Logotype
Logotype Prejsť k online nákupu

Preprava

V spoločnosti Lindex sme sa zaviazali podnikať kroky v oblasti klímy vo všetkých našich podnikateľských aktivitách. Preprava našich výrobkov predstavuje významný podiel na našej celkovej uhlíkovej stope a pracujeme niekoľkými rôznymi spôsobmi, aby sme znížili jej dopad na životné prostredie.

Viac lodí a vlakov, menej letov

Letecká nákladná doprava nie je najlepším priateľom prírody, jej klimatický dopad je výrazne nepriaznivý a využívame ju iba vo výnimočných prípadoch. Klimatický dopad námornej prepravy je menej negatívny a je našou najbežnejšie využívanou možnosťou prepravy z výroby do distribučných centier. V prípade príležitostných rýchlych dodávok využívame najčastejšie vlakovú dopravu, ktorá v porovnaní s leteckou dopravou produkuje oveľa menej emisií.

 

Takmer 90 % nášho tovaru sa prepravuje loďou.

Do roku 2030 znížime emisie CO2 v celom našom hodnotovom reťazci
o 50 %, pričom východiskovým bodom bude rok 2017.

Efektívne spôsoby prepravy

Existuje niekoľko aspektov optimalizácie efektívnosti dopravy. Naše výrobky vždy distribuujeme najlepším možným spôsobom, aby sme zabezpečili nízku mieru presunu výrobkov medzi našimi predajňami. Pri obstarávaní prepravy do predajní navyše uprednostňujeme dodávateľov, ktorí spolupracujú s podobnými klientmi. To umožňuje kombinovať dopravu s ďalšími značkami, ktoré pôsobia v rovnakom obchodnom centre alebo oblasti.

Dbáme na to, aby sme čo najefektívnejšie využívali priestor plným naložením kontajnerov pri preprave z výroby do našich distribučných centier a našou prioritou v distribučných centrách je naplniť krabice do posledného centimetra. Pravidelne meriame a sledujeme efektívnosť nakládky v kontajneroch a úroveň naplnenia krabíc.

A čo cestná doprava?

Pri výbere dodávateľov cestnej dopravy pracujeme s platformou požiadaviek, ktorá bola vyvinutá spolu s ďalšími spoločnosťami v maloobchode a potravinárstve a v spolupráci so Švédskou dopravnou správou. Platforma obsahuje požiadavky týkajúce sa životného prostredia, bezpečnosti premávky, alkoholu a drog, emisií, rýchlosti a dodržiavania právnych predpisov.

Prečítajte si viac

Klíma

Prečítajte si viac o tom, aké kroky podnikáme v oblasti klímy v našich podnikateľských aktivitách a prečo.

Zvoľte jazyk