 90 prosent av alle varene våre transporteres med båt.

Innen 2030 skal vi ha redusert CO2-utslippene i hele verdikjeden med 50 prosent, med 2017 som utgangspunkt.

Effektiv transport

Det er flere aspekter ved optimalisering av transporteffektiviteten. Vi distribuerer alltid produkter på best mulig måte for å få en lav grad av omplassering av produkter mellom butikkene våre. I innkjøp av transport til butikker prioriterer vi også leverandører som arbeider med lignende kunder. Dette muliggjør kombinert transport for oss og andre varemerker som opererer i samme kjøpesenter, eller i samme område.

Vi sørger for å bruke plassen så effektivt som mulig ved å fylle containere i forsendelser fra produksjon til distribusjonssentre og ved distribusjonssentre, og å fylle opp eskene til siste centimeter er alltid en prioritet. Vi måler og følger regelmessig opp lasteeffektiviteten i containere og fyllemengden i bokser

Hva med veitransport?

Når vi velger leverandører av veitransport, arbeider vi med en kravplattform som er utviklet sammen med andre selskaper innen detaljhandel og matvareindustrien, og i samarbeid med Svensk transportadministrasjon. Plattformen omfatter krav til miljø, trafikksikkerhet, alkohol og narkotika, utslipp, fart og samsvar med lovgivningen. 

Les mer

Klima

Les mer om hvorfor og hvordan vi tar klimatiltak i hele virksomheten.

Choose your language